Visie & Beleidsplein

U zoekt op "mensen met een chronische ziekte" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

107 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sustained physical activity and health following rehabilitation
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Research Institute SHARE, UMCG
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Benefits outweigh the risks
Uitgever(s): BMJ
2017 Landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s):
2017 Professionals' perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 ReSpAct: rehabilitation, sports an active lifestyle
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Is sport en bewegen een overschat medicijn bij chronische ziekte?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Stats & stories - hiv
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - hiv (samenvatting)
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - mensen met diabetes type 2
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Low-intensity wheelchair training in inactive people with long-term spinal cord injury
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Wat werkt? Feiten en tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 10 tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Onderzoeksartikel
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2015 Sport-ziekteverhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Betere begeleiding nodig bij oppakken van bewegen en sport tijdens en na depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Jaarverslag 2014
Uitgever(s): NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2015 Chronisch zieken
Uitgever(s):
2015 A qualitative review of the views and experiences of individuals with or at risk for chronic disease in physical activity programs
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 Cognitive control of gait and balance in patients with chronic stroke and Parkinson's disease
Uitgever(s): Radboud University Medical Center
2014 Sport-ziekte verhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Global status report on noncommunicable diseases 2014
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2013 Gezondheid en maatschappelijke participatie
Uitgever(s): RIVM
2013 Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease
Uitgever(s):
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Jaarverslag 2012
Uitgever(s): NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2013 Bewegen chronisch zieke kinderen vanuit inspanningsfysiologisch perspectief
Uitgever(s): KVLO
2013 Special heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s):
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Trends in gezondheid en het belang van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2012 Meedoen door toegankelijke omgeving
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Building a self-management program for workers with a chronic somatic disease
Uitgever(s):
2012 Zorgstandaarden in Nederland
Uitgever(s): Coördinatieplatform Zorgstandaarden
2011 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken
Uitgever(s): Vilans
2011 Global status report on noncommunicable diseases 2010
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2011 Multimorbiditeit anders benaderen
Uitgever(s): Vilans
2011 Preventie van chronische ziekten in risicogroepen
Uitgever(s): RIVM
2011 Het Chronic Care Model in Nederland
Uitgever(s): RVZ
2011 Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Uitgever(s): Vereniging van scoliosepatiënten
2011 Zorg voor chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2011 Oud worden in je eigen wijk
Uitgever(s): TNO
2010 Zorgstandaarden in model
Uitgever(s): Coordinatieplatform Zorgstandaarden, ZonMw
2010 Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Begeleiding bij zelfmanagement chronische ziekten
Uitgever(s): CVZ
2009 Mantelzorg
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2009 Zet chronisch zieken in beweging, ook bij de sportvereniging!
Uitgever(s):
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2009 Gehandicaptensport
Uitgever(s): Gemeente Zwolle, Onderzoek en Statistiek, Afdeling Informatie
2008 Programmatische aanpak van chronisch zieken
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 De ketenaanpak actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Effectiviteit van disease management
Uitgever(s): RIVM
2008 Inleiding bij de KNGF standaarden beweeginterventies
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Supporting self-management
Uitgever(s): Open University Press
2008 Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2007 Evaluatie week van de chronisch zieken 2006 / magazine chronisch ziek 2006
Uitgever(s): Stichting Week van de Chronisch Zieken
2007 Knipselkrant week van de chronisch zieken 2006
Uitgever(s): Stichting Week van de Chronisch Zieken
2007 Evaluatie zorg voor bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Factsheet 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 NASB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Vrijetijdsgids voor mensen met een lichamelijke en/ of zintuiglijke beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): MEE regio 's-Hertogenbosch
2006 Stappenplan voor een sport- of bewegingsactiviteit voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Sportief Bewegen voor mensen met een chronische aandoening
2006 Bewegen gemeten 2002-2004
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2006 FLASH
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Aangepast sportief bewegen
Uitgever(s): NebasNsg
2006 Onderzoek actieplan sport en bewegen door chronisch zieken
Uitgever(s): Prismant
2006 De inventiviteit van de FLASH! campagne
Uitgever(s): ZonMw
2004 Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
Uitgever(s): TNO Arbeid
2003 Spoorzoeken
Uitgever(s): ZonMw
2003 Chronisch zieken en bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie Bewegen en Gezondheid
2003 Jong zijn & omgaan met een chronische spijsverteringsaandoening… soms moeilijk te verteren
Uitgever(s): Stichting Nivel
2003 De ZORGmethode
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2003 De ZORGmethode
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2002 Ziekte en zingeving
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2001 Patiëntenpanel chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2001 Multiple sclerose en sportief bewegen
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Sport voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2001 Leidraad voor het opzetten van groepen meer bewegen voor chronische zieken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Sport en bewegen voor chronisch zieke jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging : NOC*NSF
2000 Gezond in beweging II
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Zuid-Holland)
Uitgever(s): Diopter- Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap (Limburg)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Noord-Holland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Flevoland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Drenthe)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Zeeland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Groningen)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Friesland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Overijssel)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Utrecht)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1994 Vraag naar en aanbod van specifieke opleidingen voor het begeleiden van bewegingsactiviteiten voor mensen met een chronische ziekte en/of ouderen
Uitgever(s): NISG
1992 Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners B.V.