Routekaart verduurzaming sport

Dossier

« Terug naar Dossiers


De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten), de sportbonden (NOC*NSF) en de commerciële sportsector (platform ondernemende sportaanbieders) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben we een routekaart verduurzaming sport opgesteld en op 23 januari jongstleden ondertekend.

De routekaart verduurzaming sport is één van de twaalf sectorale routekaarten die zijn opgesteld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. De routekaart omschrijft in grote lijnen de uitdagingen voor de sportsector in organisatorisch en financieel opzicht om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2050. Deze routekaart voorziet niet alleen in een mogelijk antwoord voor de CO2 reductie doelstelling, maar pakt verduurzaming in de sportsector breder op: een duurzame en betaalbare sportomgeving gaat ook over hergebruik van materialen en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. Benieuwd welke afspraken er in deze Routekaart zijn vastgelegd?
Dat kun je hier nalezen:

Publieksversie routekaart Verduurzaming Sport | Verenigingen
Publieksversie routekaart Verduurzaming Sport | Gemeenten


Informatie en ondersteuning

De rijksoverheid, sport en gemeenten trekken samen op om de ambities (zie rechts) uit de routekaart waar te maken. Alle kennis en kunde is samengebracht op het platform: duurzame sportsector.

Deelakkoorden en thema’s routekaart

In de routekaart hebben we drie ambities geformuleerd. Deze ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord. Het gaat om de volgende ambities: CO2-arme sportaccommodaties, Duurzaam beheer van sportvelden en Circulaire sport. In ieder deelakkoord hebben we de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven.

  • Co2 arme sportaccommodaties

In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Om precies te zijn hebben we een CO2 reductie doelstelling afgesproken van 95% in 2050

  • Duurzaam beheer van sportvelden

We bannen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit. Op 2022 worden er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Integrated Pest Management (IPM) komt hiervoor in de plaats, een nieuwe vorm van gewasbescherming.

  • Circulaire sport

We gaan uitsluitend materialen gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2 voetafdruk van de sportsector.

Naast deze ambities is er in de routekaart aandacht voor de ‘klimaatadaptieve sportomgeving’. Het inrichten van een klimaatadaptieve sportomgeving overstijgt in feite de hiervoor genoemde onderdelen van de Routekaart. In deze sportomgeving is CO2 reductie, het circulair gebruik van materialen en het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen een vanzelfsprekendheid.

Ondertekenaars routekaart en deelakkoorden. 

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!