Visie & Beleidsplein

U zoekt op "emancipatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

89 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 De vertegenwoordiging van vrouwen binnen de Nederlandse geschreven sportjournalistiek
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2021 Heldinnen
Uitgever(s): Thomas Rap
2021 Feminist city
Uitgever(s): Verso
2019 Hoe populair is vrouwenvoetbal?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Vrouwen in de sport: van medailles tot bestuursfuncties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 WEURO 2017 as catalyst? The narratives of two female pioneers in the Dutch women’s football media complex
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Vrouwen in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Scoren met een vrouwelijke bondscoach!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Seksediversiteit sportbesturen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Leren van verschillen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Vrouwenvoetbal in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Klement, Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
2017 Tussen nieuwe heldinnen, voetbalbabes en lerende amateurs
Uitgever(s):
2016 LHBT-monitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Gender equality in sport leadership
Uitgever(s): SAGE Publications
2016 Sekse(on)gelijkheid in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Emancipatiemonitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2016 Vrouwenwielrennen: ontwikkeling dankzij of ondanks het mannenwielrennen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De merkwaardige neergang van de vrouw als sportcoach
Uitgever(s): De Correspondent
2015 Wel trouwen, niet zoenen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Vrouwenvoetbal en de media (1)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vrouwen, voetbal en sociale media
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 Het F-boek
Uitgever(s): Uitgeverij Unieboek, Het Spectrum bv
2014 Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Trophy women?
Uitgever(s): Women's Sport and Fitness Foundation
2014 From Brighton to Helsinki
Uitgever(s): Finnish Sports Confederation Valo, International Working Group on Women and Sport (IWG)
2014 Emancipatiemonitor 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 "They bloom like flowers ..."
Uitgever(s): Utrecht University
2014 Capita selecta vrouwenvoetbal en sponsoring
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2013 Women in the Olympic and Paralympic Games
Uitgever(s): SHARP Center for Women and Girls
2013 Gender and sport
Uitgever(s): Waxman
2013 Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 "Ze heeft nu eenmaal het mooiste gezichtje"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Seksuele oriëntatie en werk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Met het oog op de tijd
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Femmes, sport et médiatisation en Europe
Uitgever(s): Sport et Citoyenneté
2013 Femmes, sport et médiatisation en Europe
Uitgever(s): Sport et Citoyenneté
2012 Monitor talent naar de top 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Commissie Monitoring Talent naar de Top
2012 Emancipatiemonitor 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Emancipatiemonitor 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Monitor talent naar de top 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs
Uitgever(s): Démos
2011 Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Female African coaches in sport-for-development programs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Girls offside?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Beyond marriage
Uitgever(s): Tilburg University
2010 Girls in Bangladesh
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Nouvelles questions féministes
Uitgever(s): Antipodes
2009 Emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Olympic women and the media
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2008 Studies on women and gender
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2008 Homoseksualiteit en sport
Uitgever(s): MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
2007 Women win
Uitgever(s): Stichting Women Win
2007 Meer kansen voor vrouwen
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2007 Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Women, football and Europe
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
2007 Vrouwen buitenspel?
Uitgever(s): Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen
2006 Gewoon doen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Emancipatiemonitor 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Hoe het werkt met kinderen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Meerjarenbeleidsplan emancipatie 2006-2010
Uitgever(s): Ministerraad
2004 Individualisering en sociale integratie
Uitgever(s): SCP
2004 Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd
Uitgever(s): Meulenhoff Companion
2004 Naar kleinere sekseverschillen in de vrijetijd?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 Emancipatiemonitor 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 "Zijn quota te rechtvaardigen in het beleid van het Internationaal Olympisch Comité?"
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1998 Strong women, deep closets
Uitgever(s): Human Kinetics United States
1998 Van de eer geleerd
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1997 Beeldvorming, gender en handicap
Uitgever(s): Emancipatiaraad
1996 Women, leisure and the family in contemporary society
Uitgever(s): CAB INTERNATIONAL
1996 Vrouwen in de sport
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1994 Coming on strong
Uitgever(s): The Free Press
1992 Speelruimte van vrouwen
Uitgever(s): Uitgeverij Sua
1992 Rapportage meisjesbeleid
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1992 De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1991 Vrouwen in de spo(r)t
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Sport, men, and the gender order
Uitgever(s): Human Kinetics Books
1989 A leisure of one's own
Uitgever(s): Venture Publishing, Inc
1989 Bij ons is de voorzitter een vrouw
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1989 Vrouwen en sportjournalistiek
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
1989 Coëducatieve lessen lichamelijke opvoeding in het lager beroepsonderwijs
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
1988 Emancipatie en vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Emancipatieraad
1988 Sociale atlas van meisjes
Uitgever(s): Raad voor het Jeugdbeleid, Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO)
1983 Vrouwensport een mannenzaak
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch
1979 Spelen met rollen
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
1962 De niet aanwezige huisvrouw
Uitgever(s): Uitgeverij Paul Brand
z.j. Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Uitgever(s): Atria