Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Maatschappij" binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

308 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Archery tag in je lessen LO
Uitgever(s): KVLO
2023 Eigentijdse ongelijkheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2023 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Kennis en innovatie in de zwembranche
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De maatschappij in beweging
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Fit en Gezond voor ouderen en jongeren
Uitgever(s): KVLO
2022 Impactrapportages sport- en beweegprojecten
Uitgever(s): HAN University of applied sciences
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Waar is JOGG actief?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Corona en sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair
Uitgever(s): Marleen Sol
2021 Eerste resultaten van Life Experience Through Sport
Uitgever(s): Projectgroep Life Experience Through Sport
2021 Sportprogramma's voor kwetsbare volwassenen
Uitgever(s): Wageningen University and Research, Gezondheid en Maatschappij
2021 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2021 Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?
Uitgever(s): Sport in de buurt
2021 Vitaliteitscampus in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Naar welk bordje?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Jaarverslag 2019
Uitgever(s): Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
2020 Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden?
Uitgever(s): Tabula Rasa
2020 Post viraal naar een nieuw normaal
Uitgever(s): VUBPress
2020 Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Nieuwe kijk op het verenigingslandschap
Uitgever(s): seizoen vijf
2019 Brein in de groei
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
2019 Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 2)
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 Kiezen voor bewegen, sport en maatschappij als examenvak
Uitgever(s): KVLO
2019 Kiezen voor bewegen sport en maatschappij als examenvak (1)
Uitgever(s): KVLO
2019 Van rups naar vlinder
Uitgever(s): KVLO
2019 Kiezen voor bewegen sport en maatschappij als examenvak (2)
Uitgever(s): KVLO
2019 FC Utrecht in de wijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut
2018 De stad als gezonde habitat
Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 VSK monitor 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Social Inclusion Games 2018
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2017 Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2017 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Sport Impact Bonds
Uitgever(s): Society Impact, EY
2017 There is no such thing as a free run
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Almere
2017 Visie op sport & bewegen in Borne
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Ben jij een grensverlegger?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 De Bosatlas van het Nederlandse voetbal
Uitgever(s): Noordhoff Uitgevers bv
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Gezond bewegen
Uitgever(s): KVLO
2017 Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2016 ‘Juf, leer mij het zelf te doen!’
Uitgever(s): KVLO
2016 AZC Delfzijl streeft naar zelfstandig sportende bewoners
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Waardevol slotstuk van 16 jaar NISB
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Organiseren klein sportevenement kan effectiever zijn dan binnenhalen WK voetbal
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
Uitgever(s): Sportkracht12
2016 Ons onderwijs2032
Uitgever(s): Bureau Platform Onderwijs2032
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met autisme
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportinnovatie door de jaren heen
Uitgever(s):
2016 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap is zinvol
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Content als Bindmiddel - verslag inspiratiemiddag 9 juni
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe start je een sociaal sportinitiatief?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Martijn Nijhoff over talentontwikkeling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Customer data: sleutelfactor voor succesvolle toekomst van kennisorganisaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten
Uitgever(s): Sportservice provincie Utrecht
2016 Begeleiding van mensen met een chronische ziekte bij sport/bewegen: ga in gesprek over betekenissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Kader sport- en beweegvisie 2016-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportutopia
Uitgever(s): Academia Press
2016 Sportbonden monitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 'Verenigingen en leden' óf 'sportbedrijven en consumenten'? - de leden aan het woord
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportevenementen kansrijk voor de maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs in het jaar 2032
Uitgever(s): KVLO
2015 Subsidies en fondsen voor sport en maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Op zoek naar kansrijke lokale verbindingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Succes- en faalfactoren van lokale samenwerking
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportevenementen, -wedstrijden en hun mogelijke maatschappelijke meerwaarde
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Met sport en cultuur klaar voor het leven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 5 juni in heel Europa “No elevators day”
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportvereniging en consument, gaat dit samen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Hoeveel stappen op een dag zou je werkelijk moeten lopen?
Uitgever(s): New York Media LLC
2015 Je ziet ze echt helemaal opfleuren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 UNESCO presenteert nieuwe charter in strijd tegen overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Nu geld voor preventie van sportblessures beschikbaar
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenwerking maakt Nederland uniek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De ontwikkeling van sociale sportinitiatieven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De taal van sport begrijpt iedereen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Vitale clubs voor sport en samenleving
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sport en Kennis
2015 Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sociale marketing of jeugdsportmarketing?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rolmodellen en plezier deelnemers maken buurtgerichte beweegprogramma’s tot succes
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Een frisse kijk op het consumentisme in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Consumenten-eHealth
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Vaders en hun opvoeding in het publieke domein
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Kijkje in de gymzaal van.. Groepsdynamiek in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2014 Maatschappelijke participatie 3.0
Uitgever(s): Tilburg University
2014 Euro 2020
Uitgever(s): PwC
2014 Lege kerken, volle stadions
Uitgever(s): Ruud Stokvis, Amsterdam University Press
2014 Verenigingsmonitor 2013 gemeente Breda
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor Sport, Onderwijs & Gezondheid
2014 Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport?
Uitgever(s):
2014 Verenigd in verandering
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Onderzoek bij BSM, een verrijking
Uitgever(s): KVLO
2014 Beoordelen bij BSM
Uitgever(s): KVLO
2014 Het stadion als klaslokaal: een schot in de roos!?
Uitgever(s): KVLO
2014 History
Uitgever(s):
2014 Sportevenementen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportaccommodatienota Purmerend
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2013 Position statement langdurig zitten
Uitgever(s):
2013 Olympia bestaat
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent
2013
SportAanbiedersMonitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut
2013 Gezond ouder worden
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)
2013 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Het multifunctionele clubhuis
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Psychomotorische therapie in een justitiële jeugdinrichting
Uitgever(s): Wagner Group
2013 Thought leadership
Uitgever(s): Adformatie Groep
2013 The story of London 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 "Het is ingewikkeld"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO)
2013 Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Deventer 27 maart 2013
Uitgever(s):
2013 Wij zijn klein ...
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2013 Volop kansen om meer te sporten en bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 Sport als illusie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Bewegen doet leven
Uitgever(s): Stichting bio- wetenschappen en maatschappij
2012 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Tijdschrift voor genderstudies
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Kosten-batenanalyse diëtetiek
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2012 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2012 Een beroep op de burger
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Theorie U
Uitgever(s): Uitgeverij Christofoor
2012 Sport en maatschappij in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
2012 Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Bergen op Zoom 22 maart 2012
Uitgever(s):
2012 Leren bewegen is belangrijk voor deelnamebekwaamheid aan de maatschappij
Uitgever(s): KVLO
2012 Ons bestuur
Uitgever(s): KVLO
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2012 Goud
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2011 Health and society
Uitgever(s): Wageningen UR
2011 Informele groepen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Kwetsbare ouderen in de praktijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Van vonkjes naar vuurtjes
Uitgever(s): Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit
2011 Sociale verandering door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
2011 De speelbus komt langs
Uitgever(s): ZonMw
2011

Themastudiedag bruggen slaan Zwolle 11 februari 2011
Uitgever(s):
2011
Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Apeldoorn 10 maart 2011
Uitgever(s):
2011 Together for great goals?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 In een abnormale maatschappij is normale sport niet mogelijk!
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Gezondheidsmanagement vanuit een systeeminnovatie perspectief
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij, BaartRaaijmakers
2010 Sportmonitor 2009
Uitgever(s): I&O Research BV
2010 Sport en haar professoren
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2010 Roadmap voor vitale organisaties
Uitgever(s): Stichting Gezondkompas, TNO
2010 De oudere
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2010 Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2010 Bewegen, Sport en Maatschappij, een prachtvak
Uitgever(s): KVLO
2009 De impact van sport en grote sportevenementen op de maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Gezocht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB)
2009 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
2009 Maatschappelijke stage
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 BSM toetsvoorbeelden
Uitgever(s): SLO
2009 (Nooit) te oud om te sporten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Bewegen als middel
Uitgever(s): KVLO
2008 Steeds dikker
Uitgever(s): Stichting bio- wetenschappen en maatschappij
2008 Programmatische aanpak van chronisch zieken
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 Overwegend onderweg
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Het economisch gewicht van overgewicht
Uitgever(s):
2008 Maakt werk van bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
Uitgever(s): Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
2008 Beleidsplan 2008-2011
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde, Federatie van Sportmedische Instellingen, Arko Sports Media
2008 Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein
Uitgever(s): ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut
2008 Was getekend 12 paralympiërs
Uitgever(s): Uitgeverij De Boekenmakers
2008 Frisbee in het VO (2)
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren bij BSM: verantwoord
Uitgever(s): KVLO
2008 Zin in uithouding
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2007 Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Maatschappij als medicijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 Beter (t)huis in de buurt
Uitgever(s): Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 Kernadvies
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2007 Kennis, kwaliteit en keuze in de tweede fase
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2007 Fysieke activiteit en gezondheid
Uitgever(s): Fontys Hogescholen
2007 Handreiking schoolexamen bewegen sport en maatschappij havo/vwo
Uitgever(s): SLO
2007 Veel belangstelling om met BSM te starten
Uitgever(s): KVLO
2006 Kansen voor sport en bewegen in de wmo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Combineer en scoor!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Van identiteit naar imago
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij, opleiding SGM
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit...
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 'Sport is geen panacee voor alle kwalen'
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2005 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Een empirische analyse van de relatie tussen sociaal kapitaal en sportdeelname van vrouwelijke Moslims aan het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2005 Beeldvorming over mensen met een beperking
Uitgever(s): TNS NIPO
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2004 Kan voetbal de wereld redden? Pleidooi voor ambiance en solidariteit
Uitgever(s): Uitgeverij Houtekiet
2004 Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, LCO
2004 Ouderen en maatschappelijke inzet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Nederland, ondernemend sportland
Uitgever(s): Stichting Maatschappij en Onderneming
2004 Branding NL
Uitgever(s): Stichting Maatschappij en Onderneming
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2003 Rapportage sport 2003
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2003 Mobiel in de tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2003 Wie is bang voor de stad?
Uitgever(s): Uitgeverij Blauwdruk
2002 Samen leven in de samenleving
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
2002 Rotterdam sportstad
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2002 Sport worlds
Uitgever(s): Human Kinetics
2002 Op weg naar veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
2002 Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens
Uitgever(s): Ministerie van Justitie
2001 Sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2001 Eindverslag project revalidatie en sport
Uitgever(s): VRIN & NEBAS & ZON
2001 Aren't we all positive? A (socio)economic analysis of doping in elite sport
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut
2001 Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2020
Uitgever(s): Buro Stroband
2001 Alterra in 2001
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2001 Wandel je rijk
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gedrag & Maatschappij
2000 Vrije tijd werkt ook
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 The construction of meaning in sport organizations
Uitgever(s): Shaker Publishing BV
2000 Bowling alone
Uitgever(s): Touchstone, Simon & Schuster
2000 Sport, health and drugs
Uitgever(s): E & FN Spon
2000 Natuur en gezondheid
Uitgever(s):
1999 Sport en maatschappij
Uitgever(s): Angerenstein
1999 Gender, etniciteit en de sportmedia
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Katholieke Universiteit Brabant
1998 Jongeren en hun keuzes
Uitgever(s): Uitgeverij Coutinho b.v.
1996 Beleid en maatschappij
Uitgever(s): Boom
1996 Een vitaal kennissysteem
Uitgever(s): Overlegcommissie verkenningen
1996 Meerhoven
Uitgever(s): Stichting Maatschappij en Onderneming
1995 Jeugd in beweging
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1994 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1994 Gender & sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit, Faculteit der Bewegingswetenschappen
1992 Beleid en maatschappij
Uitgever(s): Boom Meppel
1992 Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1992 Risk society
Uitgever(s): Sage Publications
1992 Community development and sport
Uitgever(s): Community Development Foundation - Sports Council
1991 Sportieve vernieuwing
Uitgever(s): Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning van Recreatie Rotterdam
1990 Sportief en katholiek
Uitgever(s): Katholiek Documentatie Centrum
1989 Human history and social process
Uitgever(s): Universiy of Exeter
1989 Sociology
Uitgever(s): Polity Press
1988 Justitiële verkenningen
Uitgever(s): Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), Gouda Quint BV
1987 Vraag en aanbod van sociaal-wetenschappelijke informatie
Uitgever(s): Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
1986 WVC-literatuurrapport nr. 31
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1986 De toekomst van de vrije tijd
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
1986 Sport en democratisering
Uitgever(s): Nederlandse Katholieke Sportfederatie
1986 Developments in Dutch society, and their impact on leisure
Uitgever(s): Academy of Economics in Cracow, Institute of Planning and Regional Economics
1986 Werk in beweging
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1985 Naar een beleidsvisie op vrije tijd?
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1985 Recreatie in een veranderende maatschappij
Uitgever(s): Landbouwhogeschool Wageningen, Werkgroep Recreatie
1984 Register van vrijetijdsonderzoek
Uitgever(s): B.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
1983 Kinderen hebben recht op speelruimte
Uitgever(s): Werkgroep Speelruimtewet
1983 Een beroepsprestigeschaal voor Nederland in de jaren tachtig
Uitgever(s): Mens en Maatschappij
1982 Vrijetijdsshock
Uitgever(s): Uitgeverij In den Toren
1981 Samen leven in verscheidenheid
Uitgever(s): Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
1979 Suburban youth in cultural crisis
Uitgever(s): Oxford University Press
1979 Kennen om te kunnen kiezen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1976 The sociology of leisure
Uitgever(s): George Allen & Unwin ltd
1976 The cultural contradictions of capitalism
Uitgever(s): Basic Books (Division of Harper Collins Publishers)
1976 Register van vrijetijdsonderzoek
Uitgever(s): B.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
1974 Vorming in vrije tijd
Uitgever(s): H.D. Tjeenk Willink bv
1972 Topsport in het geding
Uitgever(s): Uitgeverij Meander
1970 The sociological imagination
Uitgever(s): Penguin Books
1963 Power, politics and people
Uitgever(s): Ballantine Books
1952 De angst voor vrijheid
Uitgever(s): Uitgeverij Erven J. Bijleveld
1942 Man and society in an age of reconstruction
Uitgever(s): Kegan Paul, Trench Trubner & Co
1925 De scheppende evolutie
Uitgever(s): Maatschappij voor goede en goedkope lectuur
z.j. Huis voor de sport Groningen
Uitgever(s): Huis voor de sport Groningen
z.j. Concept beleidsplan maatschappij
Uitgever(s): Gemeente Moerdijk
z.j. Nota gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Hellendoorn
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
z.j. Verslag van de Twentse studiedagen voor de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s):
z.j. Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
z.j. Examenprogramma bewegen, sport en maatschappij havo
Uitgever(s): SLO
z.j. Examenprogramma bewegen sport en maatschappij vwo
Uitgever(s): SLO