Visie & Beleidsplein

U zoekt op "België" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

80 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2018 Trends en evoluties in de fitnesssector
Uitgever(s): KU Leuven
2018 Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Zwarte voetbalspelers tussen witte lijnen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Urban sport-for-development initiatives and young people in socially vulnerable situations
Uitgever(s):
2016 Being poor, being benched?
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd
Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
2016 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Van het sportveld naar het slagveld
Uitgever(s): Fonds Baillet Latour
2016 Fitness markt & trend rapport 2014-2016-2018
Uitgever(s): BlackBoxPublishers, Life Fitness Benelux
2016 A mapping of traditional sports and games (TSG) in Europe
Uitgever(s): European Union
2016 De organisatie van de sport in Vlaanderen
Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS
2016 Global Matrix 2.0: report card grades on the physical activity of children and youth comparing 38 countries
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Health
2015 Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium
Uitgever(s): Elsevier
2014 Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Beleidsnota 2014-2019 sport
Uitgever(s): Vlaamse regering
2013 What brings people into the soccer stadium? (part 1)
Uitgever(s): KU Leuven, Policy in Sports and Physical Activity Research Group
2012 Haven voor sportclubs?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekscentrum voor Sportbeleid & Sportmanagement
2012 Cijferboek lokaal sportbeleid 2011-2013
Uitgever(s): Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid VZW (ISB)
2012 Een kar vol praktijkvoorbeelden voor een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): VIGeZ
2011 Opleidings- en competentiebeleid in de Vlaamse fitnesssector
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2011 European conference on local sports participation
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Attitude, changement et innovation
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2011 Linking green space to health
Uitgever(s):
2011 Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?
Uitgever(s): VIGeZ
2010 Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2010 Balanceren in een grijze zone
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018
Uitgever(s): Meerwaarde, W.J.H. Mulier Instituut, Hypercube, Sport2B
2010 Beleidsbrief sport 2010-2011 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport
Uitgever(s): Vlaams Parlement
2009 'Chillen', 'shoppen', en 'hoppen' in het 'tienerweefsel'
Uitgever(s): Onderzoekscentrum Kind & Samenleving vzw - ruimtecel
2009 't Stad sport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2009 Vlaanderen loopt!
Uitgever(s): Academia Press
2009 Nederland en Vlaanderen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 De fun- en adventuremarkt in België
Uitgever(s): WES vzw
2008 Verenigingen in België
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2008 Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Vlaanderen (2003-2007)
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Healthy life years in the European Union
Uitgever(s): European Commission
2007 Tofsport in Vlaanderen
Uitgever(s): F&G Partners, Partners in Sports
2007 Sportimonium
Uitgever(s): Sportimonium
2007 Beleidsaanbevelingen ongelijkheid in gezondheid
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2007 Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2007 Beleidsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
2007 Belgische initiatieven om de ongelijkheid in gezondheid te verkleinen
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2007 Vrouwen buitenspel?
Uitgever(s): Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen
2006 Resultaten Nationale Gezondheidsenquête 2004 in België
Uitgever(s): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
2005 MTB geef!
Uitgever(s): Studio Hagens
2004 Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2004 Topsport in Vlaanderen en Nederland
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2004 Sportgedrag van jongeren in relatie tot het ouderlijk sportkapitaal
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk VVS
2002 Vlaanderen sportief gepeild!
Uitgever(s): Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2002 Vlaamse regionale Indicatoren (VRIND) 2002
Uitgever(s):
2002 Actieve sportbeoefening in Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2002 Prestatiebepalende factoren van topsport
Uitgever(s):
2001 Vlaamse regionale indicatoren (VRIND) 2001
Uitgever(s):
2001 Doelgericht & doelbewust
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2001 Audit SVS
Uitgever(s): Stichting Vlaamse Schoolsport
2000 Vrije tijd werkt ook
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en economie
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en onderwijs
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en media
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en leefomgeving
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en tewerkstelling
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Beheer en organisatie van de sport in België
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Nieuw tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
1999 Beleidsnota sport 1999-2004
Uitgever(s): Vlaams Parlement
1999 Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen
Uitgever(s): Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
1999 Bijlage boek karate bij het rapport
Uitgever(s): Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
1998 Organisatie en administratie van de sport
Uitgever(s):
1995 De herboren spelen
Uitgever(s): Belgisch olympisch en interfederaal comité
1990 Elites for the capital?
Uitgever(s): Thesis Publishers
1983 Vrijetijdsbesteding en toerisme in België
Uitgever(s):
1981 Toeristisch beleid in de lage landen
Uitgever(s): VUGA-Uitgeverij bv
1978 The low countries 1780-1940
Uitgever(s): Clarendon Press
1971 Speelpleinen een nieuwe levensruimte
Uitgever(s): Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel
z.j. Sport extended
Uitgever(s): JES Stadslabo vzw