Visie & Beleidsplein

U zoekt op "vmbo" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

115 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Pauze in het vmbo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sportfunctionarissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Naar meer sportparticipatie van de jongeren in het vmbo
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 D&P en Sport & Bewegen: een gouden combinatie
Uitgever(s): KVLO
2022 What moves us?
Uitgever(s):
2022 Zelfregulatie in het vmbo. Hoe doe ik dat? (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Understanding vocational students’ motivation for dietary and physical activity behaviors
Uitgever(s):
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Bewegen op het schoolplein van het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2018 Sportparticipatie vmbo-jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2018 Outdoor als praktijkvak in het vmbo (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 Nieuwe trend: dagelijks sporten op school
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb
Uitgever(s): Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/kb (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/-kb (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Met sport en cultuur klaar voor het leven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Tweede jaar Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Een kijkje in de gymzaal van Anita van der Vlugt
Uitgever(s): KVLO
2014 SALVO: startschot voor een actievere leefstijl bij vmbo-scholieren
Uitgever(s): KVLO
2014 Beoordelen in de BSM-praktijk
Uitgever(s): KVLO
2014 Allemaal meebewegen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Hand in hand ballen
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilig schoolklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Sporteducatie floorball
Uitgever(s): KVLO
2013 LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten
Uitgever(s): SLO
2012 Blijf actief door Vmbo in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students
Uitgever(s): Jonna Sabel
2012 The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students
Uitgever(s): Centre of Human Movement Science Groningen (RUG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Vmbo in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool Arnhem Nijmegen
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Hoe krijg je een scholier in beweging?
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school
Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad
2012 Duizenden leerlingen komen in beweging
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Een vak apart?
Uitgever(s): Research voor Beleid
2012


Studiedag LO2 VMBO Nijkerk 22 november 2012
Uitgever(s):
2012 Outdoor & adventure als praktijkvak in het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2012 Vmbo in beweging
Uitgever(s): KVLO
2012 Vmbo-scholen en -leerlingen in beweging!
Uitgever(s): KVLO
2012 Werkcongres ‘Vmbo blijft in beweging’
Uitgever(s): KVLO
2011 Nulmeting vmbo in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2011 Leefstijl, arbeid en gezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2011
Studiedag LO2 VMBO Veenendaal 24 november 2011
Uitgever(s):
2011 Beweeginterventies voor het vmbo op basis van spel en games
Uitgever(s): KVLO
2011 Lesprogramma tegen overgewicht klaar voor landelijke uitrol
Uitgever(s): KVLO
2011 De vmbo leerling aan de macht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Highschool sports in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Bewegen met computer games
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2010 Zet in op beweging met ons aanbod voor het vmbo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Vmbo-jongeren in beweging?
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Sport en bewegen in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2010 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen
Uitgever(s): RIVM
2010 Gedragsproblematiek op het Wellant College
Uitgever(s): KVLO
2010 BSM toetsvoorbeelden
Uitgever(s): KVLO
2010 Vmbo in beweging
Uitgever(s): KVLO
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Vmbo on the move
Uitgever(s): Kunstfactor
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Handreiking schoolexamens
Uitgever(s): SLO
2009 LO2 in het vmbo en de maatschappelijke stage
Uitgever(s): KVLO
2009 Niet-sportende leerling centraal bij aanbod sport en bewegen op school
Uitgever(s): KVLO
2009 LO2-programma in het vmbo beknopter geformuleerd
Uitgever(s): KVLO
2009 Body Ball: het spel dat blijft p(l)akken
Uitgever(s): KVLO
2009 Mogelijke aansluiting van LO bij de beroepsprofielen
Uitgever(s): KVLO
2009 Veranderingen binnen het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdagen: leerlingen organiseren het zelf!
Uitgever(s): KVLO
2008 Examenprogramma's VO
Uitgever(s): Ministerie van OCW
2008 Uitlachen is verboden
Uitgever(s): KVLO
2008 Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over...
Uitgever(s): KVLO
2008 Module agressie in het VMBO (SDV) 2008-2009
Uitgever(s): KVLO
2007 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Werk maken van bewegen op het vmbo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Handleiding themapakket actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 School en sport werken samen
Uitgever(s): SGBO
2007 Factsheet 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Receptenboek enjoy sports!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Evaluatie enjoy sports!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Dubbel30 Energy Tour
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Handreiking schoolexamen VMBO
Uitgever(s): SLO
2007 'Jongeren moeten plezier krijgen in beweging'
Uitgever(s): KVLO
2007 Student sporthogeschool zet VMBO-project op
Uitgever(s): KVLO
2007 Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (3)
Uitgever(s): KVLO
2006 Evaluatie beweegprogramma Get up programma schooljaar 2005-2006
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Eerste verkenning
Uitgever(s): DSP - groep BV
2006 Go!
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
2006 Meester over eigen leren
Uitgever(s): Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen (WVOI)
2006 De inventiviteit van de FLASH! campagne
Uitgever(s): ZonMw
2005 Kwalitatieve evaluatie van de FLASH! vmbo-campagne
Uitgever(s): DSP groep
2005 Lessenserie duursport vmbo
Uitgever(s): SLO
2004 VMBO-pakket
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Fl@sh Funky Dance Tour!
Uitgever(s): DSP-Groep
2004 Sport- en bewegingsactiviteiten op het vmbo
Uitgever(s): TNO-PG
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Evaluatie vmbo beweegwijzer
Uitgever(s): TNO Bewegen en Gezondheid
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2001 Examenprogramma's vmbo
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
2000 Startschot!
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
z.j. Over gewicht
Uitgever(s): Stichting Teleac, NOT
z.j. Bewegen & sport VMBO
Uitgever(s): KVLO
z.j. Examenprogramma lichamelijke opvoeding 1
Uitgever(s): SLO
z.j. Examenprogramma lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): SLO