Sport NL Groen

De tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Verschillende partijen slaan hierbij de handen ineen om verduurzaming in de sportsector te versnellen.

Initiatief vanuit Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu.

De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF.

Edward van der Geest, voorzitter BSNC: “Onze branchevereniging wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, zoals gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.”

Sportsector kan winstgevend verduurzamen met behulp van Sport NL Groen

“Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek, bestuurder Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.

Den Haag lanceert Sport NL Groen als eerste gemeente

Gemeente Den Haag is de trotse lanceergemeente van Sport NL Groen. Marit Bouwmeester ging in onderstaand filmpje met Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport, in gesprek over wat Sport NL Groen betekent voor de gemeente en voor sportclubs.

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Vanaf het moment dat de tool gelanceerd werd, weten sportclubs, gemeenten en sportondernemers de tool te vinden. Inmiddels heeft de tool al meer dan 30.000 bezoekers. De potentiële besparing bij sportaccommodaties is enorm. Met de aanvragen tot nu toe, kan er jaarlijks al zo’n 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard worden (juli 2022). Met behulp van gratis energiecoaches kan dit aantal de komende maanden nog veel verder toenemen. Als alle sportaccommodaties in Nederland zouden verduurzamen, zou er op jaarbasis 1.300 kiloton CO2 en zo’n 3,5 miljard euro bespaard kunnen worden.

Meer weten over Sport NL Groen?

Wil je weten hoe Sport NL Groen jouw sportclub kan helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kan en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!