Visie & Beleidsplein

U zoekt op "milieu" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

115 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Grassportvelden milieuvriendelijk beheren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer
Uitgever(s):
2022 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratie- en actiefiche mobiliteit en sportbeleid
Uitgever(s): Jespo
2020 Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Atlas voor gemeenten 2019
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2018 Milieuduurzaamheid en betaald voetbal organisaties
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2018 Game changer
Uitgever(s): The Climate Coalition
2018 Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, Stowa
2017 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Rio 2016
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Kiezen bij de kassa
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Milieubarometer geeft inzicht in milieubelasting van zwembaden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Exposure to air pollutants during physical activity
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 UEFA EURO 2016
Uitgever(s): UEFA
2015 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Green Deal: geleidelijk afbouwen van bestrijdingsmiddelen op sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bursting surf travel's bubble
Uitgever(s): Utrecht University
2015 Evaluation of the effectiveness of policies related to the sustainability of mega sports events
Uitgever(s): Universiteit Twente
2015 Richtlijn onderzoek milieubelasting
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2014 Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Een integrale blik op aanleg en onderhoud van sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Balans van de leefomgeving 2014
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2013 Toolkit gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2013 Mobiliteitsbalans 2013
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Balans van de leefomgeving 2012
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2011 Binnenmilieu in scholen
Uitgever(s): Sdu uitgevers BV
2011 Transitions to sustainable development
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Balans van de leefomgeving 2010
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2010 De bosatlas van Nederland waterland
Uitgever(s): Noordhoff Uitgevers bv, Lijn43
2009 Sustainable tourism mobilities
Uitgever(s): Desirée Verbeek
2009 Sporten in stedelijke buitenlucht
Uitgever(s): Steunpunt beleidsrelevant onderzoek 2007-2011
2009 Rotterdam gezond groen gewoon doen!
Uitgever(s): Kennisalliantie ggd Rotterdam-Rijnmond en de dcmr Milieudienst Rijnmond
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Milieubalans 2008
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving
2008 Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Gezonde plannen
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Congress report 'environment, conservation and sport in dialogue'
Uitgever(s): German Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) etc.
2008 Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis
Uitgever(s): Bundesamt für Naturschutz
2007 Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid
Uitgever(s): RIVM
2007 Mobiliteitsbalans 2007
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2006 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Jaaroverzicht 2005
Uitgever(s): RIVM
2006 Bewegen, natuur en gezondheid
Uitgever(s): NIVEL
2006 Green space, urbanity, and health
Uitgever(s): BMJ Journals
2006 Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap
Uitgever(s): Witteveen+Bos
2006 Atlas Europa
Uitgever(s): NAI Uitgevers
2006 Dat licht zó!!!
Uitgever(s): Novem
2005 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Nederland actief!
Uitgever(s):
2005 Iedereen kan scoren
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses
Uitgever(s): Aeneas uitgeverij van vakinformatie bv
2005 Top tien voor een betere luchtkwaliteit
Uitgever(s): CE: Oplossingen voor milieu, economie en technologie
2004 Natuur en gezondheid
Uitgever(s): Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek
2004 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Natuur of sport?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Wetenschapswinkel Biologie
2004 Tussenevaluatie sportconvenant
Uitgever(s): B&A Groep bv
2004 Zwemwater in Nederland
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2004 Schade en overlast door mountainbikers
Uitgever(s): Stichting Probos
2003 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media bv
2003 Evaluatie nota Goud voor Groen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2003 Sport- en recreatielawaai
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn
Uitgever(s): RIZA
2002 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Revision of the European Bathing Water Quality Directive
Uitgever(s): RIZA
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2002 113 jaar tijdschrift voor de leefomgeving
Uitgever(s): KNHM, Arcadis
2001 De ideale wijk
Uitgever(s): Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant, Stichting LA 21
2001 Alterra in 2001
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2000 Sport en leefomgeving
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Convenant energie & milieu
Uitgever(s): LC, Nederlands Instituut voor Sport en Recreatie
2000 Convenant op het gebied van energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen
Uitgever(s):
2000 Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999
Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu
2000 Sport informatie bulletin, nr. 53, 2000
Uitgever(s): Clearing House
2000 Sport and the environment, awareness raising, education, training
Uitgever(s): Clearing House, Council of Europe
1999 Goud voor groen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1999 Een ministerie van ruimte & tijd
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
1998 Handleiding milieuvoorschriften sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko, NOC*NSF
1998 Quick scan sport & milieu
Uitgever(s): Research voor Beleid bv
1998 Ways towards achieving the sustainable development of sport
Uitgever(s): Bundesumweltministerium
1997 Ep variantenboek sportgebouwen
Uitgever(s): Novem
1996 Geef zwemwater meerwaarde
Uitgever(s): Consultancy and Research for Environmental Management (CREM)
1996 Nationaal Zwembad Onderzoek
Uitgever(s): FLC, RZ Publishers
1995 Outdoor recreation and the urban environment
Uitgever(s): Routledge
1995 Begrip van buitensport
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1994 Advies geluidssporten, natuur en recreatie
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1993 De verleiding van het teveel
Uitgever(s): Amsterdam University Press
1993 Literatuurstudie naar de effecten van sportklimmen op de flora en fauna van de rotsen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1992 Groen voor buitensport
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1991 Conflict in the countryside
Uitgever(s): Scottish Centre for Physical Education, Movement and Leisure Studies
1990 Is fietsen altijd groen?
Uitgever(s):
1990 Sind sport und umwelt vereinbaar?
Uitgever(s): Schweizerischer Landesverband für Sport
1988 Plankzeilen in goede banen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1988 Golf en milieu
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Interfakultaire Vakgroep Milieukunde, Biologiewinkel
1987 Golf en ruimtelijke ordening
Uitgever(s): Biologiewinkel, Interfacultaire vakgroep Milieukunde Rijksuniversiteit Utrecht
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1984 Plankzeilen in natuur en landschap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Biologie en Samenleving, Staatsbosbeheer etc.
1983 Hinder van motorcrossen en andere lawaaisporten
Uitgever(s): Natuur en Milieu Federatie Overijssel
1978 De invloed van watersport op het natuurlijk milieu
Uitgever(s): Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
1974 Fiets en recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1972 Recreatie en sport
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie, Stichting Recreatie
z.j. VSB Fonds
Uitgever(s): VSB Fonds
z.j. Compendium voor de leefomgeving
Uitgever(s): Rijksoverheid
z.j. Atlas leefomgeving
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
z.j. Kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie
Uitgever(s): J-OB (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions)
z.j. Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Noord- en Oost- Gelderland
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad
z.j. Even uit de anonimiteit
Uitgever(s): Raad voor de Gemeentelijke Wijkaccommodaties