Visie & Beleidsplein

U zoekt op "watersporten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

110 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 In de zee is iedereen gelijk
Uitgever(s): KVLO
2022 Kitesurfen in Nederland (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Vijf vragen aan ...
Uitgever(s): Waterrecreatie Nederland
2019 Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2018 Evaluatie van de Volvo Ocean Race 2018
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2017 De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Sterk op het water
Uitgever(s): Watersportverbond
2016 Perceptual-cognitive skills and expert performance in sailing
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 2014 World Rowing Championships
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Sport2B
2015 Windsurfen, een lifestylesport op herhaling
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT)
2015 Bursting surf travel's bubble
Uitgever(s): Utrecht University
2015 Evaluatie van het Volvo Ocean Race Festival
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 The role of International Sports Federations in safeguarding the health and well-being of athletes
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2014 Zeeland hotspot voor watersport
Uitgever(s): Kenniscentrum Kusttoerisme
2014 The material culture of the surfing scene in the Netherlands
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 Drowning
Uitgever(s): Springer-Verlag
2013 Rabobank cijfers & trends
Uitgever(s): Rabobank
2012 The role of social media in the development of kite surfing as a sport
Uitgever(s): Tilburg University
2012 Daarom watersport
Uitgever(s): Kenniscentrum Kusttoerisme
2012 Watersport en… school!
Uitgever(s): KVLO
2011 Dutch Divers' Delta
Uitgever(s): Nederlandse Onderwatersport Bond, Kenniscentrum Kusttoerisme
2011 "Ik ga surfen waar en wanneer ik wil!"
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2011 Infomap aangepast sporten : Amstel en Meerlanden
Uitgever(s):
2011 Watersporten in functie
Uitgever(s): KVLO
2010 Wedstrijdzeilen
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2010 De toekomst van de Friese watersport
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2010 Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Havens à la carte
Uitgever(s): Kenniscentrum (Kust)toerisme
2009 The Hague
Uitgever(s): Stad Den Haag
2009 'Wat hangt er in de lucht?!'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Handleiding schoolwatersport basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
2008 Pre-verkenning waterrecreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2008 Golfsurfen in de lessen LO
Uitgever(s): KVLO
2007 Themarapport watersport Brabant 2007
Uitgever(s): Brabants Bureau voor Toerisme
2007 Kanopolo, een jonge teamsport met toekomst!
Uitgever(s): KVLO
2006 Van plankzeilen naar windsurfen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Leisure studies
2006 Onderzoek watersport Amsterdam
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2005 Onderzoek naar de kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2004 Elektronische bliksemanalyse
Uitgever(s): Avéro Achmea
2004 Omgevingsverkenning duiksport
Uitgever(s): Voedsel en Waren Autoriteit
2004 Watersport in het Deltagebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2004 Varen en fietsen in Flevoland
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2004 Haalbaarheidsonderzoek watersportevenement Provincie Zeeland
Uitgever(s):
2003 To the extreme
Uitgever(s): State University of New York Press
2003 Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied en Waddenzee
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2002 Wat drijft de recreant?
Uitgever(s): TRN
2002 Watersportaktieplan 2002-2005
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2002 Betaalbaarheid watersport
Uitgever(s): Watersportberaad
2001 Planning bulletin 9
Uitgever(s): Sport England
2001 Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2020
Uitgever(s): Buro Stroband
2001 Monitoring watersport op de Waddenzee
Uitgever(s): Stuurgroep Waddenprovincies, Provincie Fryslân
2000 Watersport 1997
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2000 Standards for the use of inland waterways by recreational craft
Uitgever(s): International Navigation Association
1999 De Nederlandse watersportindustrie
Uitgever(s): Delft University Press
1997 Sociaal-culturele berichten 1996-19
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1996 Fließgewässer und freizeitsport
Uitgever(s): Deutscher Sportbund
1996 Watersport in Friesland
Uitgever(s): Instituut voor Service Management, Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Faculteit Economie & Management
1993 Sportvisserij en andere vormen van waterrecreatie
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1993 Watersport in het rivierengebied
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
1993 De snelle watersport
Uitgever(s): Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies (STOGO)
1992 Watersport
Uitgever(s): SDU Uitgeverij, CBS Publicaties
1992 Watersport 1991
Uitgever(s): SDU Uitgeverij
1990 Groei van de watersport door buitenlanders in Nederland
Uitgever(s): Heidemij Adviesbureau, Rijksplanologische Dienst
1990 Geboden vaargang
Uitgever(s): Stichting Watersport met Gehandicapten
1990 Toekomstverkenning watersport
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1989 Privatisering van water- en hengelsportaccommodaties
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen
1988 Plankzeilen in goede banen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1988 Watersport op de Oosterschelde
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
1987 Sportvisserij - kanosport ... samen verder !
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1986 Beleidsnotitie plankzeilen
Uitgever(s): Provincaal Bestuur van Noord-Holland
1986 Sportvissen en plankzeilen
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen
1985 Kleine watersport in de provincie Utrecht
Uitgever(s): Provinciale Waterstaat van Utrecht, Provinciale Planologische Dienst van Utrecht
1985 Plankzeilen in Overijssel
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Overijssel Afdeling Landelijk Gebied
1985 Regionale studiedagen recreatie en toerisme 1985
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
1985 Surfcentrum De Schotsman
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland
1985 De watersport op meren en plassen in de provincie Groningen
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst Groningen
1984 Plankzeilen op het Veerse Meer
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1984 Windsurfen
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Sociologisch Instituut
1984 Plankzeilers en sportvissers
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1984 Plankzeilen op hengelsportwater
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1984 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publikaties
1983 Brandingwatersport langs de Nederlandse kust
Uitgever(s): Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen
1983 Plankzeilen op de randmeren van Flevoland en 't Bovenwater in 1982
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
1983 Planksilen yn fryslan
Uitgever(s): PPD-Friesland Afdeling Onderzoek
1983 De Nederlandse roeisport
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandsche Roeibond
1982 Gebruik en inrichting van watersportgebieden
Uitgever(s): Wetenschappelijk Instituut voor Recreatie Onderzoek (WIRO)
1982 Plankzeilen en beleid
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1982 Capaciteit aangaande windsurfen watersport oeverrecreatie sportvissen
Uitgever(s): Provinciale Watertaat in Limburg
1980 Kanotoeristische vaarwegen
Uitgever(s): Nederlandse Kano Bond
1980 Rapport plankzeilsport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1979 Watersport
Uitgever(s): Technische Hogeschool Delft Werkgroep Openluchtrekreatie
1979 Samenvatting provinciale informatienota's sportvisserij
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie van de Visserijen
1978 De invloed van watersport op het natuurlijk milieu
Uitgever(s): Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
1977 Watersport op de Waddenzee
Uitgever(s): ANWB
1975 Wassersport
Uitgever(s): Turn- und Sportmuseum Basel
1973 De ontwikkeling van de grote watersport in Noord-Holland van 1967 tot 1972
Uitgever(s): Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland
1972 Ontwikkeling watersport en sportvisserij in Zeeland (persbericht)
Uitgever(s): Provinciale Raad voor de Recreatie in Zeeland
1967 De Nederlandse roeisport
Uitgever(s): Nederlandsche Roeibond
1965 Oeverrecreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1938 Het water .. uw vriend!
Uitgever(s): Wereldbibliotheek
z.j. Ruimte voor watersport
Uitgever(s): ANWB, HISWA Vereniging, KNWV en Toerisme Recreatie Nederland