Toolkit zwemmen & zwemveiligheid

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in de toolkit voor gemeenten over zwemmen en zwemveiligheid. De informatie in deze toolkit kan u helpen om uw inzicht in de problematieken rondom zwemmen en zwemveiligheid te vergroten en biedt u concrete handvaten om met deze thema’s aan de slag te gaan. De informatie wordt up to date gehouden door VSG en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

 

 

 

Mist u informatie, heeft u vragen, of wilt u een goed voorbeeld met ons delen? Neem dan contact met ons op:

Foto’s: Gerben Pul & Hans Krudde

1. Nationaal Plan Zwemveiligheid

1. Nationaal Plan Zwemveiligheid

Bij de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid krijgt samenwerking binnen de zwembranche een belangrijke impuls. Alleen gezamenlijk kan de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger niveau getild worden.

Meer
2. Zwemlessen en zwemdiploma’s

2. Zwemlessen en zwemdiploma’s

Er is geen vanuit de overheid vastgesteld keurmerk voor zwemdiploma’s. Elke zwemlesaanbieder in Nederland mag dus eigen zwemdiploma’s ontwikkelen. Welke zwemdiploma’s worden door de zwemlesaanbieder(s) in uw gemeente uitgegeven?

Meer
3. Zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen

3. Zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen

Het zwemdiplomabezit van kinderen uit arme gezinnen blijft flink achter. 6% van de kinderen die opgroeien in armoede haalt geen enkel zwemdiploma. Lees meer over beschikbare regelingen, facts & figures en praktijkvoorbeelden.

Meer
4. Andere risicogroepen met een lagere zwemveiligheid

4. Andere risicogroepen met een lagere zwemveiligheid

Naast de groep kinderen uit arme gezinnen zijn er nog een paar doelgroepen waarvan de zwemveiligheid structureel achter blijft. Bekijk de facts & figures, tips, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

Meer
5. Rol van scholen

5. Rol van scholen

Ruim een kwart van de basisscholen is betrokken bij schoolzwemmen, maar vorm en inhoud hiervan zijn divers. Schoolzwemmen verandert en krijgt andere functies dan de focus op het behalen van een zwemdiploma alleen. Het draait vaak ook om ‘beter leren bewegen in water’.

Meer
6. Rol van de buurtsportcoach

6. Rol van de buurtsportcoach

Op het thema zwemveiligheid kan de inzet van buurtsportcoaches een grote toegevoegde waarde hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld met de school het zwemdiplomabezit onder de leerlingen in kaart brengen. Ouders van kinderen die onvoldoende zwemveilig zijn kunnen door de buurtsportcoach op weg geholpen worden.

Meer
7. Blijven zwemmen na de zwemles

7. Blijven zwemmen na de zwemles

Zwemmen kun je leren, maar ook verleren. En dat is zorgelijk! Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de onderzochte kinderen na 18 maanden niet meer opnieuw kan voldoen aan de gestelde eisen van het zwemdiploma B.

Meer
8. Sociale veiligheid in de zwembranche

8. Sociale veiligheid in de zwembranche

Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. Er bestaan diverse tools die hiervoor ingezet kunnen worden.

Meer
9. Next Generation Lifeguards

9. Next Generation Lifeguards

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland hebben hun krachten gebundeld met het doel instroom van jong personeel in de zwembranche te bevorderen. Dit doen zij onder de noemer Next Generation Lifeguards.

Meer

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!