Visie & Beleidsplein

U zoekt op "praktijkervaringen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

113 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Samen bewegen regelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media, Jan Luiting Fonds
2023 Vechtkunst als kompas
Uitgever(s): ....daM uitgeverij
2023 Praktijkboek Vechtkunst als kompas
Uitgever(s): ....daM uitgeverij
2022 Gedan; ervaren van het spelprobleem (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 Denkers en doeners
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven
Uitgever(s): Brede Regeling Combinatiefuncties
2021 Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Ervaring
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Over diversiteit en gelijke kansen
Uitgever(s): Centrum Ethiek in de Sport
2020 Voel je thuis in de sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Webinar Ondernemerschap in de sport en cultuur
Uitgever(s): BuurtSportCoach
2020 Corona legt nieuwe kennislacunes bloot
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Nivel
2019 Nu ik groot ben
Uitgever(s): Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2018 Openstellen van schoolsportinfrastructuur
Uitgever(s): Politeia
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Children's experience of sport in Australia
Uitgever(s): Sage
2017 Via innovatie naar club light
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Wat werkt en wie werkt?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Passie voor bestuurswerk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2017
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2016 2016 het jaar van de sportkennis?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een lichamelijke handicap
Uitgever(s): NIVEL
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Bijeenkomst open club initiatieven bij hc Athena in Amsterdam, een impressie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Het delen van praktijkervaringen als basis voor praktijkkennis
Uitgever(s): KVLO
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenwerken met de sportschool
Uitgever(s):
2015 Deelneemster aan BeweegKuur: ‘Het contact met andere deelnemers is heel belangrijk’
Uitgever(s): ZonMw
2015 Groot dromen, klein beginnen
Uitgever(s): Platform31
2015 Sport- en beweegvoorbeelden uit de lokale praktijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Op zoek naar een geknipt wervingskanaal
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Towards financially sustainable Sport for development organisations
Uitgever(s): International Sports Alliance (ISA)
2015 Factsheets per case
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Sport en sociale innovatie
Uitgever(s): VUBPRESS
2015 Een kijkje in de gymzaal van Anita van der Vlugt
Uitgever(s): KVLO
2015 Missers (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Tchoukbal interessant voor onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Tchoukbal interessant voor onderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Verrassend en passend
Uitgever(s): KVLO
2014 Living well through activity in care homes
Uitgever(s): College of Occupational Therapists
2014 Cost-benefit analysis in practice
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2014 Verhalen uit het hart
Uitgever(s): LMCG
2014 Grenzen aan de krimp
Uitgever(s): Rijksoverheid, Team Midterm Review Bevolkingsdaling
2014 Tracking changes in everyday experiences of disability and disability sport within the context of the 2012 London Paralympics
Uitgever(s): Bournemouth University, CMC Publishing
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Move handbook
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2014 Hink stap sprong langs internationale beleidspraktijken
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Er worden klussen uitgevoerd die eerst bleven liggen
Uitgever(s):
2014 Perspectieven op lukken: over brede zorg in lessen bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Wintersport@school, wintersportlessen voor in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2013 Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kenniscentrum Sport
2013 Voor wat hoort wat?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Lesgeven over de grens
Uitgever(s): KVLO
2013 Kick off van een internationaal lesgeefavontuur
Uitgever(s): KVLO
2013 De praktijk is leidend
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Niet te ver uit de kast
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Blijf actief door Vmbo in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Toekomstwaarde nu!
Uitgever(s): Agentschap NL
2012 Een kar vol praktijkvoorbeelden voor een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): VIGeZ
2012 Kennis door verbinding
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB
2012 Als je het ziet, dan weet je het!
Uitgever(s): KVLO
2012 E-mailhulp in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2011 Meedoen met meedoen
Uitgever(s): KNVB, NOC*NSF
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Handboek tuinieren in de generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gemeente Den Haag, Milieu-educatie
2010 De kennisinfrastructuur van de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): ZonMw
2010 Een groene gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV, Plant Publicity Holland, GGD Nederland
2010 Hoofdstuk 6 : 'Iedereen mag hier boksen, als je je maar aan de regels houdt!'
Uitgever(s):
2008 BOS op zak
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Ervaringen van gemeenten die hebben deelgenomen aan GALM-SCALA
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen UMVG, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Ervaringen van sportverenigingen en swo's die betrokken zijn bij lokale GALM-SCALA projecten
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen UMVG, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Negen ZonMw-programma's onder de loep
Uitgever(s): ZonMw
2008 The dissemination and utilization of research for promoting evidence-based practice
Uitgever(s): The Haworth Press
2008 Samen opleiden, op weg naar een 'win-win' situatie!
Uitgever(s): KVLO
2008 Reflecteren op niveau van bewegen
Uitgever(s): KVLO
2008 Busje komt zo...
Uitgever(s): KVLO
2008 Lesgeven in een prachtwijk
Uitgever(s): KVLO
2007 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Handboek Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Arko Sports
2007 Werk maken van bewegen op het vmbo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars
Uitgever(s): NIVEL
2007 Zit er energie, dan kan alles
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 Women, football and Europe
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
2006 Spelen met ruimte
Uitgever(s): Jantje Beton, VNG, NUSO
2005 Sport is meer dan spel
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2005 Breed in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Sportbuurtwerk, iets voor elke gemeente
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Verslag internationale werkconferentie FLASH!, 9 tot 11 maart 2004 te Doorwerth
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Education through sport
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2004 Opvoeding door sport
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2001 What do we know about capacity building?
Uitgever(s): World Health Organization
2000 EK 2000 eindverslag
Uitgever(s): Nederlands Bureau voor Toerisme
1998 World cup France 98
Uitgever(s): Football Supporters Association
1998 Case studies in sport marketing
Uitgever(s): Fitness Information Technology, Inc.
1997 Samen gaat niet vanzelf
Uitgever(s): Janzeuven, Bureau voor Jeugdbeleid en Samenlevingsopbouw, Provinciaal Samenwerkingsorgaan Gehandicapten
1996 Onderzoekspraktijken
Uitgever(s): Boom
1995 Sport en allochtonen in de praktijk
Uitgever(s): Van Dijk, Van Someren en Partners
1990 Kunst en overheid
Uitgever(s): Boekmanstichting, Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies
z.j. A safe place
Uitgever(s): Show Racism the Red Card