Visie & Beleidsplein

U zoekt op "diversiteit" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

78 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Gender diversity in European sport governance
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Participation-performance tension and gender affect recreational sports clubs’ engagement with children and young people with diverse backgrounds and abilities
Uitgever(s):
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Seksediversiteit sportbesturen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 LHBTI in de breedtesport (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Seksuele diversiteit in de breedtesport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Zwarte voetbalspelers tussen witte lijnen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 A post-multicultural mindset?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Mag het ook een man zijn?
Uitgever(s):
2016 Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 SG Were Di
Uitgever(s): KVLO
2015 De verbindende waarde van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Acceptatie van seksuele diversiteit ervaren door voetballende lesbische en biseksuele vrouwen
Uitgever(s): Groningen
2015 Onderzoek naar diversiteit in sportbesturen blijft noodzakelijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Because we are all equal when doing sports
Uitgever(s): Tilburg University
2015 Bestuurlijke vernieuwing
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Trophy women?
Uitgever(s): Women's Sport and Fitness Foundation
2014 Gender balance in global sport report
Uitgever(s): Women on Boards
2014 Samen spelen, samenleven?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Diversiteit leidt tot meer kwaliteit
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Divers
Uitgever(s): ZonMw
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Op karakter naar de top!
Uitgever(s): Academic Service, Sdu Uitgevers bv.
2012 Board diversity and corporate performance
Uitgever(s):
2011 Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Voorbij de interculturele paradox
Uitgever(s): Evelien van Asperen
2011 Seksuele diversiteit in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Sport en interculturaliseren
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Same same but different
Uitgever(s): KVLO
2010 Sport facing the test of cultural diversity
Uitgever(s): Counsil of Europe
2010 Onderzoeksagenda diversiteit in het jeugdbeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Omgaan met verschillen tussen leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2010 Judo, rijkdom op school (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 6 : 'Iedereen mag hier boksen, als je je maar aan de regels houdt!'
Uitgever(s):
2009 Factsheet vrouwen in mannenwerelden
Uitgever(s): E-QUALITY, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
2009 Kleurstof
Uitgever(s): ZonMw
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Werken in Rotterdam als vakleerkracht Lekker Fit! en coördinator schoolsport - vereniging
Uitgever(s): KVLO
2009 De multiculturele klas
Uitgever(s): KVLO
2009 Waardecommunicatie in de les bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Themacongres gezondheidsmanagement
Uitgever(s):
2008 Allemaal anders
Uitgever(s): Forum
2008 Meer doen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Diversiteitswijzer
Uitgever(s): Movisie
2008 Diversiteit in 100 vragen
Uitgever(s): Kluwer
2008 Boeien, binden en bruggen slaan
Uitgever(s): KVLO
2007 Almere all-in
Uitgever(s): Gemeente Almere
2007 Sociale diversiteit in jeugdsport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s):
2006 Kleur in sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Smoezen
Uitgever(s):
2006 Diversiteit in participatie in gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Battles om aanzien en respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Sociale diversiteit en de roep om respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Respect voor discipline
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Making sence of diversity in organizing sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2006 Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling
Uitgever(s): Aksant
2006 Zum Umgang mit Vielfalt als sportpädagogische Herausforderung
Uitgever(s): Czwalina Verlag
2005 Beter besturen door mix van culturen
Uitgever(s): Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS)
2004 Mixed management
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2004 Diversiteit in vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Etnische diversiteit in de sportwereld
Uitgever(s): Arko Sports Media, NKS
2002 Over kracht gesproken
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2001 Nieuwe Nederlanders
Uitgever(s): Samsom
2000 Power play
Uitgever(s): Pearson Education Limited
1993 De andere sportcarrière
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1973 Studie van het drijfvermogen bij vrouwelijke zwemmers
Uitgever(s): Vrije Universiteit
z.j. Diversiteit en prestaties
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut