Visie & Beleidsplein

U zoekt op "achterstandsbuurten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

121 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 District Spots: sportplekken voor en door jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Buurtsportverenigingen 2016-2020
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 The effects of the PLAYTOD program on children’s physical activity at preschool playgrounds in a deprived urban area
Uitgever(s):
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2019 Playing gender, religion and ethnicity
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Urban sport-for-development initiatives and young people in socially vulnerable situations
Uitgever(s):
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 The role of boxing in development
Uitgever(s): England Boxing
2016 Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer nature
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Samenwerken met de sportschool
Uitgever(s):
2015 Ontmoeten als keuze
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Universiteit van Amsterdam
2015 KLIK
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Fitheid in een achterstandswijk
Uitgever(s): Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam
2014 The impact of area-based initiatives on physical activity trends in deprived areas
Uitgever(s): Kramer et al.
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Are interventions for low-income groups effective in changing healthy eating, physical activity and smoking behaviours?
Uitgever(s):
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 Movement in Cape Town
Uitgever(s): KVLO
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2013 Gezonde wijk in praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013
Werk aan de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2012 Active living neighborhoods
Uitgever(s): De Meester et al.
2012 De wijkenwaaier
Uitgever(s): Nicis Institute
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Wijken in uitvoering 2012
Uitgever(s): Rijksoverheid
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2011 Wonen, wijken en interventies
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Leve de vereniging!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Wijken in uitvoering! 2010
Uitgever(s): SDU
2010 Gezondheid in de krachtwijken
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2010 Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Goede buren kun je niet kopen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Sociaal en fysiek verbonden
Uitgever(s): KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 De kracht van de fiets
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, dienst Ruimtelijke Ordening
2009 Bewonersparticipatie via vouchers
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 De polderhof: een sportactieve school
Uitgever(s): KVLO
2009 Werken in Rotterdam als vakleerkracht Lekker Fit! en coördinator schoolsport - vereniging
Uitgever(s): KVLO
2008 Landelijke alliantie krachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezonde krachtwijken?
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Krachtwijken en de bijdrage van NISB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Van court naar community
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 De kracht van sport in een aandachtswijk
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
2008 Voortgangsrapportage wijkenaanpak 2008
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Naar een weerbare samenleving
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Over de regels en de geest
Uitgever(s): KVLO
2007 Actieplan prachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
2007 Ongedeeld Hatert
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2007 Doe mee in Overvecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Kanaleneiland teert!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Ondiep
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Zuilen (oost)
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk de Bennekel
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Doornakkers
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Dordrecht
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2007 Heechterp-Schieringen een prachtwijk, alle bewoners een stap vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2007 Wijkactieplan Korrewegwijk
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Den Haag Zuidwest
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Verdrag van de Schilderswijk
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Transvaal
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Actieplan Velve-Lindenhof
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 Wijkactieplan De Hoogte
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 Wijkactieplan Poelenburg
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2007 Wijkactieplan Rivierenwijk
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2007 Wijkactieplan het Arnhemse Broek
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Wijkactieplan Klarendal
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Stationsbuurt
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Wijkactieplan Malburgen
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Amersfoort vernieuwt
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Woensel-west
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Presikhaaf
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden
Uitgever(s): NIVEL
2007 De kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Sociaal Platform Rotterdam (SPR)
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2006 Sport is het middel
Uitgever(s): Gemeente Roermond
2000 The role of sport in regenerating deprived areas
Uitgever(s): Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, The Scottish Executive Central Research Unit
2000 Move-it
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 De gedroomde wijk
Uitgever(s): FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
1998 Wat stadsbewoners bindt
Uitgever(s): Kok Agora
1998 Sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 De sport van het vernieuwen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
z.j. Bewegen in de groene stad
Uitgever(s): Handle with care ontwerpers openbare ruimte
z.j. Cruyff Courts
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation, KNVB