Visie & Beleidsplein

U zoekt op "begeleiding" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

105 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022
Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Effectief coachen tijdens de gymles
Uitgever(s): KVLO
2021 De visie van topsportbegeleiders op een schone sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Leren revalideren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Help,dit durf ik niet!
Uitgever(s): KVLO
2020 ‘Altijd op een richeltje lopen’
Uitgever(s): Sam&
2019 Lifestyle change in adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2018 Product in praktijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Straks voor de klas
Uitgever(s): KVLO
2018 Begeleiding tijdens de stage
Uitgever(s): KVLO
2018 Bij HAN Sport en Bewegen is de student aan zet
Uitgever(s): KVLO
2018 Alumnivereniging van een ALO
Uitgever(s): KVLO
2018 Stage lopen op een ROSA-school
Uitgever(s): KVLO
2018 De klas als piste
Uitgever(s): KVLO
2018 Ervaringen met stagebegeleiding
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van NCOI Opleidingen
Uitgever(s): KVLO
2018 De inbreng van leerlingen met deskundigheid bekleden
Uitgever(s): KVLO
2017 Stats & stories - depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Stats & stories - borstkanker
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity
Uitgever(s): Oxford University Press
2017 CANO in beweging
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Vitality club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults
Uitgever(s):
2017 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Uitgever(s): KVLO
2017 Training and coaching the paralympic athlete
Uitgever(s): Wiley Blackwell
2016 Bewegen steeds meer onderdeel van eerstelijnszorg: kansen voor sport- en beweegsector
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een lichamelijke handicap
Uitgever(s): NIVEL
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Buurtsportcoach kan brug slaan tussen vluchtelingen en lokaal sportaanbod
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Stats & stories - hiv
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - hiv (samenvatting)
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - mensen met diabetes type 2
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De ideale coach voor iedereen hetzelfde?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Een succesvolle overstap
Uitgever(s): Berenschot
2014 Aandachtspunten passend onderwijs
Uitgever(s): Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
2014 Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Onderzoek bij BSM, een verrijking
Uitgever(s): KVLO
2014 Missers
Uitgever(s): KVLO
2013 Verhalen over sport en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Talenten in balans?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Sport medisch onderzoek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Hoe haal je er uit wat er in zit?
Uitgever(s): Sport Management Institute
2012 Narratieve betekenissen van sport en bewegen in het leven van diabetes type 2 patiënten en de rol van paramedisch professionals
Uitgever(s): Wageningen University
2012 Excellente trainer/coaches voor excellente sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2012 Motorische remedial teaching voor de zwakke beweger
Uitgever(s): KVLO
2012 De stappen vooruit
Uitgever(s): KVLO
2011 Een ‘nieuwe’ manier van leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Trainingsbegeleiding in fitnesscentra
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Sittard
2010 Overwonnen
Uitgever(s): Uitgeverij De Boekenmakers
2010 Spelen met gedrag
Uitgever(s): KVLO
2010 KVLO start campagne
Uitgever(s): KVLO
2009 Topsportklimaat in Den Haag
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Sportwetenschappelijke begeleiding wielrennen 2004-2008
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 Ambulante begeleiding in het bewegingsonderwijs!
Uitgever(s): KVLO
2008 Goud op de werkvloer
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2008 Lichamelijke activering bij mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek
2008 Topsportklimaat-metingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2008 Opleidingshandboek steward betaald voetbal 2008-2012
Uitgever(s): KNVB
2008 MRT en begeleiden van stagiairs en LIO
Uitgever(s): KVLO
2007 Handleiding opleiden en ontwikkelen binnen de CAO sport
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Consument en Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), TNO
2007 Professionalisering van werkveldbegeleiding
Uitgever(s): KVLO
2007 Een carrière in de LO
Uitgever(s): KVLO
2007 Loopbaanmonitor onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Het kind in de sport en het bewegingsonderwijs - pedagogische opgaven
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Potentiële topsporters in het mbo
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2006 Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning
Uitgever(s): Tympaan Instituut
2004 Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Een onderzoek begeleiden
Uitgever(s): HB Uitgevers
2004 Education of young sportspersons (lot 1) final report
Uitgever(s): PMP, Loughborough University
2004 Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): LKNG, NIZW
2004 Education of young sportspersons (lot 1) final report
Uitgever(s): PMP, Loughborough University
2004 An athlete's guide to agents
Uitgever(s): Jones and Bartlett Publishers
2003 Medische begeleiding topsporters en talenten in de regio Tilburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Toegankelijkheid sportmedische zorg voor topsporters
Uitgever(s): APE
2003 VSG richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen
Uitgever(s):
2002 Senioren bewegen, wie begeleiden?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 De kwaliteit van de faciliteiten in het Olympisch netwerk Nederland
Uitgever(s): Topsport Amsterdam
2002 Zo doen wij dat effies
Uitgever(s): KNVB
2002 Spel & sport
Uitgever(s): HBuitgevers
2002 Onderzoek naar bewijs voor eigen wijsheid
Uitgever(s): Saxion Hogeschool Enschede
2000 Verboden middelen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2000 Doorstroom of uitstroom?
Uitgever(s): Marktplan adviesgroep
1999 Toekomst sportmedische zorgcentra
Uitgever(s):
1999 Voorzieningen en begeleiding voor topsporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Mentale training en begeleiding van sportteams
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 De integrale begeleidingsbehoefte van topsporters
Uitgever(s):
1997 Sport en beweegwijzer
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Werkboek individuele begeleiding topsport NOC*NSF
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Tweede fase
Uitgever(s): Stuurgroep Profiel, Tweede Fase Voortgezet Onderwijs
1995 Sportmedische voorzieningen binnen het Olympisch Netwerk
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid
1994 Body of knowledge
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 Profielen voor verantwoorde topsportbegeleiding
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1992 Keurmerk buitensport
Uitgever(s):
1992 Keurmerk buitensport
Uitgever(s): Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Sector Toerisme en Recreatie
1983 Handboek lichamelijke opvoeding en sportbegeleiding
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
z.j. Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): PO-Raad