Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Olympisch plan 2028" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

75 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2013 Legacy 2028
Uitgever(s): Olympisch Vuur i.s.m. Sport & Strategie (Arko Sports Media)
2013 Sport, ruimte & economie
Uitgever(s): Team Open Ontwerpatelier 2028
2013 De maatschappelijke waarde van het Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, CAREM
2012 Factsheet Spelen London 2012 als aanjager voor sportdeelname
Uitgever(s): Olympisch Vuur 2028
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Het olympisch speeltje
Uitgever(s): Uitgeverij Atlas Contact
2012 Fryslân giet foar goud!
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Olympisch ontwerpen / designing olympics
Uitgever(s): 010 Publishers
2012 Baten van het Olympisch plan
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2012 "We trekken ons eigen (Olympisch) Plan"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Sport en politiek
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Managementsamenvatting
Uitgever(s): Olympisch Vuur 2028
2012 Dutch Olympic Games in 2028?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Olympisch goud, economisch goud
Uitgever(s): Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector
2011 Sportlandkaart verkenning ruimtelijke inrichting grootschalige topwedstrijdaccommodaties
Uitgever(s): Bureau Nieuwe Gracht i.s.m. NOC*NSF
2011 Fundament onder de Olympische ambities
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2011 Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Zuid-Holland naar Olympisch niveau
Uitgever(s): Arko Sport Media
2011 PPS
Uitgever(s): Nirov, Deloitte
2011 Evaluatie bid WK voetbal 2018
Uitgever(s): Berenschot
2011 Olympische hoofdstructuur
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2011 Verkenning maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland
Uitgever(s): Rebel, Arup
2011 Verkenning maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland
Uitgever(s): Rebel, Arup
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Second opinion bij 'verkenning maatschappelijke kosten en baten van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen 2028 in Nederland'
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Factsheet sleutelorganisaties London 2012
Uitgever(s): Olympisch Vuur 2028
2011 Factsheet kosten en baten Olympische en Paralympische Spelen London 2012
Uitgever(s): Olympisch Vuur 2028
2011 Op weg naar de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland
Uitgever(s):
2011 Kansen voor het hoger onderwijs in olympisch Amsterdam
Uitgever(s): CTO, Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam
2011 Olympisch Plan 2028: gemeente Arnhem participeert?!
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2011 Nederland evenementenland
Uitgever(s): KVLO
2011 Je kunt het niet op een weegschaal leggen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De Nederlandse aanpak
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Drenthe maakt dromen waar
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2010 Drents Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2010 Naar een winnend topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2010 Position paper VNG en IPO
Uitgever(s): VNG, IPO
2010 Provincie Zuid-Holland en het Olympisch Plan
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2010 De maatschappelijke betekenis van het WK 2018
Uitgever(s): Remarkable Research, W.J.H. Mulier Instituut
2010 World Cups Hockey 2014
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2010 Nieuwbouwregelgeving voor gymzalen bij scholen aan herziening toe
Uitgever(s): KVLO
2010 Het Olympisch Plan 2028: kansen voor lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2010 Olympisch Plan 2028: hogescholen kunnen een rol spelen
Uitgever(s): KVLO
2009 Olympisch plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 De impact van sport en grote sportevenementen op de maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Uitblinken op alle niveaus
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2009 Positionering Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 De kansen van het Olympisch Plan 2028 voor Noord-Brabant
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Benchmark Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): Talentes
2009 Heel Nederland achter het Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF, VODW Marketing
2009 Op Olympisch niveau in vijf minuten per dag
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 De lijnen tussen school en sport in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Olympisch Plan 2028 en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Excellence at every level
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 Onderzoek naar de organisatie van de sport ter realisatie van de ambities OP 2028
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Van 65 naar 75
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Atelier serie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 NL28 Olympisch Vuur
Uitgever(s): NAi Uitgevers
2008 Essentials Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Olympisch Vuur in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Uitwerking van de bouwsteen 'maatschappelijke betekenis' in het kader van het Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. OP2028
Uitgever(s): NOC*NSF