Visie & Beleidsplein

U zoekt binnen Beweegstimulering

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

429 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Zwemveiligheid nieuwkomers
Uitgever(s): VeiligheidNL
2023 Evaluatie Roden Fit & Gezond
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Handreiking gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Motoriek peiling 2022
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2023 Tipkaart valpreventie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022
Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Factsheet zitgedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Factsheet 65 plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Vechtende jongeren
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De leerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 Jeugd participatieladder voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Motoriek peiling 2021
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2022 Factsheet inschatting zwemvaardigheid na lockdown
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim- Zwemanalyselab Zwolle
2022 Sterke verenigingen in coronatijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier instituut
2022 Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen
Uitgever(s): Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies
2022 Consumentenuitgaven aan sport 2019-2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De JOGG-regisseur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Promoting physical activity through schools
Uitgever(s): WHO
2022 Onderzoek buitenspelen 2022
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2022 Apps en devices voor sportieve activiteiten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportlidmaatschappen en -abonnementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport en bewegen in de buurt (2022)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Sport en bewegen tijdens corona
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Mulier Instituut
2022 Impactrapportage Achterhoekse Wandelchallenges
Uitgever(s): HAN University of applied sciences, Sports & Economics Research Centre (SERC)
2021 Witboek Samen met scholen werk maken van zwemveiligheid
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aanbod van verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Procesevaluatie clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Sociale ongelijkheid en inclusie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Zwemparticipatie en de waarde van Bswim
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, NL Zwemveilig
2021 Motivatie om te sporten en bewegen voor volwassenen 2011, 2018, 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Het effect van beweegmomenten op school
Uitgever(s): KVLO
2021 Meer bewegen in en om de scholen in de Westelijke Tuinsteden
Uitgever(s): KVLO
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 Buurtsportcoach Kompas maakt buurtsportcoach slimmer en sterker
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inzicht in buitenspelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Zwemgedrag en zwemveiligheid van 65+’ers
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2021 Barriers and facilitators of physical activity participation in adolescent girls
Uitgever(s):
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Social return on investment (SROI) method to evaluate physical activity and sport interventions
Uitgever(s): BMC
2020 Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 Motorische ontwikkeling van 0-6 jarigen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 How the urban environment impacts physical activity
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 Sport- en beweegadviezen in tijden van corona
Uitgever(s): NOC*NSF, Amsterdam UMC, KNVB, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Prioriteiten voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt in de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Essa-Sport
2020 Sport en bewegen in tijden van covid-19
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Zwemmen en zwemveiligheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies
Uitgever(s): Lifestyle4Health
2020 Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis
Uitgever(s): Sports & Economics Research Centre (SERC), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
2020 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Buurtsport belicht
Uitgever(s): Politeia
2020 Zwemmen in oppervlaktewater: hoe zit dat?
Uitgever(s): Reddingsbrigade Nederland
2020 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2020 Defining physical literacy
Uitgever(s): Routledge
2020 Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 / 2021
Uitgever(s): Tour de Force
2020 Designing urban green space (UGS) to enhance health
Uitgever(s):
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Sociaaleconomische status en deelname aan sport en bewegen van volwassenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
Nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2020 Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kinderen en sport in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Fietsfeiten
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2020 Wandelen in coronatijd
Uitgever(s): Stichting Wandelnet
2020 Sportdeelname naar provincie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beeld van de regio
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Esther Vergeer Foundation, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Bewegen het nieuwe normaal
Uitgever(s):
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Natuurlijk naar buiten!
Uitgever(s): Netwerk Zicht op Buiten
2020 Urban sports Amsterdam
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Anders buitenspelen
Uitgever(s): Wageningen University & research
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 Hosting elite sport events to target recreational sport participation
Uitgever(s):
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2019 Fitnessbranche in Nederland | 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Whitepaper sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2019 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2019 Ervaren veiligheid bij buitenzwemplekken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Onbeperkt in beweging 2018
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2019 Retentie van zwemvaardigheden
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2019 Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Space for sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor sport, spel en bewegen
Uitgever(s): De adviesraad voor de sport
2019 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Altijd in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2019 Buitenspelen onderzoeken 2019
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2019 Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Factsheet exergaming voor mensen met dementie: beweeg je mee?
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 Sportdeelname van volwassenen met laag inkomen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 2e etappe
Uitgever(s): Tour de Force
2019 Activity spaces in studies of the environment and physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2019 Vitale sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Organisatiekracht sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Spelen in de stad
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2019 Loopfeiten
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2019 Leergebied bewegen & sport
Uitgever(s): Curriculum.nu
2019 Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Brancherapport sport
Uitgever(s): KPMG
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019 Zwemvaardigheid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau
2019 Gezondheid binnen de gebiedsontwikkeling
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2019 Veiligheid bij zwemmen in buitenwater
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De waarde van actieve mobiliteit
Uitgever(s): Decisio
2019

Sportinitiatief van het jaar: Kom in beweging op de regenboog
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2019 Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Lifestyle4health
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Verschillende sportsettingen, verschillende motivatie?
Uitgever(s): Transferpunt Sport
2019 Whitepaper eenzaamheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI-Monitor)
Uitgever(s): RIVM
2019 Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen
Uitgever(s): Humankind, Gemeente Groningen
2019 Apps & devices 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2019 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Oplossingen voor het bewegingsonderwijs. Hoe komen we verder?
Uitgever(s): Ecorys
2019 De sport- , scouting- en speeltuinverenigingen van de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Beter in het Bajes Kwartier
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2019 Beweegrichtlijnen en wekelijks sporter
Uitgever(s): RIVM
2018 Toezichthouders in zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt, Kenniscentrum Sport
2018 Sport, bewegen en verenigingsondersteuning
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2018 Gids gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2018 Sportraad Amsterdam 2008-2017
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2018 Vitalisering van de sportvereniging
Uitgever(s): Hanzehogeschool
2018 Verenigingsontwikkeling
Uitgever(s): Hanzehogeschool
2018 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Sportas: vitaal en zichtbaar
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum bewegen, sport en voeding
2018 De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2018 Een onderzoek naar de bijdragen van breedtesportevenementen op duurzame sportparticipatie
Uitgever(s):
2018 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 Gebruikersonderzoek snelfietsroutes Gelderland
Uitgever(s): Tibs
2018 Nota gezondheid en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Putten
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 Buitenspelen onderzoek 2018
Uitgever(s): Jantje Beton
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Van impuls naar duurzaamheid?
Uitgever(s): DSP
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Alles is gezondheid
Uitgever(s):
2018 White paper sport en cultuur
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 5 jaar sportonderzoek
Uitgever(s): Onderzoeksprogramma Sport
2018 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 De leefplekmeter
Uitgever(s): Pharos, Gezond in..., Platform31
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2018 Een (on)gezonde leefstijl
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2018 Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie (2009, 2013 en 2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Evenementen: aanjager voor sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De sociale basis: terug van weggeweest
Uitgever(s): Movisie
2018 Lidmaatschappen en sportdeelname NOC*NSF over 2017
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau publieke gezondheid
2018 Sportparticipatie vmbo-jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2018 Implementatie van de beweegrichtlijnen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Van verschil naar potentieel
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2018 Overgewicht: wat werkt bij jeugdigen met overgewicht en obesitas?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2018 Amsterdamse aanpak gezond gewicht kansrijk?
Uitgever(s): NJi
2018 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Trimbos-Instituut, Sociaal Cultureel Planbureau
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Verschillen in sportdeelname tussen gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Meer bewegen op school: waarom en hoe?
Uitgever(s): Smart moves!
2018 Netherlands physical activity factsheet 2018
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Verenigingsmonitor Enkhuizen 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitor sport & cultuur 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers
Uitgever(s): C.E. van Rinsum
2018 Whitepaper fietsen en lopen: goud in handen
Uitgever(s): Tour de Force
2018 Ouderen bereiken voor sociale en beweegactiviteiten
Uitgever(s): NIVEL
2018 Inzicht in (werving en) behoud van zwemmers
Uitgever(s): Firma Leef! sportmarketing, KNZB
2018 Cycling for life
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Sportdeelname Almere 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Effecten meer en beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Regioplan
2018 Sport en bewegen in de buurt (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Van buurtsportclub naar sportvereniging
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportaanbiedersmonitor 2018
Uitgever(s): DVJ Insights
2018 Factsheet sportkadermonitor 2017/2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 De effecten van Bswim Groningen
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Bewegen met een longziekte
Uitgever(s): Nivel
2018 Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind
Uitgever(s): Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Van leren zwemmen naar blijven zwemmen
Uitgever(s): Kennispraktijk
2018 Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Uitgever(s):
2018 Tweede tussenproduct bewegen en sport van curriculum.nu
Uitgever(s): KVLO
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Kracht van sportdata
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2017 Schoolzwemmen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Smart Moves
Uitgever(s): Smart Moves
2017 Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie Dam tot Damloop 2016
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bruto Utrechts Fietsproduct
Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio
2017 Informatie over bewegen bij ouderen met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Prestaties en ambities 2016/2030
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2017 ‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Deelplan sportstimulering 2016-2020 gemeente Woerden
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2017 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Factsheet wat je moet weten over de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Factsheet Sportimpuls 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 Jeugdsportmonitor Overijssel 2016
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2017 De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Eindrapportage sportstimuleringsprogramma atletiek in het kader van de EK Atletiek 2016
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2017 De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Culemborg gezond en in beweging
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2017 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM Centrum Gezond Leven
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Verenigingsmonitor 2017 Hilversum
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beweegrichtlijnen 2017
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Nederlanders over zwemveiligheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sturen van sportbesturen
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Kenniscentrum Sport
2017 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2017 Fit en gezond in Overijssel 2016
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente
2017 Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Stappen op weg naar sport en/of bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport en bewegen in de levensfase 18-35 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportmonitor 2017
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek
2017 Sportbonden monitor 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Project NL Zwemveilig - Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2017 Protocol veiligheid en toezicht schoolzwemmen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Marxman Advocaten
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Agenda fiets 2017-2020
Uitgever(s): Tour de Force
2017 Waarom vist(e) de jeugd?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Uitvoeringsplan 2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Motorisch leren in het zwemvaardigheidstraject
Uitgever(s): ZwemanalyseLAB Zwolle
2017 Projectplan nationale diabetes challenge 2018
Uitgever(s): Bas van der Goor Foundation
2017 Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCG / Rijksuniversiteit Groningen)
2016 Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Monitoring en evaluatie bij leefstijlinterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Toekomstbestendige sportverenigingen
Uitgever(s): Muzus
2016 Werkzame elementen sportstimulering jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sekse(on)gelijkheid in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI)
2016 Sportmonitor Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2016 Hoe scoort Nederlandse jeugd op bewegen?
Uitgever(s):
2016 Perceptueel-motorische talentontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2016 Sport en cultuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Kwalitatief onderzoek in motiverende en belemmerende factoren in het wel of niet deelnemen van ouderen aan reguliere sport- en of beweegprogramma's
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Zwemvaardigheid in Katwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zwemlesaanbod in Nederland
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Evaluatie landelijke kaders diplomazwemmen
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 De mening van ouders over zwemlessen en zwemlesaanbieders
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Het gebruik van een sport endorser als promotiestrategie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Stats & stories - mensen met diabetes type 2
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Schoolzwemmen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportbonden monitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 Sport en beweging van Helmonders
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2016 De waardenvolle club
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2016
Uitgever(s): Gemeente Zeewolde
2016 Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
Uitgever(s): Gemeente Ede
2016 Waarde & effecten van het sportlidmaatschap
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Zwemles, een investering voor je leven!
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2016 Projectplan Nationale Diabetes Challenge 2017
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Aan de slag met de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2016 Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016
Uitgever(s): DSP-groep
2016 Gelderse sportmonitor 2015
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie (GSF)
2016 Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet
Uitgever(s): Centrum Gezond Leven
2016 Uitdagend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2016 Literatuurstudie 'Gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht en obesitas'
Uitgever(s): iResearch
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Ontwerpen voor gedragsverandering
Uitgever(s): Centre of Expertise Creatieve Industrie
2015 Wensen en behoeften van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches
2015 Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Stafgroep Onderzoek, Strategie en Projecten
2015 Fitness zoekt de weg in preventieland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2015 StApps naar bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 De patiënt moet het bed uit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportbestuur in Nederland
Uitgever(s): Nyenrode Sports Inc.
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Factsheet sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Verenigingsmonitor Heerenveen 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportparticipatie 2014 volwassenen
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2015 Sportparticipatie 2015 kinderen en jongeren
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Wij zijn Groningen fietsstad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2015 Fietsen en lopen
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2015 Handboek zwembaden
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2015 Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Schoolzwemmen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2015 Bouwen aan een gezonde toekomst
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Sportief samenwerken
Uitgever(s): Calei Consulting
2014 De bewegende stad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2014 De sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Stadswerk Nederland
2014 Sport en cultuur
Uitgever(s): LKCA
2014 NOC*NSF sportdeelname index
Uitgever(s): GfK
2014 Tennis in Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport?
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2014 De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academische Werkplaats AMPHI
2014 Haagenaars en sport
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Wie doen er aan sport en cultuur?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Sportdeelname en de rol van sportvoorzieningen
Uitgever(s): TNO
2013 Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2013 Sportapplicaties en social media als stimulans voor een sportievere levensstijl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Nieuwe levensfase, nieuwe sport?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2012 Trendrapportage krimp en sportverenigingen in Drenthe
Uitgever(s): STAMM
2012 De toekomst van de kleine 'dorpsvoetbalvereniging'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Bewegen in Nederland
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 "De vitale sportvereniging"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Sportstimulering
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2009 Bewegen in Ridderkerk
Uitgever(s): Gemeente Ridderkerk
2009 Sport
Uitgever(s): Gemeente Zutphen
2009 Analyse sportbehoefte Nieuw West
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Winnen of verliezen
Uitgever(s): Gemeente Rheden
2009 Innovaties in beweging
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2008 Ontwerpen van looproutes voor mensen met loophulpmiddelen
Uitgever(s): Cliëntenbelang Utrecht
2007 Nota sportstimulering bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2007 Startnotitie sportstimulering
Uitgever(s): Gemeente Werkendam
2004 Barendrecht beweegt
Uitgever(s): Gemeente Barendrecht
2003 Resultaat door samenspel
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2001 Verenigingsondersteuning resultaten en effecten
Uitgever(s): Diopter-Jannsens & van Bottenburg
2001 Nota verenigingssport
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport & Recreatie
2000 Tikkie terug?
Uitgever(s): Gemeente Wijchen
1999 Kick-ff
Uitgever(s): Gemeente Wijchen
z.j. Beleidsnotitie breedtesport gemeente Roosendaal
Uitgever(s): Gemeente Roosendaal
z.j. Nota sportstimulering 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Werkendam
z.j. The role of active gaming in physical activity in Dutch adolescents
Uitgever(s): TNO
z.j. Visie sportstimulering
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
z.j. Almere Kenniscentrum Talent
Uitgever(s): Gemeente Almere
z.j. Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Noord- en Oost- Gelderland
z.j. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak?
Uitgever(s): Pharos, Platform 31
z.j. Sportagenda Apeldoorn
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
z.j. Factsheet Haulerwijk
Uitgever(s): Partoer
z.j. Doortrappenradar
Uitgever(s): Twijnstra Gudde, bureau Ideate