Visie & Beleidsplein

In het Visie & Beleidsplein ontsluit en verstrekt Vereniging Sport en Gemeenten betrouwbare en actuele kennis en informatie.

Zoeken op het hele Visie & Beleidsplein

 

Sport & Accommodatie

Sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid.

Sport & Accommodatie
Sport & Beweegstimulering

Sport & Beweegstimulering

De gemeente kan sportondersteuning op organisatorisch vlak als een belangrijke stimulans voor sportdeelname inzetten.

Sport & Maatschappij

De gemeente zoekt samenwerking met (maatschappelijke) organisaties om sport in te zetten in het sociale domein.

Sport & Maatschappij
Sport & Economie

Sport & Economie

De gemeente kan sport inzetten als instrument bij citymarketing, werkgelegenheid, het bevorderen van de lokale economie en het ontwikkelen van innovaties.

Sport & Nota's

Een overzicht van gemeentelijke, provinciale en landelijke (sport)nota's en rapporten.

Sport & Nota's

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!