Visie & Beleidsplein

U zoekt op "seksueel grensoverschrijdend gedrag" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

93 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Schaduwdansen
Uitgever(s): Verinorm
2023 Tackling violence against women and girls in sport
Uitgever(s): United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2023 Van doel naar actie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Movisie
2022 Mag ik nog complimenten geven?
Uitgever(s): KVLO
2022 Een onthulling van seksuele grensoverschrijding, en dan?
Uitgever(s): KVLO
2022 Een oproep tot traumasensitief handelen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Kennisdossier Seksuele integriteit en grensoverschrijdend gedrag bij LO
Uitgever(s): KVLO
2022 Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2022 Kan dit wel?
Uitgever(s): Thema
2021 Ongelijke leggers
Uitgever(s): Verinorm
2021 Afgeplakt
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Safe sport contexts at a glance: a comparative analysis in seven European countries
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ten survivors’ and bystanders’ observations regarding bystander behaviors in situations of interpersonal violence and abuse in sports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Five insights from the literature on bystander interventions at sports clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport
Uitgever(s): Movisie
2021 Sport met grenzen op jongerenmaat
Uitgever(s): Centrum Ethiek in de sport, Sport Vlaanderen, Sensoa
2020 Child maltreatment in sport
Uitgever(s):
2020 Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bringing network governance into the field of violence and integrity in sports
Uitgever(s): Macrothink Institute
2020 Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport
Uitgever(s): CentERdata,
2019 Centrum Veilige Sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Ethics management in football clubs
Uitgever(s): Bram Constandt
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2019 Child maltreatment in sport
Uitgever(s):
2019 The silent topic of sexual child abuse in sports in the academic literature
Uitgever(s): Macrothink Institute
2018 Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Opschakelen
Uitgever(s): Bureau Beke
2018 Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden in de sport
Uitgever(s): Harn, E. van; Bijsterbosch, D.
2017 Factsheet seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF, Hogeschool Windesheim
2017 Over grenzen in de sport
Uitgever(s): Politie & Wetenschap, Bureau Beke, Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Children's experience of sport in Australia
Uitgever(s): Sage
2017 Interpersonal violence against children in sport
Uitgever(s): Universiteit Antwerpen
2017
Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Onderzoek: seksuele intimidatie in de amateursport
Uitgever(s): EenVandaag Opiniepanel
2017 Het moet in de genen gaan zitten
Uitgever(s): Rutgers
2017 Organisatorische inbedding, de juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 De pijn van ons allemaal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Study on gender-based violence in sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Uitgever(s): Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
2015 Grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche
Uitgever(s): Kennispraktijk
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwembranche heeft behoefte aan eenduidig beleid tegen wangedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Code blauw: zwem sportief!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2015 Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium
Uitgever(s): Elsevier
2015 Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Eindrapport overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten 2012-2014
Uitgever(s): Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES)
2014 Miscommunicatie en intimidatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Sport met grenzen : vlaggensyteem
Uitgever(s): Sensoa, ICES, CJSM
2012 Is er hulp bij seksuele problemen?
Uitgever(s): Rutgers WPF
2011 Aan zet
Uitgever(s): Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI)
2011 Aan zet
Uitgever(s): Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)
2011 Project preventie seksuele intimidatie
Uitgever(s): PPSI
2011 De bijzondere risico’s van de leerkracht
Uitgever(s): KVLO
2010 Toolkit in veilige handen
Uitgever(s): Vereniging NOV
2010 Wat als grenzen vervagen?
Uitgever(s): KVLO
2009 Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): Rutgers Nisso Groep
2008 Maatschappelijke organisaties in beeld
Uitgever(s): SCP
2008 Incidenten van seksuele intimidatie en misbruik in de zwemsport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Project preventie seksuele intimidatie
Uitgever(s): Project Preventie Seksuele Intimidatie
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Aan zet
Uitgever(s): Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI)
1999 Evaluatie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Evaluatieonderzoek sportief beleid tegen seksuele intimidatie 1996-1999
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Leidraad
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Project preventie seksuele intimidatie
Uitgever(s): PPSI
1998 De andere kant van de medaille
Uitgever(s): Transact
1998 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Als nee niet genoeg is
Uitgever(s): Bekadidact
1997 Rode kaart of carte blanche
Uitgever(s): Nederlands Centrum Sekse-specifieke Zorgvernieuwing en Bestr
1997 Seksuele intimidatie aangepakt
Uitgever(s): Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI)
1996 Beleidsplan
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Seksueel geïntimideerd?
Uitgever(s): Matem, PPSI
1989 Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1989 Recht voor je raap
Uitgever(s): Bekadidact
z.j. Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport
Uitgever(s): International Olympic Committee (IOC)
z.j. Voorkom problemen!
Uitgever(s): NebasNsg, i.s.m. NOC*NSF & Transact
z.j. Klachtrecht, meldplicht
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)