Visie & Beleidsplein

U zoekt op "natuur" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

198 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Bewegen en sport, natuur, indianenverhalen en legitimatie
Uitgever(s): KVLO
2023 Naar buiten met jonge kinderen
Uitgever(s): KNNV Uitgeverij
2022 Natuurinclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Provincie Gelderland, NOC*NSF
2022 Assessing the health benefits and burdens of urban greenspace
Uitgever(s):
2021 Children’s play and independent mobility in 2020
Uitgever(s):
2021 Out of bounds
Uitgever(s): Groundwork UK
2021 An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health
Uitgever(s):
2019 Amsterdam’s green infrastructure
Uitgever(s): RIVM
2019 Geef kinderen de natuur (terug)
Uitgever(s): Natuurmonumenten
2018 Alle ouderen naar buiten!
Uitgever(s): KNNV Uitgeverij
2018 Governing and transition of greenspace in urban regions
Uitgever(s): Carmen B.E.M. Aalbers
2017 Samen op pad
Uitgever(s): Stichting Groen en Handicap
2017 Procesevaluatie van de interventie Natuursprong
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie
2016 Overijssel investeert in stoere natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 In beeld
Uitgever(s):
2016 Sport, spel en bewegen in en met de natuur
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuursprong
Uitgever(s): KVLO
2015 Long-distance hiking
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Bursting surf travel's bubble
Uitgever(s): Utrecht University
2015 Kleurrijk groen
Uitgever(s):
2014 Met je smartphone het bos in
Uitgever(s): LezenLerenDelen
2014 Beetje natuur, grote invloed
Uitgever(s): IVN
2014 Natuurbeleving nader bekeken
Uitgever(s): MarketResponse Nederland BV
2014 Balans van de leefomgeving 2014
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2013 Waarom wij natuur nodig hebben
Uitgever(s): IVN: instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
2013 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2013 Beschikbaarheid groen om de stad
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen UR
2013 The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2013 Veiligheidsset voor op natuurijs
Uitgever(s): KVLO
2013 The great outdoors
Uitgever(s):
2013 Natuursprong
Uitgever(s): Staatsbosbeheer, GDO, Jantje Beton, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Huis voor Beweging
2012 Openstelling loont!
Uitgever(s): Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2012 Modder aan je broek
Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland
2012 Aan de slag voor een eigen avontuurlijk terrein
Uitgever(s): Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
2012 Buurttuin
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2012 Factsheet jeugd, natuur, gezondheid
Uitgever(s): IVN
2012 Quick scan krimp en recreatie
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR, LEI Wageningen UR
2012 Bewegingsonderwijs in de buitenlucht
Uitgever(s): KVLO
2012 Het groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Ultieme vorm van buitenspelen: Outdoor & Adventure
Uitgever(s): KVLO
2012 Balans van de leefomgeving 2012
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2011 Speelnatuur
Uitgever(s):
2011 Natuursprong
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Natuur in de straat
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Panorama natuur
Uitgever(s): InnovatieNetwerk Grensverleggend in agro en groen
2011 Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors?
Uitgever(s): American Chemical Society
2010 Notitie raakvlakken zorg en groen
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2010 Spelwaaier Natuursprong
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Staatsbosbeheer, Jantje Beton, GDO
2010 Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen?
Uitgever(s): Alterra
2010 Balans van de leefomgeving 2010
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2010 Naar buiten! to the great outdoors
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2010 De bosatlas van Nederland waterland
Uitgever(s): Noordhoff Uitgevers bv, Lijn43
2010 Kijk op multifunctionele landbouw
Uitgever(s): Wageningen UR
2010 Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2009 Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat?
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2009 Concepten voor een gezonde wijk
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2009 Eindadvies natuur op recept
Uitgever(s): NovioConsult BV
2009 "Kijk! Er klimt een hond in de boom"
Uitgever(s): C.M.P. Keijzers
2009 Natuurlijk toegankelijk spelen
Uitgever(s): Bureau Fonkel
2009 Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
2009 Morbidity is related to a green living environment
Uitgever(s):
2008 Natuur, stress en cortisol
Uitgever(s): Alterra
2008 Groen opgroeien!
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
2008 Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health
Uitgever(s): Maas et al.
2008 Jeugd, overgewicht en groen
Uitgever(s): Alterra
2008 Vitamin G
Uitgever(s): Nivel
2008 Natuur werkt!
Uitgever(s): Uitgeverij Zadoks
2008 Groene kinderopvang
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2008 Terug naar het bos
Uitgever(s): Alterra
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2008 Tekorten aan recreatiemogelijkheden
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2008 Congress report 'environment, conservation and sport in dialogue'
Uitgever(s): German Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) etc.
2008 Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis
Uitgever(s): Bundesamt für Naturschutz
2008 Gezonde natuur voor kinderen
Uitgever(s): Stephan Moed
2007 Vrij spel voor natuur en kinderen
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2007 Spelen in het groen
Uitgever(s): Alterra
2007 Kom je buiten spelen?
Uitgever(s): Alterra
2007 Natuur en gezondheid
Uitgever(s): RMNO
2007 Kennisagenda natuur en gezondheid in maatschappelijk perspectief
Uitgever(s): RMNO
2007 Gezondheid en natuur verbinden
Uitgever(s): RMNO
2007 Ga buiten spelen!
Uitgever(s): Uitgeverij J.H. Gottmer
2007 Het laatste kind in het bos
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2007 Literatuuronderzoek naar gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in Nederland t.b.v. nationale parken
Uitgever(s): Alterra
2007 Geschikt groen voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2007 Een golfbaan natuurlijk!
Uitgever(s): Natuur en Milieufederatie Utrecht
2007 Ruimte in cijfers 2004
Uitgever(s): Ruimtelijk Planbureau
2006 Vitamin G
Uitgever(s): NIVEL
2006 Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap
Uitgever(s): Witteveen+Bos
2006 Ontwerpen met groen voor gezondheid
Uitgever(s): Alterra
2006 Financiering van natuur op golfbanen
Uitgever(s): Nationaal Groenfonds
2006 Recreatie in de MKBA
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2006 Atlas Europa
Uitgever(s): NAI Uitgevers
2006 Ruim baan voor de bal?!
Uitgever(s): Alterra
2006 Bike beyond!
Uitgever(s): Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
2005 Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses
Uitgever(s): Aeneas uitgeverij van vakinformatie bv
2005 Paden in parken, tuinen en natuurgebieden
Uitgever(s): Cliëntenbelang Utrecht
2005 Agenda vrijetijd 2006 - 2010
Uitgever(s): Provinciale Staten van Zuid-Holland
2005 Openstelling bos en natuur in 5 provincies
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Natuur of sport?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Wetenschapswinkel Biologie
2004 Natural fit
Uitgever(s): Royal Society for the Protection of Birds, Faculty of Public Health
2004 The value of public space
Uitgever(s): Cabe Space
2004 Neue entwicklungen bei natursportarten
Uitgever(s): Institut für Natursport und Ökologie
2004 Schade en overlast door mountainbikers
Uitgever(s): Stichting Probos
2003 Uit de voeten met wandelpaden over boerenland
Uitgever(s): Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Alterra B.V. en Animal Sciences Group (ASG)
2003 Natuurlijk toegankelijk
Uitgever(s): Stichting Het Klaverblad Zeeland
2003 Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2003 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2002)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2003 Balansboek rood-groen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
2003 Sport und Naturschutz in der hohen Rhön
Uitgever(s): Bundesamt für Naturschutz
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2002 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2001)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2001 Van buiten word je beter
Uitgever(s): Alterra
2001 Alterra in 2001
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2001 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2000)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2001 Wandel je rijk
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gedrag & Maatschappij
2000 Natuur en gezondheid
Uitgever(s):
1999 Het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1999 Op de fiets van stad naar buitengebied
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (ibn-dlo)
1998 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 1997)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
1998 De recreatievogel
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1998 Ways towards achieving the sustainable development of sport
Uitgever(s): Bundesumweltministerium
1997 Het grote groenonderzoek
Uitgever(s): Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Planteam Wonen, Voorzieningen & Groen
1997 Speelbos
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1996 Gebruik en waardering van het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Stedelijk Beheer Amsterdam
1996 Fließgewässer und freizeitsport
Uitgever(s): Deutscher Sportbund
1995 Off-roadmotoren
Uitgever(s): Grontmij
1995 Zeilvliegen in Nederland
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1995 Begrip van buitensport
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1994 Het landschap in 2010
Uitgever(s): Landinrichtingsdienst
1994 In vrijheid zwerven in overvol Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Op Lemen Voeten
1994 Advies geluidssporten, natuur en recreatie
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1994 Tijdnormen voor groenvoorzieningen bos en buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
1993 Beleidsplan Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Stedelijk Beheer
1993 De snelle watersport
Uitgever(s): Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies (STOGO)
1993 Literatuurstudie naar de effecten van sportklimmen op de flora en fauna van de rotsen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1993 Beleidsplan Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos
1992 Nordic outdoor recreation
Uitgever(s): Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, Finnish Forest Reearch Institute
1992 Groen voor buitensport
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1991 Conflict in the countryside
Uitgever(s): Scottish Centre for Physical Education, Movement and Leisure Studies
1990 Is fietsen altijd groen?
Uitgever(s):
1990 Het licht op stedelijk groen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Mountain biking symposium
Uitgever(s): Outdoor Recreation Council of British Columbia
1990 Mountain bikes on public lands
Uitgever(s): Bicycle Federation of America, Inc.
1990 Sind sport und umwelt vereinbaar?
Uitgever(s): Schweizerischer Landesverband für Sport
1989 Het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Buro O.B.V.
1989 1934 - 1989 symposium
Uitgever(s): D.O.W. Amsterdam
1988 Plankzeilen in goede banen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1988 Watersport op de Oosterschelde
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
1987 Golfbanen
Uitgever(s): Natuurbeschermingsraad
1987 Golf en ruimtelijke ordening
Uitgever(s): Biologiewinkel, Interfacultaire vakgroep Milieukunde Rijksuniversiteit Utrecht
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1983 Hinder van motorcrossen en andere lawaaisporten
Uitgever(s): Natuur en Milieu Federatie Overijssel
1982 Tennisbanen
Uitgever(s): K.N.L.T.B.-Hilversum
1982 Aktuelles bauen
Uitgever(s): Aktuelles Bauen
1979 Watersport
Uitgever(s): Technische Hogeschool Delft Werkgroep Openluchtrekreatie
1979 Inventarisatie van ruitersportvoorzieningen in de provincie Utrecht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1977 Watersport op de Waddenzee
Uitgever(s): ANWB
1977 Maneges en ruiterpaden in Drenthe
Uitgever(s): Commissie voorbereiding Provinciaal manege- en ruiterpadenplan
1974 Fiets en recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1963 Recreatieruimten in Nederland
Uitgever(s): Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf
1882 Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch
Uitgever(s): Elsevier
1866 Systematische ontleedkunde van den mensch
Uitgever(s): Campagne
1797 Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch
Uitgever(s):
z.j. Springzaad
Uitgever(s): Stichting Oase, netwerk Springzaad
z.j. Compendium voor de leefomgeving
Uitgever(s): Rijksoverheid
z.j. Groene kansen voor de jeugd
Uitgever(s): Alterra
z.j. Biowalking
Uitgever(s):
z.j. Kinderen hebben natuur nodig
Uitgever(s): JSW