Visie & Beleidsplein

U zoekt op "literatuuronderzoek" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

125 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Als die kan sporten, kan ik het ook
Uitgever(s): Universiteit Gent
2022
Impact routes sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Buitenspelen in perspectief
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2021
De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Uitgever(s): Ecorys
2021 Effects of classroom active desks on children and adolescents’ physical activity, sedentary behavior, academic achievements and overall health
Uitgever(s):
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2020 Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Human Capital Model (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Investeren in kinderen van 0-12 jaar
Uitgever(s): Kinderopvangfonds
2019 Health promotion interventions in sport clubs: can we talk about a setting-based approach? A systematic mapping review
Uitgever(s): SAGE Publications
2019 Serving evidence syntheses
Uitgever(s): Wichor Matthijs Bramer
2019 Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events
Uitgever(s): RUN for HEALTH
2018 Buitentijd = leertijd
Uitgever(s):
2018 Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Appealing fitness centres for adults over the age of 55
Uitgever(s): Martin Chaigneau
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Summary report of the update of systematic reviews of the evidence to inform the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep in children under 5 years of age
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Governing and transition of greenspace in urban regions
Uitgever(s): Carmen B.E.M. Aalbers
2017 De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Uitgever(s): Ecorys
2017 Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?
Uitgever(s): Ecorys
2017 Physical activity and risk of chronic diseases
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Sedentary behaviour and risk of chronic diseases
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2017 Socio-cultural determinants of physical activity across the life course
Uitgever(s): Biomed Central
2017 Coaching children literature review
Uitgever(s): iCoachKids
2017 The value of sport and active recreation to New Zealanders
Uitgever(s): Angus & associates
2017 Physical activity at the workplace
Uitgever(s): European Commission
2016 Correlates of physical activity in children and adolescents with physical disabilities
Uitgever(s): Elsevier
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Literatuurstudie 'Gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht en obesitas'
Uitgever(s): iResearch
2015 Making the case for designing active cities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Promoting active living in rural communities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Towards financially sustainable Sport for development organisations
Uitgever(s): International Sports Alliance (ISA)
2015 Independent and combined effects of physical activity and body mass index on the development of type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 A qualitative review of the views and experiences of individuals with or at risk for chronic disease in physical activity programs
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor participatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Het verminderen van negatief gedrag in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2014 Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Waarom wij natuur nodig hebben
Uitgever(s): IVN: instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
2013 Onderzoek naar de effecten van studentensport
Uitgever(s): Bureau Beweeg
2013 How healthy behaviour supports children's wellbeing
Uitgever(s): Public Health England
2013 A comprehensive understanding of member retention in fitness clubs
Uitgever(s): European Health and Fitness Association (EHFA), BlackBoxPublishers
2013 Sport for development
Uitgever(s): NSA International, Royal Netherlands Football Association, Right To Play Netherlands, Utrecht University
2013 'Een punt voor gym?!'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, Universiteit Gent
2013 De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Actief burgerschap
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2012 Voluit vanaf 50 - deel 2
Uitgever(s): Familie Kenniscentrum
2012 Physical activity promotion in the preschool years
Uitgever(s):
2012 De maatschappelijke betekenis van topsport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 The relationship between built environments and physical activity
Uitgever(s): American Public Health Association
2012 Literatuurstudie daarom groen!
Uitgever(s): Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
2012 Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Inventarisatie seniorensport binnen sportopleidingen (2013)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 The state of research in the global fitness industry
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 The state of research in the global fitness industry (Deutsche ausgabe)
Uitgever(s): HDD Group, Kennispraktijk (originele Nederlandstalige versie is van ...daM uitgeverij)
2011 Literatuurstudie (hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2011 The state of research in the global fitness industry (Nederlands)
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2011 Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen
Uitgever(s): Alterra, onderdeel van Wageningen UR
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Belang van spelen
Uitgever(s): TNO
2010 Leven om te eten
Uitgever(s): LEI Wageningen UR
2010 Beweegredenen
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2010 Kinderen met gedragsproblemen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven
Uitgever(s): School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2010 Zelfmanagement als arbeidsbesparende innovatie in de zorg
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 The impact of physical education and sport on education outcomes
Uitgever(s): Loughborough University
2010 Maar wat is goed leren bewegen?
Uitgever(s): KVLO
2009 Eindadvies natuur op recept
Uitgever(s): NovioConsult BV
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Rotterdam gezond groen gewoon doen!
Uitgever(s): Kennisalliantie ggd Rotterdam-Rijnmond en de dcmr Milieudienst Rijnmond
2008 Literatuurstudie ter voorbereiding op de ontwikkeling van de BeweegKuur
Uitgever(s): ResCon Research& Consultancy
2008 Kosteneffectiviteit van preventie
Uitgever(s): RIVM
2008 Effectiviteit van disease management
Uitgever(s): RIVM
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Overzicht en evaluatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar etnische verschillen in gezondheid, gezondheidsrisico's en zorggebruik in Nederland
Uitgever(s): Erasmus MC Rotterdam, NIVEL
2008 Leefstijl en arbeid in balans
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2008 Gezonde natuur voor kinderen
Uitgever(s): Stephan Moed
2007 Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tolerance
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2007 Effecten van sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2006 Jonge allochtonen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Health benefits of physical activity
Uitgever(s): Canadian Medical Association
2006 De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2006 Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2005 Bewegingsstimulering met behulp van stappentellers
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 International orientation on National Coach Institutes
Uitgever(s): NFWS
2005 Verspreidings- en implementatie plan (VIP) van het onderzoek 'Voorkomen van uitval bij bewegingsdeelname door ouderen (50-plus)'
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Wie profiteert (v/m)?
Uitgever(s): E-quality
2005 Verliezen in de sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2003 De maatschappelijke betekenis van sport op televisie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Integraal gezondheidsmanagement
Uitgever(s): TNO Arbeid
2002 Lunchwandelen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2000 Leerlingen regelen het zelf
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 World-wide survey of the state and status of school physical education
Uitgever(s): K. Hardman & J.J. Marshall
2000 Implementatie van bewegingsprogramma's voor ouderen
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1998 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie collectieve preventie
1998 Eetstoornissen en sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Sportbeoefening door mensen met een handicap
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Clustergrootte en bereikbaarheid van sport- en vrijetijdsaccommodaties
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
1990 Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied
Uitgever(s): STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1986 Minderhedensport in perspectief
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1985 Recreatie in een veranderende maatschappij
Uitgever(s): Landbouwhogeschool Wageningen, Werkgroep Recreatie
1982 Leisure research
Uitgever(s): The Sports Council, The Social Science Research Council, The Leisure Studies Association
1981 De gehandicapte en de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1981 The disabled and health care in sport
Uitgever(s): Veenman en Zonen B.V.
1979 Sportdeelname
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1963 Openluchtrecreatie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Sociologisch Instituut
z.j. The value of sport
Uitgever(s): Sport New Zealand