Visie & Beleidsplein

U zoekt op "verkeer en vervoer" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

122 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Vervoersbewegingen en CO2 -uitstoot in de amateursport
Uitgever(s): Arcadis
2022 Impact of Dutch COVID-19 restrictive policy measures on physical activity behavior and identification of correlates of physical activity changes
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Actief transport van en naar de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 Dit is de waarde van fietsen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers
Uitgever(s): Decisio
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Notitie kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen
Uitgever(s): Beter oud
2018 Gezondheidseffecten van het reizen met auto of trein in het woon-werkverkeer
Uitgever(s): RIVM
2017 Bruto Utrechts Fietsproduct
Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Omgevingsvisie Merwedekanaalzone
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 Schoolmobiliteit en gedrag
Uitgever(s): CROW-KpVV
2016 Mobiliteitsbeeld 2016
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2016 The neighbourhood physical environment and active travel in older adults
Uitgever(s): BioMed Central
2015 Ouderen in het verkeer
Uitgever(s): SWOV
2015 Co-benefits of designing communities for active living
Uitgever(s):
2015 Adult active transport in the Netherlands
Uitgever(s): Fishman et al.
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2015 Wij zijn Groningen fietsstad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2014 Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging
Uitgever(s):
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 Lopen loont
Uitgever(s): CROW
2014 Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults
Uitgever(s):
2014 Handbook for cycle-friendly design
Uitgever(s): Sustrans
2014 Developing the principles of chair based exercise for older people
Uitgever(s): Robinson et al.
2014 Macht der gewoonte
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 Bovenlokale sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Mobiliteitsbeeld 2014
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 Autoscape
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Overbeweeglijk
Uitgever(s): KVLO
2014 On one's own feet
Uitgever(s): Lotte Enkelaar
2014 Balans van de leefomgeving 2014
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2013 Voetballen in de buurt of liever wat verder met vrienden?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2013 Intersections
Uitgever(s): Urban Land Institute
2013 Mobiliteitsbalans 2013
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2013 Modelaanpak veilig fietsen
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fiets Beraad & Twynstra Gudde
2013 Buitenlandse trips zijn een onvergetelijke ervaring
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Sustainable lifestyles
Uitgever(s): SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
2012 Walking and cycling
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Aandacht voor ouderen in het verkeer
Uitgever(s): CROW
2011 Green cities and health
Uitgever(s):
2011 Sport een stap te ver?
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Tastbare projecten als leidraad voor cultuuromslag
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2011 Legacyontwikkeling Olympische Spelen
Uitgever(s): TransTec adviseurs BV
2010 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Publieke dienstverlening in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Exchanging car trips by cycling in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2010 Bijdrage van lichamelijke opvoeding en actief transport aan het energieverbruik van adolescenten
Uitgever(s): Lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid, Fontys Sporthogeschool
2010 LRKC onderzoek 5
Uitgever(s): Leefritme Kenniscentrum
2010 Verklaring mobiliteit en bereikbaarheid 1985-2008
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Kennisinstituut voor Mobililteitsbeleid
2010
Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
2010 Studiereis sport en onderwijs
Uitgever(s): Arko sports media
2010 Summit
Uitgever(s): SUMMIT
2009 Fiscale regelingen mobiliteit
Uitgever(s): Taskforce Mobiliteitsmanagement
2009 Onderzoek trappers
Uitgever(s): DTV Consultants bv
2009 Uit de auto, op de fiets!
Uitgever(s): Blauw research
2009 Waarom de fiets? En waarom de auto?
Uitgever(s):
2009 Nova Terra
Uitgever(s): Nirov
2009 Zilveren mobiliteit
Uitgever(s):
2008 Overwegend onderweg
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Samen investeren in BrabantStad
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2008 Fietsen in Nederland...een tandje erbij
Uitgever(s): CDA Tweede Kamerfractie
2008 Mobilities
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2008 Reizen naar en voor het werk en verzuim in de banksector
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2008 Verkeren in verblijfsgebieden
Uitgever(s): Veilig Verkeer Nederland
2008 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2008 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
2008 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
2007 Kind en ruimte
Uitgever(s): Die Keure n.v.
2007 Cycling in the Netherlands
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2007 Mobiliteitsbalans 2007
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2007 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2006
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer
2007 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2006
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
2007 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2006
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
2006 Ondersteuning gewenst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Op weg in de vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Anders onderweg
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Als een ommetje een omweg wordt
Uitgever(s): Stichting Wandelplatform-LAW, Stichting Landelijk Fietsplatform, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
2006 Gebiedsgerichte samenwerking
Uitgever(s): Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
2006 Mobiliteitsonderzoek Nederland 2005
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2005 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2005 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2005 Evaluation of the California safe routes to school legislation
Uitgever(s):
2004 Meer samen samen beter
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2003 Mobiel in de tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2003 Reisgedrag kinderen basisschool
Uitgever(s): Het Fietsberaad
2003 Raamplan fietspaden 2003
Uitgever(s): Provincie Overijssel, Eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid, Team Verkeer en Vervoer
2002 Sporten met een handicap
Uitgever(s): Diepens en Okkema
2002 Mobiliteit door de tijd
Uitgever(s): Adviesdienst Verkeer en Vervoer
2002 A physically active life through everyday transport with a special focus on children and older people and examples and approaches from Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2001 De ideale wijk
Uitgever(s): Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant, Stichting LA 21
2000 Promotion of transport walking and cycling in Europe
Uitgever(s): UKK Institute
1999 Ontwikkelingen vrijetijdsverkeer 1990-1995
Uitgever(s): MuConsult BV
1999 De geraniums voorbij
Uitgever(s): Connekt
1997 Sportmobiliteit in Gelderland
Uitgever(s): BUITEN, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek
1996 Wereldbal
Uitgever(s): Signature
1996 "Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren ........"
Uitgever(s): Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
1996 Brabant fietst!
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
1995 Fietsvoorzieningen in Gelderland 1995 - 1998
Uitgever(s): Provincie Gelderland
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Sportverkeer in beeld
Uitgever(s): Wijs op Weg
1994 Voetbal als oorlog
Uitgever(s): Uitgeverij L.J. Veen
1993 Ways of escape
Uitgever(s): The Macmillan Press Ltd
1992 Trendonderzoek naar het gebruik en niet-gebruik van openluchtrecreatieprojecten
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Trendonderzoek naar het gebruik en niet-gebruik van openluchtrecreatieprojecten
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum
1991 Perspectieven voor 15 miljoen fietsers
Uitgever(s): Fietsersbond enfb
1990 Over tijd, reizen en verblijven
Uitgever(s): Geo Pers
1983 Nota fietsverkeer 1983
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1972 Nota recreatieverkeer
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
z.j. Promoting active transportation
Uitgever(s): American Public Health Association
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad
z.j. De economische betekenis van het vreemdelingenverkeer voor Nederland
Uitgever(s): Mouton & Co N.V.