Visie & Beleidsplein

U zoekt binnen Sportbeleid

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

671 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Kennisagenda esports
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Foto organisatie en financiering topsport
Uitgever(s):
2023 Samen de lat hoger leggen
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2023 Zwemlesaanbieders 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sociale en culturele ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2023 Kinderen centraal
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Een gezondere samenleving: Feiten en cijfers 2022
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Sportverenigingen en hun uitdagingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ontwikkeling vitaliteit sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Onderzoek buitenspelen 2023 - Stop nooit met spelen!
Uitgever(s): Jantje Beton, Kien
2023 Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”
Uitgever(s): Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
2023 Welke groepen mensen bewegen minder?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2022 Sport as a medicine for health and health inequalities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2022 De Utrechtse kracht van sport en bewegen
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2022
Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2022 Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten
Uitgever(s): RIVM
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Inspiratieblad Meer beweging in je coalitieakkoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Position paper samenwerken aan de gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2022 Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Movisie
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor zaalsport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Uitgever(s): Tour de Force
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verenigingsondersteuning in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Promoting physical activity through schools
Uitgever(s): WHO
2022 Study on the European Sport Model
Uitgever(s): Publications Office of the European Union
2022 Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede
Uitgever(s): Mulier Intituut
2022 Esports
Uitgever(s): European Union
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Kernwaarden gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD GHOR Nederland
2022 Urban design for health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Global status report on physical activity 2022
Uitgever(s): WHO
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportief zijn met beperking
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2022 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Veranderingen in en betekenissen van sport en bewegen net na de lockdown
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2022 Levendig Brabant 2030
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2022 Rekken en strekken
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2022 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Does the COVID-pandemic affect the educational and financial inequality in weekly sport participation in the Netherlands?
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2022 De inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden door scholen en gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2022 Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Impactrapportage Achterhoekse Wandelchallenges
Uitgever(s): HAN University of applied sciences, Sports & Economics Research Centre (SERC)
2022 “Alle toekomstige docenten basisonderwijs moeten getraind worden op bewegend leren”
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 Gebruik ondersteuningsregelingen voor sportstimulering kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
Uitgever(s):
2021 Sport en bewegen geeft nieuwe energie
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2021 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lessons learned proeftuinen clubkadercoaching 2019-2020
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Heel Eindhoven beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Esports
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 How is sport participation related to mortality, diabetes and prediabetes for different body mass index levels?
Uitgever(s): Wiley
2021 Adviseurs lokale sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Striking the right balance: evidence to inform combined physical activity and sedentary behavior recommendations
Uitgever(s):
2021 Sociale ongelijkheid in sport- en beweeggedrag: perspectief van de lezers
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Valkenburg aan de Geul beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Valkenburg aan de Geul
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2021 Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beleidsadvies bewegen 2021-2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Zwemgedrag en zwemveiligheid van 65+’ers
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2021 The exercise intention behavior gap
Uitgever(s): Daphne Menheere
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beknopte versie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Guidelines for gender-responsive sports organizations
Uitgever(s): UN Women Turkey Office
2021 Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025
Uitgever(s):
2021 Almere Sportstad vol betekenis
Uitgever(s): Gemeente Almere
2021 Sport beweegt Noordwijk
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2021 Sportbeleid gemeente Lingewaaard
Uitgever(s): Gemeente Lingewaard
2021 Sport- en beweegvisie gemeente Renkum
Uitgever(s): Gemeente Renkum
2021 Visie sport en bewegen Het Hogeland 2021 - 2030
Uitgever(s): Gemeente Het Hogeland
2021 ‘Samen sporten maakt sterk'
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2021 Agenda urban sports 2021-2025 Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2021 Ruimte voor sport in Nuenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Samen werk maken van preventie
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Akkoord?!
Uitgever(s): Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
2020 Lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Ministerie VWS
2020 Visie sport en bewegen gemeente Zutphen
Uitgever(s): Gemeente Zutphen
2020 Sport- en beweegnota 2020 - 2030
Uitgever(s): Gemeente Loon op Zand
2020 Gezondheid breed op de agenda
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Visie op sport en bewegen Almelo - 2020
Uitgever(s): Gemeente Almelo
2020 Limburg, sport!
Uitgever(s): Provincie Limburg
2020 Sportief participeren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Startnotitie sport en recreatie
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2020 Sport in het systeem
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Sportvisie 2020 Rijssen-Holten
Uitgever(s): Gemeente Rijssen-Holten
2020 Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2020 Montferland beweegt
Uitgever(s): Gemeente Montferland
2020 Urban sports Amsterdam
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport- en accommodatievisie 2020-2030 gemeente Zuidplas
Uitgever(s): Gemeente Zuidplas
2020 EU workplan sport 2021-2024
Uitgever(s): Council of the European Union
2020 Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Sportvisie Ede
Uitgever(s): Gemeente Ede
2020 Vitaal Overijssel : sport en en bewegen voor iedereen
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, Topsport Overijssel
2020 Agenda voor de sport 2020+ Haarlem
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2020 Gezond en fit
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Mulier Instituut monitort de gevolgen van coronamaatregelen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Sterk spul
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Bureau Beke
2020 Ruimte voor sport in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beleidsnota Samen voor een gezonder Coevorden
Uitgever(s): Gemeente Coevorden
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Sportief Hoogeveen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2019 Scoren met sport
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
2019 Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2019 Lelystad in beweging
Uitgever(s):
2019 Achterhoek in beweging
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2019 Drenthe Community of Sports
Uitgever(s): Drenthe Beweegt
2019 Urk beweegt
Uitgever(s): Gemeente Urk
2019 EU sports policy
Uitgever(s): European Parliamentary Research Service
2019 Samen maken we de stad gezond en actief
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2019 Sport verenigt Rucphen
Uitgever(s): Gemeente Rucphen
2019 Brancherapport sport
Uitgever(s): KPMG
2019 Sport verenigt Huizen
Uitgever(s): Gemeente Huizen
2019 Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2019 Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2019 Beleidsnota 2019-2024 Sport
Uitgever(s): Vlaamse Regering
2019 Samen sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2019 Leefstijlakkoord Venray
Uitgever(s): Gemeente Venray
2019 Sport en bewegen 2020 - 2023
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2019 Sport & bewegen
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2019 Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025
Uitgever(s): Gemeente Maasgouw
2019 Een brede basis voor sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2019 IJsselstein in beweging
Uitgever(s):
2019 Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023
Uitgever(s): Gemeente Meppel
2019 Waadhoeke beweegt mee!
Uitgever(s): Gemeente Waadhoeke
2019 Venlo.fit.sportvisie 2030
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2019 Een leven lang bewegen in Zeewolde
Uitgever(s): Gemeente Zeewolde
2019 Samen meedoen gemeente Katwijk
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2019 Sportnota 'De Bilt
Uitgever(s): Gemeente De Bilt
2019 Winnen doe je met z'n allen
Uitgever(s): Gemeente Uden
2019 Sport & Bewegen, meedoen is winnen
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2019 Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2019 Nota sport & bewegen 2019-2026 Rheden
Uitgever(s): Gemeente Rheden
2019 Notitie sportbeleid Oostzaan 2019-2022
Uitgever(s): Gemeente Oostzaan
2019 Verkenning rol provincies in de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Gelders Sportakkoord
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2018 Beleidswijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Programma Apeldoorn comfortabele gezinsstad 2018-2022
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2018 Visiedocument sport stimuleert!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Nota gezondheid en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Putten
2018 Sport en bewegen verbindt
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2018 Kadernota 'Langedijk beweegt mee'
Uitgever(s): Gemeente Langedijk
2018 Checklist sport- en beweegnota
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sportief in beweging naar 2030
Uitgever(s): Gemeente Meijerijstad
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018
Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2018 Sport verbindt
Uitgever(s): Gemeente Bloemendaal
2018 Samen werken aan sportieve en vitale inwoners
Uitgever(s): Gemeente Tytsjerksteradiel
2018 De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen
Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 Geldrop-Mierlo, verweven met sport
Uitgever(s):
2018 Heel Heemskerk beweegt
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2018 Kadernota sport en bewegen Vlaardingen
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2018 Samenspel rendeert in Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2018 Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam
Uitgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam
2018 Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2018 Infographic Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Sport in collegeprogramma's 2018-2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Beleidsnota urban sports 2018-2021 'van de straat'
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2018 Samen bewegen naar een gezonde gemeente Leeuwarden
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2017 Team Breda visie op sport & bewegen 2017-2030
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Team Breda uitvoeringsprogramma 2017-2022
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Roermond beweegt : sport- en beweegnota 2017-2022
Uitgever(s): Gemeente Roermond
2017 Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2017 Sport- en beweegnota Capelle aan den IJssel 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Capelle aan den IJssel
2017 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân
2017 Perspectiefnota 2018 - 2021 gemeente Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2017 Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
2017 Beleidskader aangepast sporten
Uitgever(s): Gemeente Oss
2017 Investeren en meedoen!
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Almere
2017 Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 Visie op sport & bewegen in Borne
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Hillegom samen sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Hillegom
2017 Sport en bewegen in Gouda 2022
Uitgever(s): Gemeente Gouda
2017 Bunnik in beweging
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2017 Monitor lokaal sportbeleid 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportmanifest 2018-2022
Uitgever(s): Tilburgse sportraad
2017 Sport Toekomstverkenning
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 In Heerenveen beweegt het
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2017 Team Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Sportagenda gemeente Hattem
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren
Uitgever(s): Gemeente Gooise Meren
2017 Sportnota gemeente Waterland 2017
Uitgever(s): Gemeente Waterland
2017 Mee(r)doen met sport
Uitgever(s): Gemeente Ouder-Amstel
2017 Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Uitgever(s): Sport Fryslân
2017 Sport en bewegen in Twente
Uitgever(s): Regio Twente
2017 Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Pijnacker-Nootdorp
2017 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2017 Sportnota Edam-Volendam
Uitgever(s): Gemeente Edam-Volendam
2017 Agenda fiets 2017-2020
Uitgever(s): Tour de Force
2017 Weesp wint
Uitgever(s): Gemeente Weesp
2017 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Visie sport en bewegen 2017-2025 gemeente Delft
Uitgever(s): Gemeente Delft
2017 Gemeente Krimpenerwaard: sport voor iedereen
Uitgever(s): Gemeente Krimpenerwaard
2017 Bewust in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Oldebroek
2017 Dronten in beweging
Uitgever(s): Gemeente Dronten
2017 Beweeg je mee? 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2017 Sport en bewegen 2018 - 2021
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2017 Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk
Uitgever(s): Gemeente Rijswijk
2017 De tweede helft
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2017 Meer met sport
Uitgever(s): Gemeente Zandvoort
2017 Nota sport en bewegen 2017-2020 gemeente Heerde
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2017 Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2017 Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2017 Trainingsschema
Uitgever(s): Gemeente Dinkelland
2017 Vitaal Voorst
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2017 Blije gezichten
Uitgever(s): Gemeente Albrandswaard
2016 Brabant beweegt
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport & bewegen meerjarenprogramma 2016-2020
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2016 Sportagenda 2017+
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Sport Toekomstverkenning
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Rotterdam vitale stad, nota publieke gezondheid 2016 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Utrecht sportief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Sport over cultuur
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Sport en Bewegen
2016 Sport beweegt Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands
2016 Bewegen door verbinden
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 Nota sport en bewegen 2016 t/m 2020
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2016 Sportvisie Amsterdam 2025
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Sport en bewegen in verkiezingsprogramma's
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Visiedocument Veldhoven beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Veldhoven
2016 Wijkscan Zee- en Duinwijk
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2016 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
2016 Utrecht sportief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Regiovisie Sportregio Noord-Limburg
Uitgever(s): Sportregio Noord-Limburg
2016 Sport- en beweegnota 2016-2019
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
2016 Sport toekomst verkenning: de drijvende krachten van sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022
Uitgever(s): Gemeente Vlagwedde, Gemeente Bellingwedde, Cittaslow
2016 Sportvisie gemeente Ermelo
Uitgever(s): Gemeente Ermelo
2016 Samen sporten in Baarn
Uitgever(s): Gemeente Baarn
2016 Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Uitgever(s): Gemeente Houten
2016 Appingedam gezond in beweging 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Appingedam
2016 De kracht van sport 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2016 Heel Epe beweegt
Uitgever(s): Gemeente Epe
2016 Vitaal sportbeleid Waddinxveen
Uitgever(s): ICS adviseurs
2016 Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2016 Sport is meer dan bewegen
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2016 Sport in Noordwijk, sterk in beweging
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2016 Door te bewegen, blijf je in evenwicht
Uitgever(s):
2016 Terug naar de basis
Uitgever(s): Gemeente Montfoort
2016 Sportnota 2016-2020 Lingewaard
Uitgever(s): Gemeente Lingewaard
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Maatschappelijke ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Den Haag sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2015 Valoriseren … een kwestie van organiseren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Nota voor sport én bewegen 2016-2019 gemeente Valkenburg aan de Geul
Uitgever(s): Gemeente Valkenburg aan de Geul
2015 Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015
Uitgever(s): Lokale Rekenkamer Leerdam
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Sportief werken aan je gezondheid!
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sportief werken aan je gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sport, het hart van onze samenleving! 2016-2019
Uitgever(s): Gemeente Aalten
2015 Meedoen sportbeleid 2015-2019
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2015 Sportkader Achterhoek 2016-2019
Uitgever(s): Projectgroep Achterhoek in beweging
2015 Spelen, sporten en bewegen in Woerden
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2015 Beweeg- en sportnota 2015-2018 gemeente Hoorn
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
2015 Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg
Uitgever(s): Gemeente Leidschendam-Voorburg
2015 'Iedereen actief' : vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst
Uitgever(s): Gemeente Oost Gelre
2015 Sportagenda Apeldoorn, 2015 – 2019
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2015 Agenda sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020
Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen
2015 Gemeentelijk beleid sport en bewegen in Aa en Hunze
Uitgever(s): Gemeente Aa en Hunze
2015 Sportieve kracht van Diemen
Uitgever(s): Gemeente Diemen
2014 Sport en GR2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Sport in collegeprogramma's 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Reusel-De Mierden
2014 Sport- en beweegbeleid 2.0
Uitgever(s): Gemeente Weert
2014 Beleidsnotitie Sport gemeente Goeree-Overflakkee 2014 – 2018
Uitgever(s): Gemeente Goeree-Overflakkee
2014 Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Sportief samen verder
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2014 Ontwikkelnota sport en bewegen gemeente Heusden
Uitgever(s): Gemeente Heusden
2013 Nota sport, spel en bewegen in Kapelle
Uitgever(s): Gemeente Kapelle
2013 Samen sterker
Uitgever(s): Gemeente De Ronde Venen
2013 Sport- en beweegplan 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost
2013 Kadernota sport en bewegen 2013-2030
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
2013 Beleidsplan meedoen 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2013 Een sportieve en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Gemeente Winsum
2013 Amersfoort f!t
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2013 Nota Heemskerk sport en bewegen 2013-2017
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2013 De doe-democratie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Nijmegen sportief en vitaal
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2013 Sporten & bewegen 2013-2017
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2013 Stand van zaken kadernota sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Spijkenisse
2013 Agenda 'verbinden door bewegen' 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Barendrecht
2013 Kadernota sportbeleid 2013 - 2016
Uitgever(s): Gemeente Den Helder
2013 Nota sport en bewegen 2013
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2013 Sportnota 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Vlissingen
2013 Beleidsnota sport en bewegen 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân
2013 Sportagenda 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2013 Lokale sportagenda 2014-2018
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 De sportinfrastructuur in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Sportnota 'gezond en toekomstbestendig sporten in Nijkerk' 2013 - 2025
Uitgever(s): Gemeente Nijkerk
2013 Meer bewegen
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
2013 Sportnota gemeente Ubbergen 2013
Uitgever(s): Gemeente Ubbergen
2013 De smaak van bewegen
Uitgever(s): Gemeente Veghel
2013 Zin in sport
Uitgever(s): Gemeente Zevenaar
2013 Sportvisie Venlo 2013 t/m 2018
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2013 Strategische sportnota 2013-2020
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2013 Amstelveen beweegt gezond
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
2013 "Koers houden en kansen benutten"
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2013 Lansingerland in beweging 2013-2018
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
2013 Evaluatie sport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2013 Beleidsplan sport en bewegen 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2013 Sportnota Middelburg in beweging 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2013 Bijlage behorende bij strategische sportnota 2013-2020
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2013 Regionale sportvisie Noord- Veluwe Sport!
Uitgever(s): Regio Noord-Veluwe
2013 Kadernota bewegen en sport 2013 -2016
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2013 Samen gezond op Texel
Uitgever(s): Gemeente Texel
2013 Sportvisie Lochem beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Lochem
2013 Sport- en cultuurstimulering, 2014 - 2018 in Olst-Wijhe
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2013 Het verhaal achter Drenthe Beweegt
Uitgever(s): Drenthe Beweegt
2012 Sporten, bewegen en mee blijven doen
Uitgever(s): Gemeente Dongen
2012 Sportief verbinden
Uitgever(s): Gemeente Renkum
2012 Sporten in de gemeente Cuijk
Uitgever(s): Gemeente Cuijk
2012 Katwijk in beweging
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2012 Kadernota sport en bewegen 2012-2017
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2012 Iedereen actief
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2012 "Bewegen is gezond, voor jong en oud"
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
2012 Sport verbindt!
Uitgever(s): Gemeente Heeze-Leende
2012 Samen sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente De Ronde Venen
2012 Voorst maakt ruimte voor bewegen
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2012 Alkmaars startsignaal
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar
2012 Een kansrijk sport -en beweegklimaat in Heerhugowaard
Uitgever(s): Gemeente Heerhugowaard
2012 Ploegenspel 2.0
Uitgever(s): Gemeente Ede
2012 Voorontwerp meedoen in Ommen
Uitgever(s): Gemeente Ommen
2012 Nota sportief Urk 2012-2019
Uitgever(s): Gemeente Urk
2012 "Nieuw-West sport!"
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
2012 Kadernota sport
Uitgever(s): Gemeente Menterwolde
2012 Beleidskader sport, bewegen en meedoen in Montfoort 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Montfoort
2012 Maximale speelruimte sportbeleid 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Vught
2012 Sportief Bussum
Uitgever(s): Gemeente Bussum
2012 Beleidsnotitie sport 2014 - 2017
Uitgever(s): Gemeente Hof van Twente
2012 Sportnota gemeente Castricum 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Castricum
2012 Samen leven op Texel
Uitgever(s): Gemeente Texel
2012 Kaders sportbeleid 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Waalwijk
2012 Wageningen sport!
Uitgever(s): Gemeente Wageningen
2012 Sport en gezond bewegen op Noord-Beveland
Uitgever(s): Gemeente Noord-Beveland
2012 Nota sport en bewegen 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Nunspeet
2012 Wij, de overheid
Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0
2012 De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2012 Sportbeleid dat rendeert in Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2012 Culemborg gezond verder
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2012 Meer ruimte voor sport in Leiden?
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Leiden
2011 Den Haag naar Olympisch niveau
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2011 Samenspel
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2011 In Utrecht staat jouw talent centraal!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2011 Sportnota gemeente Oldambt
Uitgever(s): Gemeente Oldambt
2011 Sportnota Boxtel 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Boxtel
2011 Sportimpuls Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2011 Gemeente Opmeer
Uitgever(s): Gemeente Opmeer
2011 Sportnota 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Veere
2011 Sport is (in) beweging
Uitgever(s): Gemeente Bergen op Zoom
2011 Katwijk in beweging
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2011 Startnotitie sportnota 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2011 Sportvisie
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2011 West beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel West
2011 Doetinchem in vorm
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2011 Sport- en beweegbeleid 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2011 Regioplan sport Noord-Limburg
Uitgever(s): Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo, Gemeente Venray
2011 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2011 Nota sport- en bewegen Cranendonck
Uitgever(s): Gemeente Cranendonck
2011 Nota sport en bewegen 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Waterland
2011 Spaken spannen
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2011 Tynaarlo
Uitgever(s): Gemeente Tynaarlo
2011 Uitvoeringsprogramma sport 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2011 Woudrichem in beweging
Uitgever(s): Gemeente Woudrichem
2011 Wat Emmen beweegt
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2011 Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Haren
2011 Sport en bewegen voor iedereen
Uitgever(s): Gemeente Dantumadeel
2011 Topper in sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente De Bilt
2011 Beleidsvisie sport & bewegen in Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2011 Sport mee!
Uitgever(s): Gemeente Gilze en Rijen
2010 Nota sportbeleid 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Lisse
2010 Nota sport- en beweegbeleid 2010-2016
Uitgever(s): Gemeente Millingen aan de Rijn
2010 Haarlem sport
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2010 Visiedocument Nederland Sportland
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Sport over de breedte van het veld
Uitgever(s): Gemeente Beesel
2010 Gaasterlân-Sleat
Uitgever(s): Gemeente Gaasterlân-Sleat, Grontmij Nederland bv
2010 Kadernota sport & bewegen
Uitgever(s): Gemeente Noordenveld
2010 Actieplan sport en bewegen 2008 t/m 2011
Uitgever(s): Gemeente Wageningen
2010 Halderberge in beweging
Uitgever(s): Gemeente Halderberge
2010 Kadernota sport en bewegen 2010-2020
Uitgever(s): Gemeente Bergen op Zoom
2010 Uitvoeringsnota sport en bewegen 2010 - 2015
Uitgever(s): Sport Fryslân
2010 Beleidskader sociaal domein Zuid
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
2010 Sportbeleid gemeente Brummen 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Brummen
2010 Uitvoeringsprogramma "samen naar een gezonde, actieve leefstijl"
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2010 Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Schinnen
2010 Visienota sport & bewegen 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Stein
2010 Startnota sportbeleid 2010
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2010 Sport op koers
Uitgever(s): Gemeente Papendrecht
2010 Bewegen, een leven lang
Uitgever(s): Gemeente Laren
2010 Sportbeleidsplan gemeente Oldenzaal 2010-2014
Uitgever(s): Gemeente Oldenzaal
2010 Fit en vitaal+
Uitgever(s): Gemeente Peel en Maas
2009 Actualisatie sportbeleid Sint Oedenrode
Uitgever(s): Gemeente Sint Oedenrode
2009 Integrale sportnota 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Voorschoten
2009 Kadernotitie sport
Uitgever(s): Gemeente Lelystad
2009 Beleidsnota sporten en bewegen 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Soest
2009 Nota sportbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen
2009 Monitoring- en evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Beleidsplan sport 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Moerdijk
2009 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2009 Sportnota gemeente Middelburg 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2009 Nota sportbeleid 2010 - 2014
Uitgever(s): Gemeente Terschelling
2009 Beleidsnota sport en bewegen 2009-2015
Uitgever(s): Gemeente Pijnacker-Nootdorp
2009 Top in de breedte!
Uitgever(s): Gemeente Uden
2009 Sportbeleid in Epe
Uitgever(s): Gemeente Epe
2009 Sport in een beweeglijk perspectief
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2009 Sporten en bewegen, da's 'T hOF!
Uitgever(s): Gemeente Hof van Twente
2009 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Zwartewaterland
2009 Beleidsnota sport & bewegen Krimpen aan den IJssel (2009-2013)
Uitgever(s): Gemeente Krimpen aan den IJssel
2009 Nota bewegen, spelen en sporten 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Delft
2009 Sport- en beweegnota Leusden
Uitgever(s): Gemeente Leusden
2009 Nederweert beweegt! 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Nederweert
2009 Tijd voor actie!
Uitgever(s): Gemeente Oldebroek
2009 Zuidoost Friesland in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Ooststellingwerf
2009 Ontspannen & inspannen
Uitgever(s): Gemeente Ouder-Amstel
2009 Sport- en beweegbeleid 2009-2015
Uitgever(s): Gemeente Overbetuwe
2009 Kadernota sport
Uitgever(s): Gemeente Schoonhoven
2009 Smallingerland in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2009 Sportnota 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Tholen
2009 Sportbeleid gemeente Vianen
Uitgever(s): Gemeente Vianen
2009 Verkenningsnota sport & bewegen 2009 - 2011 gemeente Vlist
Uitgever(s): Gemeente Vlist
2009 Sportnota Rotterdam 2016
Uitgever(s): Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport
2009 Sport en bewegen in Wijdemeren
Uitgever(s): Gemeente Wijdemeren
2009 Kadernota sport 2009 - 2014
Uitgever(s): Gemeente Zeewolde
2009 Concept sportplan 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2009 Sportplan 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
2009 Gemeente Zuidhorn sportnota 2009-2015
Uitgever(s): Gemeente Zuidhorn
2009 Sport beweegt Zwijndrecht
Uitgever(s): Gemeente Zwijndrecht
2009 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Aa en Hunze
2009 Sportief Aalsmeer
Uitgever(s): Gemeente Aalsmeer
2009 Nota sport en bewegen Oost-Watergraafsmeer 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
2009 Klaar voor de start
Uitgever(s): Gemeente Breda
2009 Integraal sport- en beweegbeleid 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Woudenberg
2009 Kadernota sport en bewegen 2009-2016
Uitgever(s): Gemeente Assen
2009 Sportnota gemeente Bunnik 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2009 "Sport beweegt Hattem!"
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2009 Nota sport en sportaccommodatiebeleid
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2009 Sport beweegt Hellevoetsluis
Uitgever(s): Gemeente Hellevoetsluis
2009 Bewegend Tytsjerksteradiel
Uitgever(s): Gemeente Tytsjerksteradiel
2009 Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Bergen
2009 Kadernota Beuningen beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Beuningen
2009
Gemeente Boxmeer
Uitgever(s): Gemeente Boxmeer
2009 Meer ruimte voor sport & bewegen
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2009 Littenseradiel beweegt "30 minuten bewegen"
Uitgever(s): Gemeente Littenseradiel
2009 Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Mook en Middelaar
2009 Actief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2009 Sportnota Rijssen-Holten beweegt
Uitgever(s): Gemeente Rijssen-Holten
2009 Sportbeleid Alblasserdam
Uitgever(s): Gemeente Alblasserdam
2009 Sport- en beweegnota Schiermonnikoog 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Schiermonnikoog
2008 Kadernota sport 2008 gemeente Reeuwijk
Uitgever(s): Gemeente Reeuwijk
2008 Beleidsnota sport, Schouwen-Duiveland sportief!!
Uitgever(s): Gemeente Schouwen-Duiveland
2008 Kadernota sport 2009-2014
Uitgever(s): Gemeente Veldhoven
2008 Alkmaar sportstad
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar
2008 Sportnota Barendrecht 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Barendrecht
2008 Kadernota sportbeleid gemeente Westland
Uitgever(s): Gemeente Westland
2008 Zaankanters in beweging
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2008 Sportvisie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2008 Nota sportbeleid gemeente Bedum 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Bedum
2008 Passie voor sport
Uitgever(s): Gemeente Almere
2008 Achtergronddocument
Uitgever(s): Gemeente Almere
2008 Hé, ga je mee?
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2008 Samenwerken aan een sportief en gezond Bladel
Uitgever(s): Gemeente Bladel
2008 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Borsele
2008 Een nieuwe visie op sport én bewegen in de gemeente Coevorden
Uitgever(s): Gemeente Coevorden
2008 Bussum in beweging
Uitgever(s): Gemeente Bussum
2008 Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden
Uitgever(s): Gemeente Lochem
2008 "Een leven lang sporten en bewegen!"
Uitgever(s): Gemeente Schiedam
2008 Sportieve tijd
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2008 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2008 Kaderstellende notitie lokaal sportbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Soest
2008 Burgerparticipatie in beleidsvorming
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Kadernota sport & bewegen
Uitgever(s): Gemeente Delfzijl
2008 Sportnota 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2008
Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Eijsden
2008 Kadernota sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Geertruidenberg
2008 Kadernotitie sport Geldermalsen
Uitgever(s): Gemeente Geldermalsen
2008 "Sport op de agenda"
Uitgever(s): Gemeente Gennep
2008 Startnotitie sportnota Hellevoetsluis
Uitgever(s): Gemeente Hellevoetsluis
2008 Niemand buitenspel!
Uitgever(s): Gemeente Hillegom
2008 De kracht van sport
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2008 Beleidskader Nieuwegein beweegt 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Nieuwegein
2008 Integrale beleidsnota sport 2009-2020
Uitgever(s): Gemeente Nieuwkoop
2008 Evaluatie sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Rucphen
2008 Sport rendeert
Uitgever(s): Gemeente Uithoorn
2008 Sport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2008 Veenendaal in beweging
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2008 De kracht van sport
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2008 Sporten en bewegen in Venray
Uitgever(s): Gemeente Venray
2008 Beleid in beweging
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2008 Noord - volop in beweging
Uitgever(s): DSP-groep, Stadsdeel Amsterdam-Noord
2008 Kadernota sport en bewegen 2009-2016
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2008 Startnotitie sportnota
Uitgever(s): Gemeente Alblasserdam
2008 Samenwerken aan een sportieve en gezonde stad
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2008 Nota sportbeleid gemeente Oisterwijk 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
2008 Doeners & talenten
Uitgever(s): Gemeente Edam-Volendam
2008 Eemsmond in sportief perspectief
Uitgever(s): Gemeente Eemsmond
2008 Sport op orde
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2008 Kadernota sport & bewegen gemeente Heusden
Uitgever(s): Gemeente Heusden
2008 Sportvisie gemeente Hoorn 2008-2025
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
2008 Sportvernieuwing in Sittard-Geleen
Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen
2008 Bergen zet sport op de kaart
Uitgever(s): Gemeente Bergen (NH)
2007 Staphorst verder in beweging
Uitgever(s): Gemeente Staphorst
2007 Scoren met sport
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2007 Sportbeleidsnotitie
Uitgever(s): Gemeente Wassenaar
2007 Beleidsnota sport
Uitgever(s): Gemeente Scheemda
2007 Stand van zaken poldersport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Anna Paulowna
2007 Niemand buitenspel
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2007 Startnotitie op weg naar een nieuwe sportnota
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar
2007 Beleidskader sport
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2007 Enschede beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 Warming up
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2007 Focus op sport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2007 Berkelland in beweging
Uitgever(s): Gemeente Berkelland
2007 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Capelle aan den IJssel
2007 Sportnota 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Goes
2007 Sportief Gouda
Uitgever(s): Gemeente Gouda
2007 Klaar voor de start.......
Uitgever(s): Gemeente Houten
2007 Sportbeleidsnota 2007-2012
Uitgever(s): Gemeente Kerkrade
2007 Sportnota Landgraaf 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Landgraaf
2007 Sport beweegt
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2007 Nota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Margraten
2007 Sport in Noordwijk
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2007 Wat beweegt Oegstgeest?
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
2007 Integrale kadernota sportbeleid 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Skasterlân
2007
Beleidsnota sport 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2007 Venlo méér in beweging
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2007 Sport in Winterswijk
Uitgever(s): Gemeente Winterswijk
2007 Aalburg in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Aalburg
2007 Sportief samen leven in Maarssen
Uitgever(s): Gemeente Maarssen
2007 Hulst beweegt verder!
Uitgever(s): Gemeente Hulst
2007 Kadernota sport
Uitgever(s): Gemeente De Ronde Venen
2007 Sportbeleid Midden-Drenthe 2008-2013
Uitgever(s): Grontmij, Marktplan
2007 Op naar meer sporten
Uitgever(s): Gemeente Opmeer
2007 Visienota sport en bewegen 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Stein
2007 Texel, breed in de sport
Uitgever(s): Gemeente Texel
2007 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Vught
2006 Kadernota Leids sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2006 Kadernota sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2006 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2006 Sport- en beweegnota gemeente Brunssum
Uitgever(s): Gemeente Brunssum
2006 Sportvisie Nieuwerkerk aan den IJssel
Uitgever(s): Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
2006 Accenten beleidsnota sport Nijmegen
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2006 Tienpuntenplan Rotterdam sportstad 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2006 Beleid in beweging
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2006 Sport in Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2006 Stand van zaken van sport in Wageningen
Uitgever(s): Gemeente Wageningen
2006 Ontwerpnota sportbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Montferland
2006 Visienota sportbeleid in maatschappelijk perspectief
Uitgever(s): K+V organisatie-advies
2006 Sportnota gemeente Drimmelen
Uitgever(s): Gemeente Drimmelen
2005 Cohesie door sport
Uitgever(s): Gemeente Baarn
2005 Nota sport
Uitgever(s): Gemeente Bloemendaal
2005 Balans in de sport
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2005 Vlaardingen, een stad in beweging
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2005 Beter op eigen benen
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2005 Beleidsnota sport beweegt Helden
Uitgever(s): Gemeente Helden
2005 Sportbeleid gemeente Nijefurd 2005-2010
Uitgever(s): Gemeente Nijefurd
2005 Kadernotitie sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2005 Perspectief op sport
Uitgever(s): Gemeente Raalte
2005 Kadernota sport
Uitgever(s): Gemeente Rijswijk
2005 "Sport beweegt"
Uitgever(s): Gemeente Schiedam
2005 Sport- en beweegnota 2005 - 2009
Uitgever(s): Gemeente Schinnen
2005 Sportnota gemeente Sliedrecht
Uitgever(s): Gemeente Sliedrecht
2005 Nota sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Swalmen
2005 Sportnota Waalre
Uitgever(s): Gemeente Waalre
2005 Sporten in De Marne
Uitgever(s): Gemeente De Marne
2004 Ondernemend en grensverleggend
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
2004 Sportnota gemeente Kollumerland
Uitgever(s): Gemeente Kollumerland
2004 Richting in beweging
Uitgever(s): Gemeente Oss
2004 Meedoen is belangrijker
Uitgever(s): Gemeente Schijndel
2004 Sport en samenleving
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
2004 Sport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2004 Nota ruimte voor beweging en sport
Uitgever(s): Gemeente Hengelo
2004 Een actieve houding
Uitgever(s): Gemeente Leidschendam-Voorburg
2004 Sport in Lelystad
Uitgever(s): Gemeente Lelystad
2004 Sportnota gemeente Littenseradiel 2005-2009
Uitgever(s): Gemeente Littenseradiel
2004 Sport scoort
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2004 Kadernota sport
Uitgever(s): Gemeente Echt-Susteren
2004 Nota sportbeleid gemeente Eemnes
Uitgever(s): Gemeente Eemnes
2003 Kaderstelling sportbeleid gemeente Leeuwarden
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2003 Sportbeleid
Uitgever(s): Gemeente Hof van Twente
2003 Kadernotitie
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2003 Alphen aan den Rijn
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2003 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Het Bildt
2003 Sport visie
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2003 Een sportief actieve leefstijl voor Haagse ouderen 2003-2006
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2003 Winsum beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Winsum
2002 In naam van de sport
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2002 Sportnota ruimte voor de sport
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2002 Betere tijden!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2002 Sport
Uitgever(s): Gemeente Vlissingen
2002 Beleidsvisie sport 2002-2006
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar
2002 Sport over de volle breedte
Uitgever(s): Gemeente Bergen op Zoom
2002 Sportnota gemeente Boarnsterhim
Uitgever(s): Gemeente Boarnsterhim
2002 Maassluis
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2002 Sportbeleid Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2001 Kadernota sportbeleid 2001-2006
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2001 Blijvend in beweging
Uitgever(s): Gemeente Almere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2001 Betere tijden!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2001 Sportnota "scoren in zes etappes"
Uitgever(s): Gemeente Veendam
2000 Maastricht volop in beweging
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
2000 Beleidsnota sport gemeente Nijmegen (2002-2006)
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2000 Beweegredenen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2000 Samen spelen, samen scoren
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep
2000 Sport scoort
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
1999 Bewegen natuurlijk!
Uitgever(s): Gemeente Den Bosch
1999 Over de volle breedte
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
1999 Sportplan 2000+
Uitgever(s): Gemeente Soest
1999 De Leidse groene velden
Uitgever(s): Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie
1998 Kadernota Zoetermeer in beweging
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
1992 Nota produktvernieuwing sport en recreatie
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken
1989 Sportnota gemeente Groningen 1989
Uitgever(s): Gemeente Groningen
1989 Sport en recreatie 1989-1992
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W
1988 Nota sport en beleid naar het jaar 2000
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
1987 Nota sportbeleid
Uitgever(s): Gemeentelijke Sportstichting Maastricht
z.j. Sportbeleidsplan Heerenveen 2006-2009
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
z.j. Evaluatie sportnota gemeente Roermond 2002-2006 en speerpunten sportbeleid periode 2008 - 2010
Uitgever(s): Gemeente Roermond
z.j. Sportvisie Haaksbergen 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Haaksbergen
z.j. Startnotitie sport
Uitgever(s): Gemeente Hattem
z.j. Kadernotitie sportbeleid 2008 - 2011
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
z.j. Sport- en beweegnota 2008-2014
Uitgever(s): Gemeente Kampen
z.j. Kadernota mee® doen met sport in Meppel
Uitgever(s): Gemeente Meppel
z.j. Kadernota sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Nederweert
z.j. Sportnota 2008-2015
Uitgever(s): Gemeente Noordoostpolder
z.j. Kadernotitie breedtesportbeleid 2005-2010
Uitgever(s): Gemeente Wassenaar
z.j. Haagse jeugd in beweging
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
z.j. Veenendaal
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
z.j. Sport -en beweegbeleid Ameland 2012 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Ameland
z.j. Sportplan Gorinchem 2012 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
z.j. Beweegvisie Goes beweegt 2019-2023
Uitgever(s): Gemeente Goes