Visie & Beleidsplein

U zoekt op "energie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

65 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Impact energiekosten op zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kamerbrief 2e maandelijkse monitor energieprijzen en sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2023 Gevolgen van de energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Dynamiek sportorganisaties tijdens de energiecrisis
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”
Uitgever(s): Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
2023 Energieverbruik in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Energielasten ondernemende sportaanbieders en sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Stijgende energieprijzen: aanjager voor verduurzaming?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Lekker in je lijf, lekker bewegen gezond leven
Uitgever(s): KVLO
2021 Energieprijzen stijgen: belang energiebesparende maatregelen neemt toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 Stappenplan sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 De vraag van Vincent Luyendijk aan Remco Hoekman
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2020 Physiology of sport and exercise
Uitgever(s): Human Kinetics
2019 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Trots op wat al is verricht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Associations of vigorous physical activity with all-cause, cardiovascular and cancer mortality among 64 913 adults
Uitgever(s):
2019 Routekaart duurzame sport
Uitgever(s): Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2019 Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2019 Verduurzaming door sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voorzet Sportakkoord: energie bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 A youth compendium of physical activities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2018 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Stichting Stimular
2017 Ledverlichting
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Milieubarometer geeft inzicht in milieubelasting van zwembaden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Verduurzaming via de bevolking en niet over hun hoofden heen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 Gemiddelde milieubelasting gymzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Gemiddelde milieubelasting sportzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Trendrapport energiebesparing bij sportclubs
Uitgever(s): Nuon
2015 Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kanttekeningen bij de nieuwe energiesubsidieregeling voor de sport
Uitgever(s):
2015 Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 Energy metabolism in relation to diet and physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2015 Stappenplan verduurzamen sportaccommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2014 Interaction of dietary protein with energy balance
Uitgever(s): Maastricht University
2013 Changing the way we work
Uitgever(s):
2011 Energy cost of exergaming
Uitgever(s): American Medical Association
2011 2011 compendium of physical activities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2008 Vet verbranden
Uitgever(s): KVLO
2007 Exploring individual-level and environmental-level influences on energy balance-related behaviours
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2007 Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Non exercise activity thermogenesis
Uitgever(s):
2006 Dat licht zó!!!
Uitgever(s): Novem
2005 Op eigen kracht
Uitgever(s): Arko Sports Media, NeCeDo
2004 Tussenevaluatie sportconvenant
Uitgever(s): B&A Groep bv
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2000 Convenant op het gebied van energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen
Uitgever(s):
2000 Compendium of physical activities
Uitgever(s): The American College of Sports Medicine
1999 Effecten van de regulerende energiebelasting binnen de sportsector
Uitgever(s): Ernst & Young, belastingadviseurs
1997 Ep variantenboek sportgebouwen
Uitgever(s): Novem
1989 Energy efficiency in buildings
Uitgever(s): Energy Efficiency Office
z.j. Kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie
Uitgever(s): J-OB (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions)