Visie & Beleidsplein

U zoekt op "talenten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

94 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 De talent formule
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 De weg naar het podium
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Elite youth sport policy and management
Uitgever(s): Routledge
2017 The Netherlands
Uitgever(s):
2017 Risk factors for injury in talented soccer and tennis players
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Open Universiteit
2017 Duurzaam investeren in sporttalent
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2017 Talent van morgen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 De andere kant van de medaille
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2017 Bewegen, sporten, specialiseren
Uitgever(s): KVLO
2017 Op zoek naar toppers
Uitgever(s): KVLO
2017 TCN, sportinnovatie krijgt een naam
Uitgever(s): KVLO
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Study on the minimum quality requirements for dual career services
Uitgever(s): Europen Union
2016 How voluntary exercise behavior runs in families
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Als rennen geen zin meer heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Winnaars van morgen
Uitgever(s): KNVB
2016 Winnaars van morgen
Uitgever(s): KNVB
2016 'The' pathway towards the elite level in Dutch basketball
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Diamonds in the rough
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Een onderzoek naar: succes bepalende persoonlijkheidseigenschappen bij rugbyspelers
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2016 Rouwen over Rio
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Het schoolplein en een gezonde ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2016 Talentdag NOC*NSF
Uitgever(s): KVLO
2016 Uitdagend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2016 Gelderland
Uitgever(s): KVLO
2015 Sportkeuzes niet op basis fysieke en/of motorische vaardigheden
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 2014-2015
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2015 Meer dan driehonderd talenten getest tijdens tweede NOC*NSF Talentdag
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 De ideale coach voor iedereen hetzelfde?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 The modern trade in African slaves
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Handboek talentidentificatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 De zelfbewuste, gedisciplineerde atleet
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 To win or to improve yourself?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Ruimte voor talent
Uitgever(s): KVLO
2014 EYOF participants on EYOF and combining elite sports & education
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Talentherkenning in de sport en de strategie van de organisatie
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Jeugdvoetbal; een volwassen prestatiewereld?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Olympia bestaat
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent
2013 Technical skills, the key to success?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2013 Recommendations for pedagogic talent development within Dutch elite sports
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2013 Talenten in balans?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Visies op talentontwikkeling
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Overtuigingen over maakbaarheid van talent, doeloriëntaties en intrinsieke motivatie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Van speelplaats tot podium
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, NOC*NSF
2012 Monitor talent naar de top 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Commissie Monitoring Talent naar de Top
2012 Sport mindfulness
Uitgever(s): Sportgek, mentale training voor sporters
2012 Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 What makes champions?
Uitgever(s):
2012 Van latent naar talent
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2012 Zelfsturing cruciaal bij talentontwikkeling
Uitgever(s): Eisma Businessmedia bv.
2012 De stappen vooruit
Uitgever(s): KVLO
2012 Paralympisch talent in het regulier onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Sporttalent herkennen en begeleiden
Uitgever(s): KVLO
2012 De basis ligt in het Sport- en Bewegingsonderwijs!
Uitgever(s): KVLO
2011 Monitor talent naar de top 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 The marvels of elite sports
Uitgever(s):
2011 Brede blik of scherpe focus?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Sport und Gesellschaft
Uitgever(s): Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH
2010 Dromen van de top
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Schoolbewegingen van jeugdige toptalenten in Nederland in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar
Uitgever(s): Stichting LOOT
2010 Participant development in sport
Uitgever(s): Sport Coach UK, Sport Northern Ireland
2010 Bekend met talent?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Pedagogische kwaliteit in talenttrainingen van de KNGU
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Exercise behavior and mental health
Uitgever(s): Ipskamp
2009 Alles voor de sport!?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Het talent van Brabant
Uitgever(s): NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
2009 Ongekend talent
Uitgever(s): Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie
2009 Van dubbeltje tot kwartje
Uitgever(s):
2009 Maatwerk voor latente talenten?
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2008 Topsportklimaat-metingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2008 Topsportklimaat-metingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Meer bewegen is de Assepoester van de beweegbalans (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Bringing Holland into the top ten
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Talent enzo...
Uitgever(s): NHTV Internationale Hogeschool Breda
2006 The genetics of exercise behavior and psychological well-being
Uitgever(s): Janine Stubbe
2006 On the weighty issue of obesity
Uitgever(s): N. Vogels
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Dropout reasons in young Spanish athletes
Uitgever(s):
2005 Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow?
Uitgever(s): Marije Titia Elferink-Gemser
2004 Over vlammen en afbranden
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2003 Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2003 Medische begeleiding topsporters en talenten in de regio Tilburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Handelingssuggesties bij het maken van talentontwikkelingsplannen
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Early specialization in youth sport
Uitgever(s):
1997 De trouwste supporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Bewegingsopvoeding als evolutionair probleem
Uitgever(s): Van Gorcum
1992 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1991 The nature and development of giftedness
Uitgever(s):