Visie & Beleidsplein

U zoekt binnen Accommodaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

307 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De kunst van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Buitenzwemmen 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Meer aandacht nodig voor een veilige openbare sportomgeving om blessures te voorkomen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Toekomstonderzoek beweegvriendelijk Zuid-Holland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Molster Stedenbouw, CROW
2023 Gemeenten maken werk van Urban Sports
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Huurtarievenmonitor gemeentelijke sportaccommodaties 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Contributiemonitor 2022/2023
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie
2023 Toegangsprijsmonitor 2022/2023
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie
2023 Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2022 Wat bepaalt het succes van een speelplek?
Uitgever(s): Branchevereniging Spelen & Bewegen, Innosportlab Sport & Beweeg!
2022 Gezamenlijk inkopen Haagse sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Natuurinclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Provincie Gelderland, NOC*NSF
2022 Kennis en innovatie in de zwembranche
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Position paper samenwerken aan de gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2022 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor zaalsport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Kernwaarden gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD GHOR Nederland
2022 Magazine beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): CROW
2022 Aan de slag met duurzaamheid
Uitgever(s): Sport in de buurt
2022 Is dé openbare ruimte voor iedereen?
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2022 Gezonde stad
Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff
2022 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Kijk op urban sports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2021 Uitwerking kwaliteitseis aantrekkelijkheid van looproutes
Uitgever(s): CROW-KpVV
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
Uitgever(s):
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Exploring the pedestrians realm
Uitgever(s):
2021 Out of bounds
Uitgever(s): Groundwork UK
2021 Meervoudig gebruik sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan
Uitgever(s): GGD GHOR Nederland
2021 Stappenplan sportclubs afvalpreventie en -scheiding
Uitgever(s): Rijkswaterstaat, VANG Buitenshuis
2021 Naar buiten!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Inzicht in buitenspelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ruimte voor sport in Nuenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 How the urban environment impacts physical activity
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 BVO-scan
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Planningsinstrument zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): CROW
2020 Stedelijke mobiliteit in de 1,5-meter-samenleving
Uitgever(s): GNMI, Ruimte voor lopen, Tour de Force, Fietsberaad/CROW
2020 Naar een gezonde stad te voet
Uitgever(s): College van Rijkadviseurs (CRa)
2020 Ruimte voor sport in Leeuwarden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2020 Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 / 2021
Uitgever(s): Tour de Force
2020 Designing urban green space (UGS) to enhance health
Uitgever(s):
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Kostendekkendheid van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020
Nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2020 Toegang tot de stad
Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
2020 Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Fietsfeiten
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2020 Wandelen in coronatijd
Uitgever(s): Stichting Wandelnet
2020 Bewegen het nieuwe normaal
Uitgever(s):
2020 Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Routekaart verduurzaming sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Open sportparken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Anders buitenspelen
Uitgever(s): Wageningen University & research
2020 Ruimte voor sport in Almere
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Ruimte voor sport in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Ruimte voor binnensport in Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Space for sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Ruimte voor sport, spel en bewegen
Uitgever(s): De adviesraad voor de sport
2019 Rapportage ruimte voor gezondheid in de omgevingsvisie
Uitgever(s): I&O research, Provincie Utrecht
2019 Buitenspelen onderzoeken 2019
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2019 Ontwerp nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Rijksoverheid
2019 Bouwen aan maatschappelijke waarden
Uitgever(s): Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
2019 Slimme & gezonde stad
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2019 2e etappe
Uitgever(s): Tour de Force
2019 Activity spaces in studies of the environment and physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2019 Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties in Eindhoven
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2019 Spelen in de stad
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2019 Loopfeiten
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2019 Werken met het omgevingsplan
Uitgever(s): Berghauser Pont Publishing
2019 Routekaart duurzame sport
Uitgever(s): Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019 Gezondheid binnen de gebiedsontwikkeling
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2019 Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2019 Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen
Uitgever(s): Humankind, Gemeente Groningen
2019 Een gezond en groen Rotterdam voor iedereen
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Beter in het Bajes Kwartier
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2018 Gids gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2018 Actieagenda Beter Aanbesteden
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
2018 Sportas: vitaal en zichtbaar
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum bewegen, sport en voeding
2018 Fietsfeiten
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2018 Gebruikersonderzoek snelfietsroutes Gelderland
Uitgever(s): Tibs
2018 Ruimte voor binnensport in Teylingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2018 Buitenspelen onderzoek 2018
Uitgever(s): Jantje Beton
2018 De stad als gezonde habitat
Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur
2018 Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte
Uitgever(s): Platform 31, Pharos
2018 Sport & ruimte
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2018 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Masterplan accommodaties 2018
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond
2018 De leefplekmeter
Uitgever(s): Pharos, Gezond in..., Platform31
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportief aanbesteden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018 De sociale basis: terug van weggeweest
Uitgever(s): Movisie
2018 Gezond Zuid-Holland 2040
Uitgever(s): Posad Spatial Strategies, TNO, Provincie Zuid-Holland
2018 Ruimte voor sport in Rijswijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 Whitepaper fietsen en lopen: goud in handen
Uitgever(s): Tour de Force
2018 Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies
Uitgever(s): Gemeente Nuth
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Apeldoorn in 2017, 2030 en 2040
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Circulair inkopen in 8 stappen
Uitgever(s): Copper8, Rijkswaterstaat
2018 Behoefte aan overdekt openbaar zwemwater in De Fryske Marren, nu en in de toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2017 Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Procedurehandboek kwaliteit sportvloeren & sportaccommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Beleidsplan sportterreinen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Een toekomstbestendige buitensport in Landerd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ambitie: het verduurzamen van de gehele breedtesport in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Update: ruimte voor sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ruimte voor binnensport in Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM Centrum Gezond Leven
2017 Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Onderzoek onderzoeksplicht roestvaststaal zwembaden
Uitgever(s): Arcadis
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Stichting Stimular
2017 Sporthalbehoefte Apeldoorn
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Ede
2017 Notitie masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Agenda fiets 2017-2020
Uitgever(s): Tour de Force
2017 Vraag en aanbod van sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen
Uitgever(s): TREEM bv i.s.m. Mulier Instituut
2017 Tarieven sport Maastricht
Uitgever(s): Hospitality Group
2017 Projectplan nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2017 Gebiedsontwikkeling Feyenoord City: gemeentelijke position paper
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Omgevingsvisie Merwedekanaalzone
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2017 Masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Marineterrein Amsterdam
Uitgever(s): Urban Dynamics
2017 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ledverlichting
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Maatschappelijke baten zwem-/gymgebouw Abcoude
Uitgever(s): Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies
2017 Staphorst ‘voor elkaar!’
Uitgever(s): Gemeente Staphorst, Kuiper Compagnons
2017 Buitenkans
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Duurzaamheid the next step
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2017 Ruimte voor buitensport in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor sport in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Van sportaccommodatie naar sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Ruimte voor sport in Heerenveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Amsterdamse Beweeglogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Handleiding MFA Startup Tool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Eén jaar gezonde sportkantine
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2016 Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut, KNZB
2016 Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Adviesrapport Masterplan groot Utrecht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2016 Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Onderzoek tevredenheid Keurmerk Veilig & Schoon
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Atletiekaccommodatie onderzoek
Uitgever(s): Atletiekunie
2016 Nederland circulair in 2050
Uitgever(s): Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Het ministerie van Economische Zaken
2016 Gemiddelde milieubelasting gymzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Gemiddelde milieubelasting sportzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Nearly ZEROenergy sports facilities
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Sportaccommodaties en financiën
Uitgever(s): Gemeente Breda
2016 Beleidsplan binnensportvoorzieningen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Uitgever(s): RekenKamer Maastricht
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Aan de slag met de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2016 Beweeglogica in gebouwen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Handreiking marktconsultatie
Uitgever(s): Pianoo
2016 Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet
Uitgever(s): Centrum Gezond Leven
2016 'Een gezonde sportkantine voor exploitanten: een kwestie van samenwerken en doorzetten'
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen
Uitgever(s):
2016 Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2015 Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Sportaccommodatieplan 2015-2022
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport
2015 Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?
Uitgever(s):
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Utrecht strijdt tegen de pieken en dalen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 RVS in zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Verduurzamen van sportaccommodaties
Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2015 Gemiddelde milieubelasting zwembaden
Uitgever(s): Stichting Stimular
2015 Tarievennota sport
Uitgever(s): Hospitality Consultants
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Wij zijn Groningen fietsstad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2015 Fietsen en lopen
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2015 Handboek zwembaden
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2015 Protocol verhuur sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Handreiking bij protocol verhuur sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model huurovereenkomst sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model aanvraagformulier huur sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model bevestigingsformulier huur sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model huis- en gedragsregels sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model algemene voorwaarden voor huur van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Nota meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Beleidsnotitie Binnensportaccommodaties Heerlen 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Heerlen
2015 Optimalisering van de bezetting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Stappenplan verduurzamen sportaccommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Bewegingsruimte: beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2015 Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): ASC sports&water
2014 De bewegende stad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2014 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2014 De sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Stadswerk Nederland
2014 Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Wagner Group
2014 Wat kost sport in de B5?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Bovenlokale sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Voetbal in Oss
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties
Uitgever(s): BMC
2014 Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Capaciteit binnensport Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Experiential design landscapes
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2014 Green deal sportvelden 2020
Uitgever(s): BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
2014 Ruimte voor sport
Uitgever(s): Gemeente Breda
2014 Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Beleidskader exploitatie en beheer buitensport
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2014 Sportaccommodatienota Purmerend
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2013 Factsheet exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Regel die burgerinitiatieven
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Sportdeelname en de rol van sportvoorzieningen
Uitgever(s): TNO
2013 LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Universiteit Twente, Gemeente 's-Hertogenbosch
2013 Beleid, eigendom, beheer en exploitatie
Uitgever(s):
2013 Handreiking btw en sport
Uitgever(s): Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Handboek duurzaamheid op de sportvereniging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sportaccommodatienota 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2012 Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de invloed van de bezuinigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Hogeschool InHolland
2012 Op afstand gezet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Quick scan binnensportbeleid Heerlen 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Beleidsadvies privatisering buitensportaccommodaties gemeente Helmond
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2012 Normen gymnastieklokalen en sportzalen/delen van sporthallen met schoolgebruik
Uitgever(s): KVLO
2012 Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V., Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
2012 Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Tarieven- en subsidiebeleid sportaccommodaties
Uitgever(s):
2010 Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang
2010 De ideale openbare ruimte
Uitgever(s): Peter Smulders
2010 Toekomstvisie sportpark Almere West
Uitgever(s): Grontmij
2010 Ruimte en accommodaties voor sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Protocol gedragsregels zwembaden
Uitgever(s): Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Gemeentelijke sportaccommodaties 2008
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2009 Analyse sportbehoefte Nieuw West
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Verzelfstandiging en privatisering
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2008 De ondernemende overheid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sportaccommodaties in Assen 2008-2025
Uitgever(s): Gemeente Assen
2008 Ontwerpen van looproutes voor mensen met loophulpmiddelen
Uitgever(s): Cliëntenbelang Utrecht
2008 Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Sportaccommodaties Almere periode 2008-2015 en 2030
Uitgever(s): Arcadis
2007 Fietsnota
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2007 Wie betaalt bepaalt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Onderzoek prijs-kwaliteitverhouding sportaccommodaties Amersfoort
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Amersfoort
2007 Stadsvisie Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2006 Spelen met ruimte
Uitgever(s): Jantje Beton, VNG, NUSO
2006 Ruimte voor sport in Maastricht
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2006 Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Twente, DSP-groep BV
2005 Beleidsnotitie sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2005 Fietsnota Oss 2005
Uitgever(s): Gemeente Oss
2004 Normering buitenspeelruimte 2004
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2001 Ruimte aan de stad
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
z.j. Tarievennota sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Súdwest fryslân
z.j. NOC*NSF sportvloerenlijst
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Noord- en Oost- Gelderland
z.j. Wegwijzer circulaire inkopen
Uitgever(s): MVO Nederland, PIANOo
z.j. Aan de slag met Publiek private samenwerking
Uitgever(s): Pianoo
z.j. Het privatiseren van een sportaccommodatie
Uitgever(s): Sportservice Desk