Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Johan Steenbergen" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

79 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 De (on)voorspelbaarheid van 2034
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2023 Evaluatie Roden Fit & Gezond
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Hybride leren in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 District Spots: sportplekken voor en door jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen de lat hoger leggen
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2023 Kennis- en innovatiescans voor de zes wicked problems
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Van doel naar actie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Boundary spanners: avonturiers van samenspel en vernieuwing
Uitgever(s): KVLO
2022 Diversiteit, verschijningsvormen van sport en sport- en beweegmotieven
Uitgever(s): KVLO
2022 Het beroepsperspectief van de clubkadercoach
Uitgever(s):
2022 Handreiking clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Het wat en waarom van de clubkadercoach
Uitgever(s):
2022 Mogelijke financiering van clubkadercoaching
Uitgever(s):
2022 Bedreigingen en hoe je deze het hoofd biedt
Uitgever(s):
2022 Verenigingsondersteuning in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verenigingsondersteuning door de clubkadercoach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lokale verbinder 50-plussport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportplezier voorop
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Hoe breed is een “breed onderzoek naar misstanden in de topsportwereld”?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2020 Webinar Ondernemerschap in de sport en cultuur
Uitgever(s): BuurtSportCoach
2020 Inspirerende sportinnovaties
Uitgever(s): NLsport
2020 Esports: een introductie voor beleid, onderzoek en praktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sport als derde opvoedingsmilieu (1)
Uitgever(s): KVLO
2020 Sport als derde opvoedingsmilieu (2)
Uitgever(s): KVLO
2019 De belangrijke, complexe rol van de teamleider
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Op weg naar een positieve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): KVLO
2019 Physical Literacy - wenkend perspectief voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2018 Van goede bedoelingen naar goed gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Van leren zwemmen naar blijven zwemmen
Uitgever(s): Kennispraktijk
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 'Een gezonde sportkantine voor exploitanten: een kwestie van samenwerken en doorzetten'
Uitgever(s): Kennispraktijk
2015 Valoriseren moet je organiseren!
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Kennispraktijk, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Valoriseren … een kwestie van organiseren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Trainer-kind interactie
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Interactie tussen trainer en kind nader bekeken
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 The future of health & fitness
Uitgever(s): EuropeActive
2014 Gedrag van trainer/coach is bepalend voor ontwikkeling van jeugdsporters
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2013 Klantenbehoud in fitnessclubs
Uitgever(s): BlackBox-Fitness Publishers
2013 Samen sterker?
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Consultactief
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Je gaat het pas zien als je het door hebt...
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Inventarisatie seniorensport binnen sportopleidingen (2013)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 The state of research in the global fitness industry
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 The state of research in the global fitness industry (Deutsche ausgabe)
Uitgever(s): HDD Group, Kennispraktijk (originele Nederlandstalige versie is van ...daM uitgeverij)
2011 The state of research in the global fitness industry (Nederlands)
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2010 Sportonderzoek in beeld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2010 Samen voor sportiviteit en respect
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs, onderwijs & gezondheid
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2009 Gezocht
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Krijg professionals in hun kracht!
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2008 3-meting lokale implementatie van beweegmanagement
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Sportieve beelden
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie (NSA), Kennispraktijk Steenbergen
2008 HBO-sport werkt!
Uitgever(s): lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2008 Benut de sportvereniging in haar kracht
Uitgever(s): Kennispraktijk Steenbergen, Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB)
2008 Over de regels en de geest
Uitgever(s): KVLO
2008 Het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim
Uitgever(s): KVLO
2007 Interactieve beleidsvorming en lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Windesheim, Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding
2007 Handleiding lokale taskforce sport en bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Arko Sports Media
2007 Fair play ... over de regels en de geest
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2007 Sportieve aanval op uitval
Uitgever(s): Kennispraktijk Steenbergen
2007 Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2)
Uitgever(s): KVLO
2005 Europese internationalisering op sportopleidingen en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Steenbergen advies en onderzoek, Universiteit Utrecht
2004 Grenzen aan de sport
Uitgever(s): Elsevier
2003 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Redelijk twisten over sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Values and norms in sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2000 Sportfilosofie
Uitgever(s): DAMON
1998 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1997 Fair play in de sport
Uitgever(s): Bekadidakt
1996 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Fair play in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF