Visie & Beleidsplein

U zoekt op "toegankelijkheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

59 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Toegangsprijsmonitor 2022/2023
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 ‘Toegang tot’ is niet genoeg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Contributiemonitor 2021/2022
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg
2022 Toegangsprijsmonitor 2021/2022
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tipsheet creëren van een open sportpark
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Een ander perspectief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven
Uitgever(s): Brede Regeling Combinatiefuncties
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2020 Equal access and participation of migrant women and girls in sports
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2020 Contributiemonitor 2019/2020
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2020 LHBTI in de breedtesport (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Open sportparken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Inclusiviteit in sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Contributies en toegangsprijzen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Contributiemonitor 2018/2019
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2018 Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut
2018 Zijn sportverenigingen tevreden met hun accommodatie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Meest toegankelijke gemeente 2018
Uitgever(s): Inclusionlab
2017 Sportaanbieders doen een deur open
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Drempelvrij sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Foqus Consultancy
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Voetpaden voor iedereen
Uitgever(s): Bouw Advies Toegankelijkheid, Bouw Advies Toegankelijkheid
2015 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Sportverenigingen beter benutten voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Sportservice Noord-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord
2015 "Sportverenigingen: Vergeet de twee miljoen mensen met een beperking niet"
Uitgever(s): Week van de Toegankelijkheid
2015 Inhaalslag voor voetbalstadions rond toegankelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Grenzeloos actief inventariseert
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 All inclusive
Uitgever(s): Zet
2014 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2014 Er worden klussen uitgevoerd die eerst bleven liggen
Uitgever(s):
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2012 Vrouwenboksen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Toolkit werken aan toegankelijkheid
Uitgever(s): Vilans
2011 Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV
2009 Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten
Uitgever(s): Nibud
2008 Stoep en straat toegankelijk in alle fasen
Uitgever(s): ANBO voor 50-plussers
2005 Paden in parken, tuinen en natuurgebieden
Uitgever(s): Cliëntenbelang Utrecht
2005 Onderzoek naar de kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2005 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004 De toegankelijkheid van grote evenementen
Uitgever(s): Landelijk Bureau Toegankelijkheid
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2003 Natuurlijk toegankelijk
Uitgever(s): Stichting Het Klaverblad Zeeland
2002 Wandelen en toegankelijkheid
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
1999 Buitenspel?
Uitgever(s):
1992 De paden op, de lanen in
Uitgever(s): Wetenschapswinkel
1990 Geboden vaargang
Uitgever(s): Stichting Watersport met Gehandicapten
1989 Toegankelijkheid buitengebied
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen, gemeente Apeldoorn
1985 Spelen zonder drempels
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie vor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie