Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sportvelden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

51 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Grassportvelden milieuvriendelijk beheren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer
Uitgever(s):
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor buitensport in Haarlemmermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, Stowa
2017 The smart guide to synthetic sports fields rubber infill
Uitgever(s): Smart Connection Consultancy
2017 Annex XV report
Uitgever(s): European Chemicals Agency (ECHA)
2017 A study to identify alternatives for the use of chemical amenities in turfgrass systems
Uitgever(s): Wageningen University & Research (WUR), Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF), Golf Alliantie
2017 Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Tug of war
Uitgever(s): KVLO
2016 Onderzoeksverslag privatisering onderhoud voetbalvelden
Uitgever(s): HAS Hogeschool
2016 Mulier onderzoekt actieplan Veiliger Sportklimaat (VSK)
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Adviesrapport Masterplan groot Utrecht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2016 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Opkomst van stichtingen voor onderhoud van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Green Deal: geleidelijk afbouwen van bestrijdingsmiddelen op sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Voetbalvereniging RCL Leiderdorp op weg naar een rookvrij sportterrein
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Afnemende groei van ruimte voor sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 GRAS natuurlijk!
Uitgever(s): NWST NeWSTories bv
2014 Duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Een integrale blik op aanleg en onderhoud van sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Green deal sportvelden 2020
Uitgever(s): BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
2014 Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Gravelbanen moeten zorgen voor behoud van aansluiting met internationaal toptennis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Het sportieve werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2013 Tennisbanen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Renovatie of ombouw?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Universiteit Twente, Gemeente 's-Hertogenbosch
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V., Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
2009 Veilig sporten in Kerk & Zanen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Zo groen als kunstgras
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Sportief omgaan met onsportief gedrag
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2006 Ruimte voor sport in Utrecht
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Ruimtelijke behoefte buitensportcomplexen tot 2013
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Sector Sport en Cultuur
2002 Voetbal en kunstgras
Uitgever(s): KNVB
2002 113 jaar tijdschrift voor de leefomgeving
Uitgever(s): KNHM, Arcadis
1999 Planning bulletin 4
Uitgever(s): Sport England
1999 De Leidse groene velden
Uitgever(s): Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie
1997 Buitensportaccommodaties 1997-1998
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Dienst Publieke Werken en Sport, Afdeling Sport en Recreatie
1996 Voetbalvoorzieningenonderzoek gemeente Zoetermeer
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Van sportpark naar vrijetijdspark
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Ruimte voor sportvelden en veldsporten in Rotterdam
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Afdeling Regionale Ontwikkelingen en Activiteiten
1994 Openluchtrecreatieve voorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant