Visie & Beleidsplein

U zoekt op "jeugdsport" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

106 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Understanding youth in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Pedagogisch sportklimaat in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in de gymsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportplezier voorop
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Spel of knikkers?
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2021 Birth advantages and relative age effects
Uitgever(s): Frontiers Media SA
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2018 Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden in de sport
Uitgever(s): Harn, E. van; Bijsterbosch, D.
2018 Integrating models of long-term athletic development to maximize the physical development of youth
Uitgever(s):
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De passie van een verbinder
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Martijn Nijhoff over talentontwikkeling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Alle kinderen moeten kunnen sporten
Uitgever(s): Jeugdsportfonds Nederland
2016 De feiten en cijfers
Uitgever(s): Jeugdsportfonds
2015 Sociale marketing of jeugdsportmarketing?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 The fun integration theory
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2014 Trainer-kind interactie
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Interactie tussen trainer en kind nader bekeken
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 4 inzichten over trainerschap
Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader
2014 The dynamic process of development through sport
Uitgever(s):
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Bewegingsonderwijs en jeugdsport
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2013 Genereren van geld voor het jeugdsportfonds
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Jeugdsport
Uitgever(s): Actorion Communicatie
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Het Klokhuisboek over sport en wetenschap
Uitgever(s): Pimento
2012 Handleiding trainers coaches leiders pupillenteams
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Sport is geen kinderspel
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 The bridge as playground
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2010 Jeugdsportfonds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jeugdsportmarketing
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
2007 Education through organized youth sport
Uitgever(s): Esther A. Rutten
2007 Sociale diversiteit in jeugdsport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s):
2007 Het succes van ClubExtra
Uitgever(s): KVLO
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2005 Volhouden of afhaken
Uitgever(s): St. Human Quality & Performance, Vrije Universiteit van Amsterdam, Bewegingswetenschappen
2005 Sport, education and society
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Jeugdsportfonds
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Samen met CHESS op weg naar betere jeugdsportplannen
Uitgever(s):
2004 Jeugdsport en morele socialisatie
Uitgever(s):
2004 De jeugdsportmonitor
Uitgever(s):
2004 Hoe scoren tafeltennisverenigingen op jeugdsport?
Uitgever(s): NKS
2003 Overzicht jeugdsportprojecten sportbonden 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Rotterdam sportstad nieuwsflits
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2003 Rapportages haalbaarheid Jeugdsportpas in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Zorg voor jeugdsport
Uitgever(s): Arko Sports media, NKS
2003 Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht
Uitgever(s): Karl Hofmann
2003 Jeugdsport in cijfers
Uitgever(s): Uitgeverij Lannoo
2003 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): SCO-Kohnstamminstituut
2003 Jeugdsport & morele socialisatie
Uitgever(s): SCO-Kohnstamminstituut
2003 Jeugdroeien, jeugdgericht of niet?
Uitgever(s): Leonie Seitsma
2003 De jeugd een sport hoger
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 Jeugdsport en fair play in het Nederlandse sportbeleid van de jaren negentig
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2002 Sociale integratie en jeugdsport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Jeugdsport
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2001 Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Jeugd in beweging
Uitgever(s): ES & E
2001 Chess de samenvatting
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Chess het handboek
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2001 Jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Jeugdsport in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Jeugdparticipatie in en door de sport
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Blauwdruk van een jeugdvoetbalbeleidsplan
Uitgever(s): KNVB
2000 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Kwaliteitszorg in de sportclub
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Bloso, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2000 Ondersteuningsplan jeugdafdeling
Uitgever(s):
1999 Onderzoek naar verbetering van de jeugdopleiding in Nederland
Uitgever(s): Deloitte en Touche
1999 Jeugdsport in beweging
Uitgever(s): DWA, Sport en Recreatie
1998 Kwaliteit van jeugdsport
Uitgever(s): VUBpress
1998 Jeugdsportbeleid, quo vadis?
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1998 Jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport
Uitgever(s): NKS
1998 Bevordering van intrinsiek sportplezier
Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen
1998 Partners in jeugdsportontwikkeling
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Jeugdsport en beleid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1996 De bal is rond...en dat is best moeilijk
Uitgever(s): Print Media bv
1996 De thuissituatie van jeugdige sporters
Uitgever(s):
1996 Worldwide trends in youth sport
Uitgever(s): Human Kinetics
1996 School en sport, samen in beweging
Uitgever(s):
1995 Sportief leiding geven
Uitgever(s): Arko Uitgeverij
1995 Jongeren over sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1995 Jeugd in beweging
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1992 IKSport
Uitgever(s): PVLO vzw
1992 Sportclubs investeren in jeugd
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1992 Sporten in een club betekent meer...
Uitgever(s): BLOSO, Koning Boudewijnstichting, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1989 Mijn rol als ouder in de sportieve opvoeding van mijn kind
Uitgever(s): Koning Boudewijn Stichting
1987 Jeugdsport en fair-play
Uitgever(s): Uitgeverij De Vrieseborch
1987 Verslag van de NCSU-studiedag 'jeugdsport en fair play'
Uitgever(s): NCSU
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugdsportleiders over hun functie
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1969 Jeugdsport in Nederland
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
1947 Het sportboek voor de jeugd
Uitgever(s): Kinheim
z.j. Jeugdsport en karaktervorming
Uitgever(s): K.N.V.B.
z.j. Jeugdvoetbal
Uitgever(s): KNVB
z.j. Diensten & productenbrochure NSCU
Uitgever(s): NCSU
z.j. Topturnen in Nederland
Uitgever(s):