Visie & Beleidsplein

U zoekt op "stedenbeleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

97 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2018 Groei versus groen
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel
2018 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Bruto Utrechts Fietsproduct
Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio
2017 Participatie en stedelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Mega events footprints
Uitgever(s): Engenho
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2016 Amsterdamse Beweeglogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Sportvisie Amsterdam 2025
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2014 Towards Olympic Games 3.0
Uitgever(s): University of Groningen
2014 Spatial planning implications of cities' sports policies
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Rotterdam als sportstad
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Gezond ontwerp
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 A legal standard for sports- and playground availability in the Netherlands?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Voor de club, voor de stad?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2012 Krimp, het nieuwe denken
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2012 Stedelijke iconen
Uitgever(s): Boom Lemma
2011 Wonen, wijken en interventies
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Sportieve playgrounds in stadswijken
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Legacyontwikkeling Olympische Spelen
Uitgever(s): TransTec adviseurs BV
2010 Staat van Rotterdam 2010
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Ouders en kinderen over IJburg ...
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2009 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
2009 Rotterdam, op weg naar een attractieve, sportieve jongerenstad
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Samen investeren in BrabantStad
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2008 Rotterdam sportstad 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie
2008 Urban regeneration in the UK
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2008 Regimes in Zoetermeer
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Local development benefits from staging global events
Uitgever(s): OECD
2008 Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis
Uitgever(s): Bundesamt für Naturschutz
2007 Focus op sport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2006 Jaarboek grotestedenbeleid 2004
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2006 Een Amsterdamse benadering
Uitgever(s): Bureau Parkstad, Universiteit van Amsterdam
2006 Sportief Zaanstad in scenario's
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Sponsoring en de "goede wil" van sport en recreatie in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Leisure studies
2006 Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2006 Topsport en citymarketing
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2006 G4@RandstadHolland.eu
Uitgever(s): Commissie-Burgmans
2006 Vele steden maken nog geen Randstad
Uitgever(s): NAi Uitgevers, Ruimtelijk Planbureau
2005 Monitoring van overgewicht bij jeugdigen van 0-19 jaar in de G30
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Make me move!
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Kinderen bewegen tot educatie in de stad
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2004 Samenwerken aan de krachtige stad
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2004 Meer samen samen beter
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2003 Wie is bang voor de stad?
Uitgever(s): Uitgeverij Blauwdruk
2002 Strijd om de stad
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2002 Groen, wonen en mobiliteit
Uitgever(s): DGVH, NETHUR Partnership
2002 De vrijetijdsfunctie 'van' en 'in' de stad
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
2002 Creating better cities with children and youth
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Gewenste groei
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Ruimte aan de stad
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
2001 Rood en groen in balans
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2001 Sport in the city
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2000 Sport and recreation in the tight city
Uitgever(s): Leisure Studies Association (LSA)
1999 Jeugdsport in beweging
Uitgever(s): DWA, Sport en Recreatie
1999 Grote stedenbeleid en groenimpuls
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Groene Ruimte en Recreatie
1999 Vraag naar openluchtrecreatie in de stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1999 Heritage in fragments
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen
1998 De ontwikkeling van de sociale problematiek in (stedelijk) Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Major sports event, a useful tool to promote the city?
Uitgever(s): Universities of Brussels, Tilburg, Deusto-Bilbao and Loughborough
1998 De recreatievogel
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1998 City marketing & football
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Brabant, Universidad de Duesto, Loughborough University
1997 Beleidsplan verenigingssport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1997 Stapeling en integratie van voorzieningenaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1996 Van sportpark naar vrijetijdspark
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Balans visie stadslandschappen
Uitgever(s): Balans Visie Stadslandschappen, LNV directie Natuurbeheer
1996 Stedelijke recreatie verkenningen
Uitgever(s): Raad voor de Openluchtrecreatie
1996 Waarom bouwt Amsterdam
Uitgever(s): Stedelijke Woningdienst Amsterdam
1996 Voorzien in kwaliteit
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht
1995 Who needs the Olympics?
Uitgever(s): Universities of Brussels, Tilburg, Deusto-Bilbao and Loughborough
1995 Nota integrale stadsdeelaanpak
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
1995 Masterplan Leidsche Rijn
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn
1995 Sports policy in the city
Uitgever(s): Loughborough University of Technology
1994 De stad in het informatietijdperk
Uitgever(s): Van Gorcum & Comp B.V.
1994 Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1993 Parade der passanten
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
1993 Sportvoorzieningen in de compacte stad
Uitgever(s): Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting, Van Schendelen Advies
1993 Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1990 Het licht op stedelijk groen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1985 Het waarom van stadsverdichting en de gevolgen voor stedelijke recreatie
Uitgever(s): Katholieke Hogeschool Tilburg
1978 Richtlijnen voor stedelijke rekreatievoorzieningen
Uitgever(s): Provinciale Plaonologische Dienst in Zuid-Holland
1972 Zicht op uitzicht
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Staatsuitgeverij
z.j. Tafisa triple AC
Uitgever(s): Tafisa
z.j. Grotesteden- en integratiebeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
z.j. Leidsche Rijn Utrecht
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad
z.j. De publieke stedelijke ruimte als vrijetijdsdomein voor kinderen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam