Visie & Beleidsplein

U zoekt op "groene ruimte" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

95 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 Greening schoolyards: impact on children's well-being and behavior, parental support, and use for outdoor learning
Uitgever(s): J.E. Wesselius
2019 Attractive running environments for all?
Uitgever(s): Springer nature
2019 Space for sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Amsterdam’s green infrastructure
Uitgever(s): RIVM
2019 Slimme & gezonde stad
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2019 What is the relationship between the neighbourhood built environment and time spent in outdoor play
Uitgever(s):
2019 Longitudinal effects of urban green space on walking and cycling
Uitgever(s):
2019 Space to thrive
Uitgever(s): Heritage Fund
2018 Groei versus groen
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel
2018 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Revaluing parks and green spaces
Uitgever(s): Fields in trust
2018 De groene stad
Uitgever(s): Atlas Contact
2018 Alle ouderen naar buiten!
Uitgever(s): KNNV Uitgeverij
2018 The health benefits of the great outdoors
Uitgever(s): ScienceDirect
2018 Governing and transition of greenspace in urban regions
Uitgever(s): Carmen B.E.M. Aalbers
2017 Samen op pad
Uitgever(s): Stichting Groen en Handicap
2017 Sport participation and the social and physical environment
Uitgever(s): Routledge
2017 Dorpsleven tussen stad en land
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Urban green space interventions and health
Uitgever(s): World Health Organization
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Urban green spaces
Uitgever(s): World Health Organization
2017 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Marineterrein Amsterdam
Uitgever(s): Urban Dynamics
2016 Groene wijken zetten kind in beweging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Effectmeting wandelcoaching
Uitgever(s): Natuurvoormensen Omgevingspsychologisch onderzoek
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 In beeld
Uitgever(s):
2015 Meer buitenspeelkansen voor kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Co-benefits of designing communities for active living
Uitgever(s):
2015 Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2015 Opkomst van stichtingen voor onderhoud van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Park Hartenstein: Sport- en wandelpark vervlechten tot totaalpark
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kleurrijk groen
Uitgever(s):
2015 AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2014 Turning the tide of inactivity
Uitgever(s): UK Active
2014 Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken
Uitgever(s): GGD Amsterdam, Cluster Leefomgeving, Afdeling Milieu & Gezondheid
2014 Gezondheid in krimpregio's
Uitgever(s): RIVM
2014 Buiten bewegen, ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Gelderland sport!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2013 Healthy aging in a green living environment
Uitgever(s): TNO
2013 The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Gezond ontwerp
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 The great outdoors
Uitgever(s):
2013 Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool
Uitgever(s): TEEB-stad
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 Krimp, het nieuwe denken
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2012 Wie groen doet, gezond ontmoet
Uitgever(s): LvDO-NME
2012 Trendrapportage krimp en sportverenigingen in Drenthe
Uitgever(s): STAMM
2012 Bewegingsonderwijs in de buitenlucht
Uitgever(s): KVLO
2012 Het groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2012 De toekomst van de kleine 'dorpsvoetbalvereniging'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Experiencing the urban green space
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Gezinnen en kinderen in verstedelijkte- en plattelandsregio's
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Wie ontwerpt de meest kindvriendelijke groene duurzame speelplek?
Uitgever(s): De Groene Stad
2011 Linking green space to health
Uitgever(s):
2011 Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors?
Uitgever(s): American Chemical Society
2010 Visie op Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2010 Hoe een boer een recreant vangt!
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2010 Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2009
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2010 Verschillen in sportgedrag tussen bewoners van de stad en het platteland
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments
Uitgever(s):
2009 Nota groen Den Helder
Uitgever(s): Gemeente Den Helder
2009 Publieke ruimte
Uitgever(s): VROM-raad
2009 Morbidity is related to a green living environment
Uitgever(s):
2008 Het platteland van alle Nederlanders
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Children with attention deficits concentrate better after walk in the park
Uitgever(s):
2008 Klimbomen in de stad, gezonde ruimtevreters
Uitgever(s): Tuin&Landschap
2008 Overgebleven dorpsleven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Groene kinderopvang
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2005 Handleiding ommetjes
Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland
2004 Wandelen over boerenland
Uitgever(s): Mensenland
2002 Tracy Metz Pret!
Uitgever(s): NAi Uitgevers
2002 Parkeernorm versus groennorm?
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2000 Beleven en doen
Uitgever(s): LEI
1999 Op de fiets van stad naar buitengebied
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (ibn-dlo)
1997 Stad en land in groen verband
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
1996 Het landelijk gebied de moeite waard
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1996 Balans visie stadslandschappen
Uitgever(s): Balans Visie Stadslandschappen, LNV directie Natuurbeheer
1993 Het landelijk gebied de moeite waard
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1993 Het landelijk gebied de moeite waard
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1989 Meedoen aan landinrichting
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1989 Toegankelijkheid buitengebied
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen, gemeente Apeldoorn
1986 Scenario's vrije tijd
Uitgever(s): Rijksplanologische Dienst
1977 Ruimte voor groen
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
z.j. Compendium voor de leefomgeving
Uitgever(s): Rijksoverheid
z.j. Groene kansen voor de jeugd
Uitgever(s): Alterra