Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kwalitatief onderzoek" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

63 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Qualitative study of the feasibility and acceptability of implementing ‘sit-to-stand’ desks in vocational education and training
Uitgever(s): MDPI
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Eerste resultaten van Life Experience Through Sport
Uitgever(s): Projectgroep Life Experience Through Sport
2021 Sportprogramma's voor kwetsbare volwassenen
Uitgever(s): Wageningen University and Research, Gezondheid en Maatschappij
2021 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2018 ‘Physical activity, that’s a tricky subject.’
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2018 Sport en bewegen
Uitgever(s): V&VN Diabeteszorg
2018 Handleiding kwalitatief onderzoek
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Succesvol samenwerken is leren
Uitgever(s):
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Europese kampioenschappen atletiek
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Zonder twijfel
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2013 Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012
Uitgever(s): NIVEL
2013 'Voor mij is het soms net vissen'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Recommendations for pedagogic talent development within Dutch elite sports
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2013 'Een punt voor gym?!'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, Universiteit Gent
2013 Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s):
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2012 The BeweegKuur programme
Uitgever(s): Helmink et. al.
2012 Sport is goed, sporten is gezond, een sporter is aantrekkelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 "We trekken ons eigen (Olympisch) Plan"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Inventarisatie seniorensport binnen sportopleidingen (2013)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): KVLO
2011 Opleidings- en competentiebeleid in de Vlaamse fitnesssector
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2011 Opvoeders met ballen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Meten en weten over zweten
Uitgever(s): Academia Press
2011 Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen
Uitgever(s): Alterra, onderdeel van Wageningen UR
2011 De staat van het onderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2011 Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen
Uitgever(s): Oberon
2011 Leerlingvolgsystemen op het gebied van beweging, gewicht, schooluitval en talentontwikkeling
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 De sportvereniging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit en Researchcentrum
2010 Sport 2.0, een kwalitatief onderzoek
Uitgever(s): Instituut voor Sportstudies, Brightguys Sport & Media consulting
2010 Implementation of 'Beweegkriebels' into medical child-care centers
Uitgever(s): Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
2010 Medespelers en tegenstanders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2009 ParticipACTION
Uitgever(s):
2009 Global physical activity questionnaire (gpaq)
Uitgever(s): Human Kinetics
2009 Een jaar BeweegKuur, en dan?
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2009 Focus groups
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd.
2008 The dissemination and utilization of research for promoting evidence-based practice
Uitgever(s): The Haworth Press
2008 Basics of qualitative research
Uitgever(s): Sage Publications, Inc.
2007 Behoefteonderzoek
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2006 Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2003 Qualitative research practice
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2000 Lichamelijke opvoeding, een kunst op zich
Uitgever(s): Ruigrok MC
1997 Qualitative research
Uitgever(s): SAGE Publications
1994 Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport
Uitgever(s): Sporta, Werkgroep Lichamelijke Opvoeding en Sport (LOES) (Rijksuniversiteit Utrecht)
1994 Bedrijfsfitness
Uitgever(s): Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV)
1991 Sportuitval bij het jongensturnen
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht
1980 Delphi
Uitgever(s): Boom
z.j. Sport & society
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht