Visie & Beleidsplein

U zoekt op "preventieve gezondheidszorg" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

88 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 De preventiepeiling in het hoger onderwijs
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2023 Loopt u even mee?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2022 Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective
Uitgever(s): BMC
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2018 Het preventie-ultimatum
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Obesitaspreventie met pieken en dalen
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 Potential for primary prevention of Alzheimer's disease
Uitgever(s): The Lancet
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 Preventie in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2013 Uitgedokterd
Uitgever(s): De Nationale Denktank
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Definitierapport volksgezondheid toekomst verkenning 2014
Uitgever(s): RIVM
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Kosteneffectiviteit
Uitgever(s):
2010 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum bv
2010 Tijd en toekomst
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Effecten van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Zorg voor je gezondheid!
Uitgever(s): RVZ
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Bewegen loont!
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Project prevention pays for everyone
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Damage in sports
Uitgever(s): BOXPress
2010 Physical activity in the prevention and treatment of disease
Uitgever(s): Professional Associations for Physical Activity (Yrkesföreningar Förfysisk Aktivitet, YFA)
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 De BeweegKuur in het basispakket
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 Zorg voor morgen
Uitgever(s): Vilans
2009 Over gewicht
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
2009 Loket gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2009 Prevention for a healthier America
Uitgever(s): Trust for America's Health (TFAH)
2008 Lifetime medical costs of obesity
Uitgever(s): RIVM
2008 Veelkleurig grijs
Uitgever(s): RIVM
2008 Fit kids, healthy kids?!
Uitgever(s): Universitaire Pers Maastricht
2008 Walking and primary prevention
Uitgever(s): Department of Epidemiology and Public Health, University College London
2008 Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): SGBO
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus (review)
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2008 Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008
Uitgever(s): NIVEL
2007 Samen zorgen voor beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Van preventie verzekerd
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Gebruik en waardering kiesBeter.nl tweede helft 2006
Uitgever(s): RIVM
2007 Gezond zijn, gezond blijven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2007 Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications
Uitgever(s): RIVM
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Preventieve gezondheidszorg
Uitgever(s): Algemene rekenkamer
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 European Heart Network (EHN)
Uitgever(s): European Heart Network
2006 Health benefits of physical activity
Uitgever(s): Canadian Medical Association
2006 Physical activity in individuals at risk for diabetes
Uitgever(s): Diabetes Prevention Program Research Group, George Washington University
2006 De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2005 De rol van lichaamsbeweging bij preventie van kanker
Uitgever(s): KWF Kankerbestrijding
2005 Reader consensus vragenlijsten sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, RIVM Centrum voor Preventie Zorgonderzoek
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2004 Brancherapport preventie 2000-2003
Uitgever(s): RIVM
2004 Ontwikkeling en evaluatie van het incontinentie trainingsprogramma INCOnditie voor vrouwen in verplegingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en gezondheid
2003 De kosten-effectiviteit van preventie
Uitgever(s): RIVM
1996 Programmalijn zorg
Uitgever(s): NOC*NSF