Visie & Beleidsplein

U zoekt op "rijksoverheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

104 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Nederland evenementenland?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Factsheet discriminatie en sport
Uitgever(s): Radar: bureau vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Resultaten en uitvoering van het Nederlandse EU-voorzitterschap
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Aanbieding programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Sport vooralsnog ontzien bij bezuinigingen gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Grenzen aan de krimp
Uitgever(s): Rijksoverheid, Team Midterm Review Bevolkingsdaling
2014 De aanpak van matchfixing in Nederland
Uitgever(s): Partij van de Arbeid (PvdA)
2014 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Verzamelbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Teamwork in een andere formatie met nieuwe spelers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Sport en politiek
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Kamerbrief Actieplan Gezond bedrijf
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
2012 Kamerbrief Kennisbeleid sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor sportbeleid 2006-2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Verdieping Impuls NASB en NASB sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Coaches aan de top
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Beleidsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Gezondheid dichtbij
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Rijksjaarverslag 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 Rapport bij het jaarverslag 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 De carrousel van de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2009 Miljoenennota 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 Nederland gezond en wel
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Sport, een publieke zaak
Uitgever(s):
2005 Elite sport development
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Wetenschap op bestelling
Uitgever(s): KNAW, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2005 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2004 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Subsidiebeleid VWS
Uitgever(s): SDU
2002 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
2001 Le sport pour tous et les politiques gouvernementales / Sport for all and governmental policies
Uitgever(s): Congrès Mondial Sport pour Tous
2000 Cultuur, koningen en democraten
Uitgever(s): Uitgeverij SUN
1999 Kansen voor topsport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1999 Opportunities for top-class sport
Uitgever(s): Ministry of Health, Welfare and Sport
1998 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
1997 Professionalisering in de sport
Uitgever(s):
1997 Actualisatie 1997
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1996 Sportbeleid
Uitgever(s): SDU Uitgevers
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken
1991 Stand van zaken sportbeleid t.b.v. M.O. dd. 12 juni 1991
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1990 Rijksmeerjarenprogramma openluchtrecreatie en toerisme 1991-1995
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1986 Eindadvies
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W)
1985 Vrije tijd
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1984 Inventarisatienota voor de ontwikkeling van een beleidsvisie op de vrije tijd
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1981 Het klein citatenboekje vrije tijd en overheid
Uitgever(s): Ministerie van CRM, SBNRM, KMP
1981 Structuurschema openluchtrecreatie
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
1979 Topsport en rijksoverheid
Uitgever(s): Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
1977 Topsport en rijksoverheid
Uitgever(s): Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
1977 Antwoord op de in februari 1960 uitgebrachte regeringsnota betreffende de lichamelijke vorming en de sport
Uitgever(s): Nederlandse Sportfederatie
1977 Structuurvisie openluchtrecreatie
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM), Staatsuitgeverij
1977 Rijksregeling voor de subsidiëring van landelijke organisaties op het gebied van de sport
Uitgever(s): Staatsuitgeverij