Visie & Beleidsplein

U zoekt op "corona virus" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

117 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Nationale Diabetes Challenge in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Nationale Diabetes Challenge Light: ervaringen met een aangepast wandelinitiatief als gevolg van de coronamaatregelen in 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Wandelen op anderhalve meter afstand
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars over het gemis van samen koffiedrinken, ouwehoeren en sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars: sporters en trainers over het gemis van samen sporten in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown
Uitgever(s):
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Vlaamse monitor sport en beweging
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2021 Fitness COVID-19 markt & trend rapport
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021
Impact van veranderingen in sport en bewegen door het coronavirus in 2020
Uitgever(s): Sports & Economics Research Centre (SERC), HAN University of Applied Sciences (HAN)
2021 2020 Sportjaar zonder podium
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Veerkracht verenigingen onder druk?
Uitgever(s): Nationale Sport Vakbeurs
2021 Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes
Uitgever(s):
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Effects of regular physical activity on the immune system, vaccination and risk of community-acquired infectious disease in the general population
Uitgever(s): Springer
2021 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Kijkcijferkanonnen buitenspel: op naar de topsport-evenementenzomer van 2021?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Corona en sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2021 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2021 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2021 Sportevenementen, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2021 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2021 Slotbeschouwing, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2021 Sociale ongelijkheid in sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Lockdown voorbij, maar zorgen voor sportverenigingen blijven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Verenigingsmonitor jaarbericht 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sport- en beweeggedrag in 2020
Uitgever(s): RIVM
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 Sterke verbanden maken sportverenigingen toekomstbestendig
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport- en beweegadviezen in tijden van corona
Uitgever(s): NOC*NSF, Amsterdam UMC, KNVB, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sporten in tijden van crisis
Uitgever(s): Onderzoeksplatform Sport
2020 Rapportage van vragenlijst voor corona-situatie
Uitgever(s): BlackBoxPublishers, NL Actief
2020 Mobiliteit en de coronacrisis
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2020 Ouders over buitenspelen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport en bewegen in tijden van covid-19
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De impact van de coronamaatregelen op de werkzaamheden van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport in the face of the COVID-19 pandemic: towards an agenda for research in the sociology of sport
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2020 Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies
Uitgever(s): Lifestyle4Health
2020 Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis
Uitgever(s): Sports & Economics Research Centre (SERC), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
2020 Gezondheid en vitaliteit tijdens de coronacrisis
Uitgever(s): Motivaction
2020 Coronamaatregelen in de openbare ruimte
Uitgever(s): College van Rijksadviseurs
2020 Stedelijke mobiliteit in de 1,5-meter-samenleving
Uitgever(s): GNMI, Ruimte voor lopen, Tour de Force, Fietsberaad/CROW
2020 Corona crisis consequences for Dutch sport clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Wandelen in coronatijd
Uitgever(s): Stichting Wandelnet
2020 Vier van de tien sportverenigingen in Nederland voelen zich in voortbestaan bedreigd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Impact van de coronacrisis op buitenspeellocaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Exercising in times of lockdown
Uitgever(s): MDPI
2020 Gymles in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Droom sportevenementenzomer 2020 spat uiteen
Uitgever(s): Sponssorreport
2020 Monitor Sport en corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Post viraal naar een nieuw normaal
Uitgever(s): VUBPress
2020 Sportverenigingen maken zich (ernstige) zorgen over gevolgen coronacrisis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Buurtsportcoach belangrijke verenigingsadviseur in coronatijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Plet de piek
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2020 Sportevenementen, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2020 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportevenementen in tijden van corona
Uitgever(s): Onderzoeksplatform Sport
2020 Coronamaatregelen bij buitenzwemplekken
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De gevolgen van corona voor de sport in cijfers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kinderen en sport in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Nederlanders zijn veel minder gaan sporten en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Wandelen in coronatijd
Uitgever(s): Stichting Wandelnet
2020 Monitor Sport en corona II
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kamerbrief Gevolgen COVID-19 voor sportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Kamerbrief Monitor Sport en corona II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Kamerbrief Voortgang sport 2020
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2020 Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU
Uitgever(s): European Commission
2020 The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19
Uitgever(s):
2020 Self-reported impact of the COVID-19 pandemic on nutrition and physical activity behaviour in dutch older adults living independently
Uitgever(s): MDPI
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2020 Sportevenementen, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2020 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Slotbeschouwing, hoofdstuk 10
Uitgever(s):
2020 Wandeluitdaging 2020
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Mulier Instituut monitort de gevolgen van coronamaatregelen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Veerkracht van de Nederlandse topsportsector in tijden van corona
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Sport en corona
Uitgever(s): NRIT
2020 Een flinke opgave
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten