Visie & Beleidsplein

U zoekt op "deskundigheidsbevordering" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

51 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2024
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kennisagenda esports
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Factsheet Esports in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Loadout
2022 Scholing voor kaderleden sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 iCoachKids online learning programme
Uitgever(s):
2019 Regie op kennis
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gezond verstand
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2017 Communiceren met zwemonderwijzers
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2017 Kennisagenda sportgeneeskunde
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde
2016 Nationale kennisagenda sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
2016 Samen met kennis de praktijk verbeteren
Uitgever(s): ZonMw
2016 National knowledge agenda sport and exercise
Uitgever(s): Netherlands Organisation for Scientific Research
2016 Marktonderzoek kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2016 Op zoek naar gouden data
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020
Uitgever(s): Sportinnovator
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportinnovatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De macht van kennis
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2014 Ter inspiratie
Uitgever(s): Daphne Depassé
2014 Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2014 Eindevaluatie onderzoeksprogramma sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Technopolis group
2014 Fitness in de tweede fase
Uitgever(s): KVLO
2014 Wintersport@school, wintersportlessen voor in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2013 De kracht van sport
Uitgever(s): Pallas Publications
2013 Het sportieve werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2013 Kennisagenda goed leren bewegen 2014-2020
Uitgever(s): KVLO
2013 Passend onderwijs, professionalisering en deskundigheidsbevordering
Uitgever(s): M&O groep
2013 Onderweg van student naar excellente leraar bewegen & sport
Uitgever(s): KVLO
2012 Rethinking our approach to physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2010 Strategische communicatie
Uitgever(s): Logeion
2010 Kennisagenda sport 2011-2016 in het kort
Uitgever(s): WJH Mulier Instituut, ZonMw
2010 Sporttalent herkend!
Uitgever(s): KVLO
2008 Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Passen onze leerlingen deze 'sokken'?
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportklimmen met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2008 Adventure-educatie in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportkennismakingslessen honk- en softbal
Uitgever(s): KVLO
2008 Handboogschieten met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2007 Lessen uit de praktijk
Uitgever(s): NCDO
2007 ZonMw-programma
Uitgever(s): ZonMw
2007 Kennissynthese
Uitgever(s): NIGZ
2007 Hoe staat het met de kwaliteit?
Uitgever(s): KVLO
2004 Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Activiteitenverslag 2002
Uitgever(s): Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS)
1996 Op weg naar de lerende sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1996 Oog voor vrijwilligers!
Uitgever(s): NOV
1994 Scholingsbehoefte van ambtenaren sport en recreatie
Uitgever(s): IVA Tilburg