Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Ad Hoogendam" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

43 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitorplan Sportakkoord II
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Succesfactoren voor de uitvoering van lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Rol provincies op het gebied van sport is aan herziening toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Monitorplan Sportakkoord II
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De lokale sportakkoorden herijkt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verenigingsondersteuning in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier instituut
2022 Samenvatting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2022 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Quickscan Gelders sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verschillen in uitvoering en opbrengsten verklaard
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Adviseurs lokale sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beknopte versie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 Doelstellingen van het lokale sportbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Monitor lokaal sportbeleid 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk vitale sport- en beweegaanbieders
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s):
2020 Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Landelijk opleidingsprofiel sportmanager
Uitgever(s): SBM-6
2013 Beroepsprofiel sportmanager
Uitgever(s): SBM-6
2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven
Uitgever(s): School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2010 Evaluatie van sportstimuleringprogramma’s ‘nieuwe stijl’
Uitgever(s): KVLO
2001 Trainerslicenties als onderdeel van kwaliteitsbeleid
Uitgever(s): NFWS
1998 Vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1997 Professionalisering in de sport
Uitgever(s):
1996 De medaille en zijn keerzijde
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Cursus vrijwilligerscoördinator in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF