Visie & Beleidsplein

U zoekt binnen Maatschappij

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

301 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Monitor The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Betrokkenheid buurtsportcoaches bij vluchtelingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Schaduwdansen
Uitgever(s): Verinorm
2023 Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Sport in het systeem 2024
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Movisie
2022 Wat is het en wat is ertegen te doen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 De actieve schooldag:
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo
2022 Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 De inzet van buurtsportcoaches voor mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Preventiewijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2021 Sportdeelname en ervaringen van transgender personen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Richtlijn gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Vitaal ouder worden
Uitgever(s): KBO-PCOB
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Understanding vocational students’ motivation for dietary and physical activity behaviors
Uitgever(s):
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
HandbikeBattle
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Bewegen en sporten in vrijetijd door leerlingen uit het VO
Uitgever(s): KVLO
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2020 Over diversiteit en gelijke kansen
Uitgever(s): Centrum Ethiek in de Sport
2020 Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Op de bank zitten?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies
Uitgever(s): Lifestyle4Health
2020 Actief blijven met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
2020 Samen gezond leven
Uitgever(s): Kennisplatform preventie
2020 Buurtsport belicht
Uitgever(s): Politeia
2020 Zorg voor de toekomst
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad
2020 Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2020 Oud en zelfstandig in 2030
Uitgever(s): Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De SROI van sport en bewegen in Ede
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Rebel
2020 Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kritiek van de sportieve rede
Uitgever(s): VUBPress
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Esther Vergeer Foundation, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Bewegen het nieuwe normaal
Uitgever(s):
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen
Uitgever(s): Movisie
2020 Rookvrije sportverenigingen voor een rookvrije generatie
Uitgever(s): Amsterdam UMC, Tranzo, Tilburg University
2020 LHBTI in de breedtesport (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2019 Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Toolkit sport
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Nivel
2019 A move ahead
Uitgever(s):
2019 Sporten en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking
Uitgever(s): NIVEL
2019 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Onbeperkt in beweging 2018
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 Factsheet exergaming voor mensen met dementie: beweeg je mee?
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 Sportdeelname van volwassenen met laag inkomen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Bewegen! Ook voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking
Uitgever(s):
2019 Race, gender and sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Inclusiviteit in sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2019 Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Handreiking lokale inclusie agenda
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten
2019 Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Whitepaper eenzaamheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2019 Wat is Life Goals waard?
Uitgever(s): Society impact
2019 Subsidieregeling sociale basis
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Physical activity and depression
Uitgever(s): Elsevier
2019 Kiezen voor bewegen sport en maatschappij als examenvak (2)
Uitgever(s): KVLO
2018
Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt, Kenniscentrum Sport
2018 De maatschappelijke spin-off van side-events
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Vitaal en langer zelfstandig wonen in de Leidse regio
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden
2018 Programmastart IBP
Uitgever(s):
2018 Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Van goede bedoelingen naar goed gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Kennisagenda preventie
Uitgever(s): NFU, ZonMw
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Uitgever(s): Pharos
2018 Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Van impuls naar duurzaamheid?
Uitgever(s): DSP
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 LHBTI in de breedtesport (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bewegen op de kaart in en om woonzorgcentra en verpleeghuizen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, DAZ, LOC
2018 Evaluatierapport ‘Lekker in je Lijf’
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2018 5 jaar sportonderzoek
Uitgever(s): Onderzoeksprogramma Sport
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Haalbaarheid 'Sportfonds voor volwassenen'
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Sociale impact van sportevenementen: state of research
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Waard om te vechten
Uitgever(s): DSP Groep
2018 Preventie van eenzaamheid
Uitgever(s): Movisie
2018 Handreiking MKBA sportevenementen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Procesevaluatie Denken en Doen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 VSK monitor 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Coutinho
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ketenaanpak: samen winst pakken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een leven lang bewegen in Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2018 Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2018 Factsheet discriminatie en sport
Uitgever(s): Radar: bureau vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
2018 Managing and developing community sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2018 Bewegen in de zorginstelling
Uitgever(s): Leyden Academy on vitality and ageing
2018 Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Uitgever(s):
2018 Oog voor Samen
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Kracht van sportdata
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2017 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Uitgever(s): Ecorys
2017 Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?
Uitgever(s): Ecorys
2017 Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 De waarde van sport en cultuur voor het sociale domein
Uitgever(s): LKCA
2017 Informatie over bewegen bij ouderen met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Sport Impact Bonds
Uitgever(s): Society Impact, EY
2017 Factsheet wat je moet weten over de maatschappelijke rol van de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Factsheet seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF, Hogeschool Windesheim
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Beleidskader aangepast sporten
Uitgever(s): Gemeente Oss
2017
Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Onderzoek Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Over grenzen in de sport
Uitgever(s): Politie & Wetenschap, Bureau Beke, Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 Regulering vechtsportgala's
Uitgever(s): Nederlandse Vechtsportautoriteit
2017 Handreiking activering, participatie en gezondheid van statushouders
Uitgever(s): Pharos
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017
Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Playing for Success Rotterdam 2016-2017
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2017 Uitvoeringsplan 2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2017 Urban sport-for-development initiatives and young people in socially vulnerable situations
Uitgever(s):
2017 Sport en bewegen als context voor re-integratie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2017 Vragenlijst Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein (sociaal domein)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Vragenlijst ‘Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein’ (sport en bewegen)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Rapportage Project Borne Werkt 2017-2018
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De plus van bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Maatschappelijke betekenissen van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2016 VSK monitor 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen kan helpen tegen eenzaamheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 5 lessen uit BOR-re-integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Verbinding zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Bewegen beperkt kwetsbaarheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Overall rapportage sociaal domein 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Inventarisatie sport en bewegen op en rondom COA opvanglocaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Sport
2016 Sekse(on)gelijkheid in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Beter benutten van sport in het sociaal domein
Uitgever(s): DSP-groep, Sportservice Noord-Holland
2016 Armoede in kaart 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De maatschappelijke functie van sport
Uitgever(s): Noordwijk Sport
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De waardenvolle club
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Anita Vlasveld over de belangrijkste initiatieven rondom sport en vluchtelingen
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 EK Atletiek Amsterdam 2016
Uitgever(s): Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016
2016 Wijkscan Zee- en Duinwijk
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2016 Notitie sporten en bewegen naar vermogen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Notitie sporten met een beperking
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2016 Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Pedagogisch klimaat op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Inzet van sport en bewegen voor maatschappelijke impact
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 De feiten en cijfers
Uitgever(s): Jeugdsportfonds
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Older adults with dementia are sedentary for most of the day
Uitgever(s):
2015 Maatschappelijke ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 GALM – Den Bosch
Uitgever(s):
2015 De ondernemende burger
Uitgever(s): MOVISIE
2015 Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Vrouwenvoetbal en de media (2)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De patiënt moet het bed uit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015
Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2015 Bewegen en gezondheid in LO2
Uitgever(s): KVLO
2015 Sportitude
Uitgever(s): KVLO
2015 Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport"
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2015 De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Andersson, Elffers Felix
2014 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2014 De PLUS van de open club
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Elke buurt een open club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Gezonde kantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 Burgermacht op eigen kracht?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2014 Sport beweegt naar werk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's
Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2014 Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport
Uitgever(s): DSP-groep
2014 Sport en cultuur
Uitgever(s): LKCA
2014 Een kijkje in de gymzaal van…. Eric Swinkels
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderzoek bij BSM, een verrijking
Uitgever(s): KVLO
2014 Beoordelen bij BSM
Uitgever(s): KVLO
2014 Beoordelen in de BSM-praktijk
Uitgever(s): KVLO
2014 Beleving in een virtuele omgeving
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Fietslabyrint
2013 Sportclubs in de jeugdketen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Sportverenigingen in beeld bij de wmo
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De doe-democratie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Deventer 27 maart 2013
Uitgever(s):
2013 LO-excellent op het dr. Nassau college Quintus in Assen
Uitgever(s): KVLo
2013 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 De maatschappelijke betekenis van topsport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
2012 Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Bergen op Zoom 22 maart 2012
Uitgever(s):
2012 Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder
Uitgever(s): I&O Research BV
2012 Sportiviteit wint altijd
Uitgever(s): Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 De maatschappelijke waarde van sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Sportief participeren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011
Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Apeldoorn 10 maart 2011
Uitgever(s):
2010 Protocol gedragsregels zwembaden
Uitgever(s): Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland
2009 BSM toetsvoorbeelden
Uitgever(s): SLO
2008 Participeren in wmo-beleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Frisbee in het VO als doelspel en mikspel (1)
Uitgever(s): KVLO
2008 Frisbee in het VO (2)
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren bij BSM: verantwoord
Uitgever(s): KVLO
2008 Evaluatieonderzoek Maatschappelijke Stage
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Nota sportstimulering bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2007 Veel belangstelling om met BSM te starten
Uitgever(s): KVLO
1995 Leibeserziehung der 16- bis 20-jährigen
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
z.j. Wat werkt bij sport als zorgtraject?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Factsheet Open club: tips voor sportclubs om kwetsbare groepen op te nemen
Uitgever(s):
z.j. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak?
Uitgever(s): Pharos, Platform 31
z.j. Diabetes in cijfers
Uitgever(s): Diabetes Fonds
z.j. Examenprogramma bewegen, sport en maatschappij havo
Uitgever(s): SLO