Visie & Beleidsplein

U zoekt op "leefbaarheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

61 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Atlas voor gemeenten 2019
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2019 De invloed van een open club/vitaal sportpark op de leefbaarheid en het individueel welzijn
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Dorpsleven tussen stad en land
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Amsterdam wil wereldleider in fietskennis en -innovatie worden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Dichtbij huis
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 13: Omgevingsfactoren van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Groot dromen, klein beginnen
Uitgever(s): Platform31
2015 Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2015 Sportverenigingen in krimpkernen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Gezondheid in krimpregio's
Uitgever(s): RIVM
2014 Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's
Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Grenzen aan de krimp
Uitgever(s): Rijksoverheid, Team Midterm Review Bevolkingsdaling
2014 Het geheim van Gaveborg
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Sport in de krimpgebieden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Nieuwe raden, nieuwe daden
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Sport in krimpregio's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Centraal op het middenveld?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Schoon, heel en werkzaam?
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2013 MKBA Zeeuws-Vlaanderen
Uitgever(s): Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
2012 Evaluatie SEV-programma bewoners en invloed
Uitgever(s): SEV, Platform31
2012 Trendrapportage krimp en sportverenigingen in Drenthe
Uitgever(s): STAMM
2012 Factsheet krimp
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2012 Quick scan krimp en recreatie
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR, LEI Wageningen UR
2012 Kennis door verbinding
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB
2012 Samen in bad
Uitgever(s):
2011 The economics of sports
Uitgever(s): Economic Development Board Rotterdam
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Buurtsport voor jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij Jeugdzaken
2011 Greenspace in urban neighbourhoods and residents' health
Uitgever(s):
2011 Krimp
Uitgever(s): Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2008 Atlas voor gemeenten 2008
Uitgever(s): Stichting Atlas voor gemeenten
2007 Aandacht voor de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Eindevaluatie onze buurt aan zet
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Handreiking gedragscodes voor buurt, vrijetijdsbesteding, sportvereniging en school
Uitgever(s): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004
Uitgever(s): WRR
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Vrijwilligers, die wil je erbij hebben
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Zekere banden
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Werkplan 2002
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2001 Speelstraten
Uitgever(s): Stichting Speelstraten
2000 Getto's en pleinen
Uitgever(s): HaGĂ©-Uitgeverij
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1998 Sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)