Visie & Beleidsplein

U zoekt op "motoriek" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

139 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Motoriek peiling 2022
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2023 MOOI in beweging - Strategisch plan
Uitgever(s): ZonMw
2023 Infographic Sport en bewegen bij baby's, peuters en kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Start(V)aardig: een vaardige start voor kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Correlates of fundamental motor skills in the early years (0-4 years): a systematic review
Uitgever(s): Human Kinetics Journals
2023 Understanding developmental coordination disorder
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Motoriek peiling 2021
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2022 Corona en de motoriek van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2022 Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd
Uitgever(s): Academische Uitgeverij Eburon
2022 Motor skill learning and adaptability in primary school children
Uitgever(s): Ridderprint
2022 De ontwikkeling van de MQ Scan
Uitgever(s): KVLO
2022 De kracht van de vakleerkracht, zorgprofessionals en de intern begeleider
Uitgever(s): KVLO
2021 Agreement between the KTK3+ test and the athletic skills track for classifying the fundamental movement skills proficiency of 6- to 12-year-old children
Uitgever(s):
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 The relationship between social environmental factors and motor performance in 3- to 12-year-old typically developing children
Uitgever(s):
2021 Through the looking glass
Uitgever(s): Springer Link
2021 Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Een goede basis leggen in het verenigingsleven, dat is pas echt een mooie missie!
Uitgever(s):
2021 Verbetering van motorische ontwikkeling door wereldoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2021 Het sociale net werk van een tiener
Uitgever(s): KVLO
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Movement, cognition and underlying brain functioning in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2020 Jong beginnen is winnen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 The effects of the PLAYTOD program on children’s physical activity at preschool playgrounds in a deprived urban area
Uitgever(s):
2020 Teachers' perceptions of children's sport learning capacity predicts their fundamental movement skill proficiency
Uitgever(s): Elsevier
2020 Motorische ontwikkeling van 0-6 jarigen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Themahoofdstuk van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s):
2020 Motor milestones, physical activity, overweight and cardiometabolic risk: from birth to adolescence
Uitgever(s): Silvia Brouwer
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Brede sportieve ontwikkeling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Physical education
Uitgever(s): Sebastiaan Platvoet
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Van jongs af aan vaardig bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Brede motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): Uitgeverij Sportgericht
2020 The validity and reliability of observational assessment tools available to measure fundamental movement skills in school-age children
Uitgever(s):
2020 Bewegen kun je leren
Uitgever(s): HAN
2020 Een dag in de babygroep
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2019 Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2019 Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Healthy play, better coping
Uitgever(s):
2019 The development of the Athletic Skills Track
Uitgever(s): J. Hoeboer
2019 Literatuuronderzoek associaties tussen lichamelijke activiteit en groei en ontwikkeling bij 0-5 jarige kinderen
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Disentangling physical activity and sedentary behavior patterns in children with low motor competence
Uitgever(s): MDPI
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2018 Voorzet Sportakkoord: vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2018 ‘Physical literacy’
Uitgever(s): Kwartiermakersgroep Physical Literacy
2018 Eindrapportage zelfstandig sporten van kinderen met DCD
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind
Uitgever(s): Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Utilising active play interventions to promote physical activity and improve fundamental movement skills in children
Uitgever(s):
2018 Be Active After School (BAAS)
Uitgever(s): KVLO
2018 Het effect van niveaugroepen bij de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Hoe creëer je een veilige testomgeving in de gymzaal?
Uitgever(s): KVLO
2018 Investigating motor competence in association with sedentary behavior and physical activity in 7- to 11-year-old children
Uitgever(s):
2017 Broedplaatsen voor sportplezier
Uitgever(s): .....daM
2017 Self-perceptions and physical activity in children with and without motor problems
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Spelen en bewegen met kleuters
Uitgever(s): KVLO
2017 Iedere les een succes
Uitgever(s): KVLO
2017 Monitoren van motoriek in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Fundamental motor skills
Uitgever(s): Routledge
2016 Een nauwe relatie
Uitgever(s): KVLO
2016 Samen leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Visie op het vak en motorisch leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Laten we het goede behouden in tijden van verandering
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 More active pre-school children have better motor competence at school starting age
Uitgever(s):
2016 Human motor development
Uitgever(s): Taylor & Francis
2015 Motor control after anterior cruciate ligament reconstruction
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 7 ton voor beweegonderzoek op Amsterdamse basisscholen
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 UNESCO komt met KWALO(QPE)-visie
Uitgever(s): KVLO
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Daily functioning in children with developmental coordination disorder
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Fijne motoriek in de bewegingslessen voor kleuters
Uitgever(s): KVLO
2014 Spelen met atletiek
Uitgever(s): KVLO
2014 De bijdrage van LO aan de motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2013 Beter ballen en beter nadenken
Uitgever(s): KVLO
2013 Sla je slag in het verbeteren van oog-handcoördinatie
Uitgever(s): KVLO
2013 Motorisch functioneren en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Tijden veranderen, MRT ook?
Uitgever(s): KVLO
2013 Leren om te bewegen en bewegen om te leren
Uitgever(s): KVLO
2012 Relationship between motor and executive functioning in school-age children with pervasive developmental disorder not otherwise specified
Uitgever(s): Elsevier
2012 Motor skills and school performance in children with daily physical education in school
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2012 Associations between motor and cognitive functioning in school-aged children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2012 Begeleiding van het motorisch leerproces onder de loep
Uitgever(s): KVLO
2012 Motorische remedial teaching voor de zwakke beweger
Uitgever(s): KVLO
2012 Sport Educatie in het zwemonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Beter leren kijken is beter leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2012 Krachttraining en coördinatie
Uitgever(s): Frans Bosch & 2010 Uitgevers
2011 Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Uitgever(s): Claudia Emck
2011 Motor skill performance and sports participation in deaf elementary school children
Uitgever(s): Human Kinetic Publishers
2011 Dutch consensus statement
Uitgever(s): Landelijke Stuurgroep DCD
2011 Leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en Spelen’
Uitgever(s): KVLO
2011 Beter leren door bewegen bij kinderen op de basisschool
Uitgever(s): KVLO
2011 Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Zelfregulatie op het mbo
Uitgever(s): KVLO
2011 Verschil zal er zijn
Uitgever(s): KVLO
2010 Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
Uitgever(s): Elsevier
2010 Het gebruik van video en de Interpersonal Process Recall-techniek
Uitgever(s): KVLO
2010 Sport en Bewegingsonderwijs, de sleutel tot succes op school?
Uitgever(s): KVLO
2010 Het schoolplein…. spelenderwijs bewegen
Uitgever(s): KVLO
2010 Stap voor stap
Uitgever(s): Lannoo, Liesbeth Verhoeven
2009 Motorische vaardigheid, fysieke activiteit en de rol van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Op zoek naar de X-factor bij motorische vaardigheden
Uitgever(s): KVLO
2009 Veranderen en toch jezelf blijven
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2009 Beweging in zicht
Uitgever(s): Nijmegen
2008 Zorg voor beweging in de ALO
Uitgever(s): Uitgeverij Esstede bv
2008 De relatie tussen motorische, cognitieve en schoolse vaardigheden
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2008 Cognitive neuroscience on the move
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2008 Voltige: paardensport voor scholieren
Uitgever(s): KVLO
2008 Niveaus duiden, hoe doe je dat?
Uitgever(s): KVLO
2007 Motorische remedial teaching: een breed perspectief
Uitgever(s): KVLO
2005 'School en sport speciaal' pilotprojecten (2001-2005)
Uitgever(s): NebasNsg, afdeling Sport en Bewegen
2005 ClubExtra
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Relation between cognitive and motor performance in 5- to 6-year-old children
Uitgever(s): The Society for Research in Child Development, Inc.
2003 Motorische fitheid van sedentaire senioren in Nederland
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
2001 Club extra
Uitgever(s): Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), 't Web - Werkgroep voor bewegingsonderwijs -therapie & -recreatie
1998 Club Extra
Uitgever(s): Nebas
1998 Club extra onderzocht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, vakgroep Pedagogiek, Nebas
1993 Motoriek en leerpsychologie
Uitgever(s): De Vrieseborch
1992 De betekenis van de motoriek in de ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1992 Opvattingen over motorische remedial teaching
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1988 Op de eerste jaren komt het aan
Uitgever(s): Uitgeverij Intro
1988 Cognitie en motoriek bij jonge kinderen
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1978 Motoriek en leren
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1975 Leren van een groot-motorische vaardigheid
Uitgever(s): Elinkwijk BV
z.j. Almere Kenniscentrum Talent
Uitgever(s): Gemeente Almere