Visie & Beleidsplein

U zoekt op "handleidingen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

99 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Vechtkunst als kompas
Uitgever(s): ....daM uitgeverij
2023 Praktijkboek Vechtkunst als kompas
Uitgever(s): ....daM uitgeverij
2021 Factsheet Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportservice Flevoland, Provincie Flevoland
2021 Inspiratie- en actiefiche mobiliteit en sportbeleid
Uitgever(s): Jespo
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Schrijfwijzer
Uitgever(s): Boom
2020 Hét handboek voor de leefstijlcoach
Uitgever(s): Kennisplatform leefstijlcoaching
2020 Effecten zichtbaar maken
Uitgever(s): Movisie
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2019 Handreiking lokale inclusie agenda
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten
2019 Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen
Uitgever(s): Humankind, Gemeente Groningen
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Goalkeeper op het schoolplein
Uitgever(s): Hanze Instituut voor Sportstudies
2017 Stappenplan voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties (poster)
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Starterskit en Stappenplan stimuleren bewegen in de ouderenzorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vilans
2016 Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet
Uitgever(s): Centrum Gezond Leven
2016 Korfbal spelen is korfbal leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/-kb (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Verenigingen veranderen
Uitgever(s): Uitgever Trichis Publishing
2015 Ruimte en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, ...daM uitgeverij
2014 Budgethandboek 2014
Uitgever(s): Nibud
2014 Handleiding korfballessen op basisscholen (2)
Uitgever(s): KVLO
2013 Get moving!
Uitgever(s): International Olympic Committee (IOC)
2013 Multimove voor kinderen
Uitgever(s): Vlaamse overheid
2012 Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2012 Handleiding Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2012 Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2011 Richtlijnenhandboek tevredenheid
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2011 Docentenhandleiding lespakket
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2011 Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Handboek veilig ontwerp en beheer
Uitgever(s): THOTH
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Richtlijnenhandboek economische impact
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersprofiel
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2009 Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Handleiding schoolwatersport basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
2009 Basislessen 2009 (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Moving Cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Opleidingshandboek steward betaald voetbal 2008-2012
Uitgever(s): KNVB
2008 Passend onderwijs
Uitgever(s): Sardes
2007 Voorzieningen voor talenten
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Consument en Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), TNO
2006 Draaiboek gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2006 Als botten en spieren protesteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Schrijven voor het beeldscherm
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 Sportiviteit en respect
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Discovering statistics using SPSS
Uitgever(s): SAGE Publications
2005 Oranje Kruis
Uitgever(s): ThiemeMeulenhoff
2005 Sportclub in beeld
Uitgever(s): Stichting Beeldende Amateurkunst
2004 Handleiding individueel lidmaatschap bij en voor sportbonden
Uitgever(s): NCS
2004 Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): LKNG, NIZW
2003 Handleiding voor het opzetten van sportief wandelgroepen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven
Uitgever(s): Verloren
2002 Handboek volwassenen
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid
Uitgever(s): Vlaamse Overheid
2000 Fit & Fun
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Hangplekken, een nieuwe rage?
Uitgever(s): VU Uitgeverij
2000 Coaches die nooit verliezen
Uitgever(s): Stichting HQ&P
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Centrum voor Buitenlanders
1999 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1999 Aangepast sporten met beleid
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Handleiding milieuvoorschriften sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko, NOC*NSF
1998 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Bewaartermijnen voor archieven van uitgeverijen
Uitgever(s): Wolters Kluwer, Koninklijke Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB)
1997 Het stimuleren van 55+ sport in een plattelandsgemeente
Uitgever(s): Sport Fryslân
1997 Voetbalverenigingen en fusie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht, KN
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 Strategische marktverkenning bij sportbonden
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen
1995 Ouderensport in de praktijk
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1993 De andere sportcarrière
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1993 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1986 Van kursusklapper tot kursistenwerkboek NSA
Uitgever(s): Nederlandse sport federatie
1985 Sportsponsoring
Uitgever(s): Kluwer
1930 Handleiding voor het gymnastiek-onderwijs in de lagere school
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1929 Handleiding voor het geven van schoolgymnastiek
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1926 Handleiding voor het geven van schoolgymnastiek
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1926 Handleiding bij het snelzwemmen
Uitgever(s): Tjeenk Willink
1924 Handboek der sporten
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1921 Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek
Uitgever(s): Brusse
1898 Theoretisch-practische handleiding voor het onderwijs in vak j
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1895 Gymnastiek voor jongens
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1893 Anatomie en physiologie
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1891 De gymnastiek zonder toestellen voor de lagere school
Uitgever(s): Ten Brink & De Vries
1890 Theoretische en praktische handleiding vrije en orde-oefeningen der gymnastiek voor akte examen
Uitgever(s): Nijgh
1886 Practijk der gymnastiek
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1884 Theorie der gymnastiek, handleiding voor den aankomenden gymnastiekleeraar
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
z.j. Een stap vooruit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Consument en Veiligheid