Visie & Beleidsplein

U zoekt op "middelbaar beroepsonderwijs (mbo)" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

99 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Leerlingen bewegen te weinig
Uitgever(s): KVLO
2022 Leerlingen bewegen te weinig: wat denken zij zelf?
Uitgever(s): KVLO
2022 Geen eigen studenten, wel een eigen school
Uitgever(s): KVLO
2022 Makathon mbo-hbo
Uitgever(s): KVLO
2022 Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Bewegend leren en energizers voor in het MBO van het ROC van Twente
Uitgever(s): Sportbureau, ROC van Twente
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Mbo volop in beweging
Uitgever(s): KVLO
2021 Positieve gezondheid in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Het mbo is een vijver vol potentie
Uitgever(s): KVLO
2021 Vitaliteitscampus in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Help, ik wil doorstuderen!
Uitgever(s): KVLO
2021 Non formal education The international award for Young People
Uitgever(s): KVLO
2021 Aanval op uitval in het mbo!
Uitgever(s): KVLO
2021 Healthy by Design een succes op het ROC Mondriaan
Uitgever(s): KVLO
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2017 Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Open Universiteit
2016 Rookvrije schoolterreinen - 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016
Uitgever(s): DSP-groep
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 De mbo-student
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport mbo-ers aan het werk
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2015 Rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De cao-mbo
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen in het mbo zit niet stil!
Uitgever(s): KVLO
2014 Scholen inspireren scholen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Sport en bewegen
Uitgever(s): Calibris
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Inventarisatie opleidingen & bijscholingen sport en bewegen senioren in het mbo, hbo, sportbonden, provinciale sportservice organisaties (2012)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012/2013
Uitgever(s): ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Veilig schoolklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen treffen ook ons vak
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2013 Met elkaar tegen elkaar
Uitgever(s): KVLO
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Lessendatabase
Uitgever(s): KVLO
2012 Sport in beweging
Uitgever(s): Calibris
2012 Sportopleidingen in beeld
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school
Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad
2012 Eindrapportage
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Uitwerking interviews BeweegKuur-instructeur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Het mbo beweegt!
Uitgever(s): KVLO
2012 Scholen het zo gemakkelijk mogelijk maken
Uitgever(s): KVLO
2012 Zal het afgeronde masterplan leiden tot structureel meer bewegen en sport in het mbo?
Uitgever(s): KVLO
2012 Onderzoek naar zelfregulatie in de sportlessen op het mbo
Uitgever(s): KVLO
2012 LO-docent heeft belangrijke rol bij het bevorderen van vitaliteit van collega's
Uitgever(s): KVLO
2012 De stappen vooruit
Uitgever(s): KVLO
2012 E-mailhulp in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor bewegen en sport in het mbo
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Sportkaderopleidingen in het mbo
Uitgever(s): Platform Bewegen en Sport mbo, MBO Diensten
2011 Jaarboek onderwijs in cijfers 2011
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 De leefstijl van mbo studenten in Nederland 2009/2010
Uitgever(s): TNO
2011 Vier in balans monitor 2011
Uitgever(s): Stichting Kennisnet
2011 Bewegen en gezondheid in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2010 Masterplan bewegen en sport in het mbo
Uitgever(s): MBO raad
2010 Een sportieve aanval op vroegtijdig schooluitval
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2010 Aanbevelingen voor Gezonde School in het mbo
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Maatschappelijke stage en burgerschap
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
2009 De leefstijl van mbo studenten in Nederland
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 De sportactieve school
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 De plek van bewegen en sport in het mbo
Uitgever(s): DSP-groep
2008 Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Naar een effectieve en transparante topsportstructuur in het mbo
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, IVA, Beleidsonderzoek & Advies
2007 Arbeidsmarktperspectieven en functieprofiel LOBOS'ers
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2007 Benchmark bewegen en sport in het mbo
Uitgever(s): DSP - groep BV
2007 Bewegen en sport terug in het MBO?!
Uitgever(s): KVLO
2007 De plek van bewegen en sport in het MBO
Uitgever(s): KVLO
2007 Op weg naar sportactieve MBO-instellingen
Uitgever(s): KVLO
2006 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): IVA
2006 Potentiële topsporters in het mbo
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2006 De plek van bewegen en sport in het mbo
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Meester over eigen leren
Uitgever(s): Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen (WVOI)
2006 De afstemmingen tussen opleidingen Sport en Bewegen (ROC) en HBO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Pabo)
Uitgever(s): SLO
2005 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s):
2004 Sportief uit je bol?!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving
Uitgever(s): SLO, Bve-raad project aantrekkelijk bewegen
2004 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): IVA Tilburg
2003 Rapportages haalbaarheid jeugdsportpas
Uitgever(s): NKS
2003 Rapportages haalbaarheid Jeugdsportpas in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2003 Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2002 Kwalificatiestructuur en eindtermen sport en bewegen 2002
Uitgever(s): OVDB: Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
1999 Gekwalificeerd voor de sport
Uitgever(s): SEC Leiden, SLO Enschede
1998 Lichamelijke opvoeding voor het middelbaar beroeps onderwijs
Uitgever(s): Uitgeverij Daeter
1998 Guide to international academic standards for athletics eligibility
Uitgever(s): National Collegiate Athletic Association (NCAA)
z.j. Actieplan mbo 'focus op vakmanschap 2011-2015'
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
z.j. Servicedocument Topsport in het mbo
Uitgever(s): MBO raad