Visie & Beleidsplein

U zoekt op "discriminatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

95 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Vind je discriminatie lastig? Dan ben je op de goede weg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Kamerbrief over onderzoeksrapport 'Discriminatie in de zorg en de sport: wat weten we (niet)?'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2023 Discriminatie in de zorg en de sport: wat weten we (niet)?
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2023 Schaduwdansen
Uitgever(s): Verinorm
2023 Discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Buurtsportcoaches over discriminatie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Naar een gelijk speelveld voor lhbtiqa+ sporters
Uitgever(s): Movisie
2023 Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur
Uitgever(s): Movisie, Mulier Instituut, LKCA, Verwey-Jonker Instituut
2023 The governance index report
Uitgever(s): Fare Network
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Movisie
2022 Online discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Movisie
2022 Kan dit wel?
Uitgever(s): Thema
2021 Sportdeelname en ervaringen van transgender personen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ongelijke leggers
Uitgever(s): Verinorm
2021 De maatschappelijke waarde van sport en bewegen
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 Racisme in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 ‘Everything is said with a smile’: homonegative speech acts in sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2021 Homoacceptatie op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Institituut
2021 Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Onderzoek: racisme in het profvoetbal
Uitgever(s): 1V
2020 Ons voetbal is van iedereen
Uitgever(s): Eredivisie, Keukenkampioen divisie, KNVB, Ministerie van VWS
2020 Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 Homo-acceptatie in het mannentophockey
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Playing gender, religion and ethnicity
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 From exploitation back to empowerment
Uitgever(s): Peter Lang Publishers
2019 De discussie over diversiteit lijkt aan de voetbalmedia voorbijgegaan te zijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Race, gender and sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal
Uitgever(s): Be.People, Mulier Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
2019 WEURO 2017 as catalyst? The narratives of two female pioneers in the Dutch women’s football media complex
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Vrouwen in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Verschil is normaal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 How is gender equality in sport addressed in Europe?
Uitgever(s): Europese Unie
2018 Factsheet discriminatie en sport
Uitgever(s): Radar: bureau vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
2018 Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2017
Uitgever(s): Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
2017 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Ervaren discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Perceived discrimination in the Netherlands
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2013 Discrimination in sport
Uitgever(s): King Baudouin Foundation
2012 Sportiviteit, daar valt veel meer mee te winnen
Uitgever(s): VU Connected
2012 Tijdschrift voor genderstudies
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Meldingen van discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Dichter bij elkaar?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Op achterstand
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Liever Mark dan Mohammed?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Sport and discrimination in Europe
Uitgever(s): Council of Europe Publishing
2010 Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport
Uitgever(s): European Union Agency for Fundamental Rights
2009 ECRI general policy recommendation no.12
Uitgever(s): European Commision against Racism and Intolerance (ECRI)
2009 Homotolerantie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Maatschappelijke organisaties in beeld
Uitgever(s): SCP
2007 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Arctos
Uitgever(s): Deutsche Sportjugend (dsj)
2007 Sexual orientation discrimination
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2005 Using football fot intercultural dialogue and anti-discrimination
Uitgever(s): FARE Network
2002 De GEWELDige test
Uitgever(s): NCSU
1999 Off side
Uitgever(s): EGLSF
1998 Strong women, deep closets
Uitgever(s): Human Kinetics United States
1997 Naar een ombudsinstantie in de sport?
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1997 Training in tolerantie
Uitgever(s): Dialoog producties, Buro Texplicatie
1996 Tribune racisme
Uitgever(s):
1995 Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands
Uitgever(s): International Labour Organization
1994 Er wordt wel eens wat geroepen
Uitgever(s): LISWO : Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderz
1994 Als ze maar niet provoceren
Uitgever(s): Het Spinhuis
1994 L'Europe contre la discrimination
Uitgever(s): Stichting Internationaal Symposium Straatsburg
1994 Discriminatie buitenspel
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Anti-discrimination code in sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Discriminatie in voetbalstadions
Uitgever(s): Texplicatie
1994 Discriminatie buitenspel!
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners b.v.
1994 Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport
Uitgever(s): Sporta, Werkgroep Lichamelijke Opvoeding en Sport (LOES) (Rijksuniversiteit Utrecht)
1993 Normen en waarden in de sport
Uitgever(s): NSF
1993 Leven in een nieuw land
Uitgever(s): Jan van Arkel
1993 Anti-discriminatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland
Uitgever(s): LISWO (Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzo
1993 Discriminatie naar nationaliteit in reglementen van landelijke sportorganisaties
Uitgever(s): NSF
1993 Bestrijding discriminatie in voetbalstadions
Uitgever(s): KNVB, NSF
1993 Feiten tegen vooroordelen
Uitgever(s): Anne Frank Stichting
1993 Discriminatie in voetbalsituaties
Uitgever(s):
1992 Gedragscodes ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken
1991 Sport en discriminatie
Uitgever(s): NSF
1991 Misverstanden tussen politie en allochtonen
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1990 Als we ruimte hadden dan .....
Uitgever(s): Onderzoeksbureau Warray
1982 The South African game
Uitgever(s): Zed Press
z.j. Verslag inventariserend onderzoek Project 'Gelijk Spel'
Uitgever(s): Anti-Discriminatie Buro Noord-Holland Noord
z.j. Je weet niet wat je ziet!
Uitgever(s): Anne Frank Stichting