Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

88 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Kamerbrief 2e maandelijkse monitor energieprijzen en sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2022 Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2021 Dialoognota ouder worden 2020 - 2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2021 Beleidsadvies bewegen 2021-2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2020 Gezondheid breed op de agenda
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Kamerbrief Gevolgen COVID-19 voor sportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Kamerbrief Monitor Sport en corona II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Kamerbrief Voortgang sport 2020
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020
Discussienota Zorg voor de Toekomst
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2018 Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018
Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Inzet van sport en bewegen voor maatschappelijke impact
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Gezonde wijk in praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Verzamelbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Alles is gezondheid...
Uitgever(s): Rijskoverheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 K3nn15 ag3nd4
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Beleidsagenda 2013
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Kennisbeleid sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Beleidsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Gezondheid dichtbij
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 Sportief participeren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2010 Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, VNG, NOC*NSF, projectgroep Combifuncties Onderwijs, Cultuurformatie, Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 Nederland gezond en wel
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2009 Excellence at every level
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 The power of sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 De kracht van sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 Tijd voor sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2004 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Langer gezond leven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Tussenstand breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 2002
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2001 Sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1999 Werken aan sociale kwaliteit
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1995 Koninkrijksspelen voor de jeugd Aruba
Uitgever(s): Ministerie van VWS
z.j. Sport in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)