Visie & Beleidsplein

U zoekt op "inkomen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

63 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport and social inequality
Uitgever(s): Observatory of Sport in Scotland (OSS)
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020

Het werven van je doelgroep en borgen van je project
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sporten voor volwassenen met een laag inkomen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2019 Van presteren tot waarderen: topsporters over hun beroep
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Global trends in insufficient physical activity among adolescents
Uitgever(s):
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Hogere inkomens vaker het ijs op
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Social return on investment in sport
Uitgever(s): Sport Industry Research Centre (SIRC) at Sheffield Hallam University (SHU)
2016 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen?
Uitgever(s): Springer
2015 PFZW netto ouderdomspensioen
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Goud geld in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportaccommodatiegebruik in beweging
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2014 Emancipatiemonitor 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Tevreden met pensioen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Emancipatiemonitor 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Emancipatiemonitor 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Minder voor het midden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Breedtesport-topsport: een dure relatie
Uitgever(s): Sport Management Institute
2009 Emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten
Uitgever(s): Nibud
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Praktijkgids zorg & inkomen 2007-2009
Uitgever(s): Kluwer
2008 Armoedebericht 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 De Nederlandse samenleving 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Rotterdam sociaal gemeten
Uitgever(s): Programmastaf Sociaal Gemeente Rotterdam
2007 De sociale staat van Nederland 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Armoedemonitor 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Promoting physical activity in a low-income multiethnic district
Uitgever(s): Norwegian School of Sport Sciences
2005 De sociale staat van Nederland 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2003 De sociale staat van Nederland 2003
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Inkomen en vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2002 Emancipatiemonitor 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Ledenberaad fonds voor de topsporter
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 De rijke kant van Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bv
1997 Armoedemonitor 1997
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1997 Marital splits and income changes
Uitgever(s): Unicef
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1986 De verdeelde samenleving
Uitgever(s): H.E. Stenfert Kroese B.V.
1977 De keuze tussen inkomen en vrije tijd
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)