Visie & Beleidsplein

U zoekt op "jeugdparticipatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

105 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Op de bank zitten?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2018 Flash Eurobarometer 455
Uitgever(s): European Commission
2018 Over de ongewenste gevolgen van Club Extra
Uitgever(s): KVLO
2017 Are all sport activities equal?
Uitgever(s):
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Young​ ​people’s​ participation​ ​in​ sports​ ladder
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 De beleving van junioren ten aanzien van jeugdparticipatie binnen amateur voetbalverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Participatie in zicht
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Afstudeerscriptie sociologie
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2012 Dit is mijn leven, vriend
Uitgever(s): Uitgeverij SWP Amsterdam
2012 Toolkit jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Alexander, Verwey-Jonker Instituut
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Zorg voor onszelf?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2011 The youth effect
Uitgever(s): Young Global Leaders' Youth Task Force
2011 Methodiekboek 'jongerenparticipatie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
Uitgever(s): ZonMw, CNV Jongeren, KCJG
2011 Stappenplan whoZnext-junior, voor het organiseren van een sportactiviteit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Kinderparticipatie in Nederland
Uitgever(s): Stichting Alexander
2011 Doe maar geweldig!
Uitgever(s): NJR
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Jongeren in beweging
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2010 Sporten, geen probleem
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Kinderen zijn al burgers
Uitgever(s): Janusz Korczak Stichting
2010 Beweegkriebels
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V.
2009 360°participatie
Uitgever(s): Demos VZW
2009 Het goede voorbeeld
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Jaarrapport 2009
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 Bring the power of sports to women and girls
Uitgever(s):
2008 Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare
Uitgever(s): FORUM
2008 Iedereen doet mee
Uitgever(s): PRIMO nh, ACB Kenniscentrum
2008 'Van plan naar praktijk'
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2008 "Participeren moet je leren..."
Uitgever(s): Gemeente Oud-Beijerland
2008 Buitenspel
Uitgever(s): Nienke van der Meij
2007 Notitie jeugd- en jongerenparticipatiebeleid
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2006 WhoZnext op mytylscholen, evaluatieverslag 2004-2005
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Wat de jeugd beweegt
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Verovering van de jongerenmarkt
Uitgever(s): CIVIQ
2006 Facilitator resource manual
Uitgever(s): Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports
2006 LIFE21
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap
2005 Vernieuwing
Uitgever(s): Stichting Vernieuwing + Koninklijke Van Gorcum
2005 Jeugdparticipatiebeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Onder, door of met elkaar, er schuilt nergens gevaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Sportief gedrag??
Uitgever(s): Gemeente Weert, Universiteit van Tilburg
2004 Sportdeelname onderzoek gemeente Venlo 2004
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2004 Hé, kleur op!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Facilitator resource manual
Uitgever(s): Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports
2004 Involving young people in the design and care of urban spaces
Uitgever(s): Cabe Space
2004 Lange termijneffecten van jeugdparticipatie
Uitgever(s):
2003 Jongerenparticipatie
Uitgever(s): NIGZ
2003 Participatief jeugdonderzoek
Uitgever(s): Van Gorcum
2003 Monitor pilot Mythyl school Franciscusoord Valkenburg
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2003 Voorbij label en lifestyle
Uitgever(s): SMO
2002 Sport en bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Van idee naar actie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Portretten van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Jong betrokken
Uitgever(s): Instituut voor Publiek en Politiek
2002 Zeg het maar
Uitgever(s): Spectrum
2002 Evaluatie whoZnext
Uitgever(s): Meijs Consultancy
2002 Wat hebben we geleerd van whoZnext?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 WhoZnext - jeugdparticipatie
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2001 Jeugdsport
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2001 Cijfers in beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2001 Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Vissen doe je met een net(werk)
Uitgever(s): sVM
2001 Jongleren
Uitgever(s): Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
2001 Sociale competentie en de brede school
Uitgever(s): NIZW
2001 Wij tellen mee
Uitgever(s): NUSO
2001 Witboek van de Europese Commissie
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2001 WhoZnext
Uitgever(s): WhoZnext
2001 De sportclub
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 What's in it for me?
Uitgever(s): Plunk & Novak
2001 JP rom
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Jeugdparticipatie in en door de sport
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Leerlingen regelen het zelf
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 WhoZnext gamebox
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2000 Checklist voor effectieve sportstimulering bij de jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
1999 Jeugdparticipatie in de sport
Uitgever(s): NIPO, het marktonderzoekinstituut
1998 Jongerenparticipatie in de sportvereniging
Uitgever(s): Assist
1998 Bevordering van intrinsiek sportplezier
Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen
1998 Thuis op straat
Uitgever(s): Stichting Werken aan de Stad, Stichting Program
1997 Sportief in Zoetermeer
Uitgever(s):
1997 Zwemmen in Zoetermeer
Uitgever(s):
1996 Bofferds!
Uitgever(s): IMCO
1996 Wacht maar af totdat ik koning ben
Uitgever(s): IMCO
1995 Buiten spelen
Uitgever(s): Van Gorcum
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1994 Sociaal-culturele berichten 1994-16
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 Jeugd betrekken
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1980 Vademecum jeugdsportkampen
Uitgever(s): NKS
z.j. Leren, meedoen, durven, luisteren
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging