Visie & Beleidsplein

U zoekt op "ouders" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

194 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Zwemveiligheid nieuwkomers
Uitgever(s): VeiligheidNL
2023

De leefwereld van mensen in armoede
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut
2023 Bi-culturele tienermeiden en hun ouders over geldzorgen en niet sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Minder sporten als je een kind krijgt: niet zo vanzelfsprekend als het lijkt
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Waarom stoppen veel jonge moeders met sporten?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 Pedagogisch sportklimaat in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in de gymsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Van thuis praten tot fluiten op het veld: betrokkenheid van hockeyouders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport voor meiden en jongens: hetzelfde, maar toch anders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Spel of knikkers?
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2021 Keuzewijzer online bewegen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Nut & noodzaak
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Verenigingsbestuurders en ouders over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Step count associations between adults at risk of developing diabetes and their children
Uitgever(s):
2021 The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT
Uitgever(s): Ilona van de Kolk
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 Ouders, liever rijk dan kwijt?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Associations between parent and child sedentary behaviour and physical activity in early childhood
Uitgever(s):
2020 Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Antidopingbeleid in de Nederlandse topsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Zwemmen moet leuk zijn!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 "My child is already active by nature"
Uitgever(s):
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Physical activity in the prevention of childhood obesity
Uitgever(s):
2020 Landelijk ouderpanel
Uitgever(s): Het Landelijk Ouderpanel
2020 Positief sportklimaat bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De rol van de trainer en ouders inzake spelplezier bij kinderen van acht tot en met twaalf jaar: een exploratief onderzoek
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2019 Parental correlates of outdoor play in boys and girls aged 0 to 12
Uitgever(s):
2019 De kinderen van Ayse spelen nu wel lekker buiten!
Uitgever(s): GGD Zaanstreek-Waterland, programma JOGG-Zaanstad
2019 Praten over gewicht met kinderen en ouders
Uitgever(s): Care for Obesity, Stichting Vrije Universiteit Amsterdam
2019 Buitenspelen onderzoeken 2019
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2019 Spelenderwijs verbinden en hechten
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2019 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Hoe denken ouders over sport en bewegen? Resultaten van de peiling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Uitgever(s): Pharos
2018 Buitenspelen onderzoek 2018
Uitgever(s): Jantje Beton
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Ouders over zwemveiligheid en zwemles
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2018 Sportouders
Uitgever(s): Van Halewyck
2018 Product in praktijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bevordering van de gezondheid, het welzijn en het plezier van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport
Uitgever(s): Sport Parent EU
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Van oost naar west
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Mini e-learning "Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?"
Uitgever(s): Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen
2017 Succesvol samenwerken is leren
Uitgever(s):
2017 Parents' guide to support clean sport
Uitgever(s): World Anti-Doping Agency
2017 Als je wilt dat een boom recht groeit , moet je de wortels goed planten
Uitgever(s): JOGG Zaanstad
2016 Ouders over bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Report of the commission on ending childhood obesity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Explorerend onderzoek naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Een eerste kennismaking met sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De mening van ouders over zwemlessen en zwemlesaanbieders
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Psychosociaal welzijn binnen sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Consuming through children
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Associations of parental influences with physical activity and screen time among young children
Uitgever(s):
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Creating places that promote physical activity
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Tv Sportplezier appelleert aan 'het eigen opvoedbelang' van ouders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Vaders en hun opvoeding in het publieke domein
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 To win or to improve yourself?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 The play report 2015
Uitgever(s): IKEA
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Ouders betrekken bij sport- en beweegaanbod!
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2014 Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
Uitgever(s): BioMed central
2014 Samen veilig naar school
Uitgever(s): XTNT Experts in Traffic and Transport
2014 Laat ons lekker sporten
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Parents and friends both matter
Uitgever(s): te Velde et al.
2014 HBSC 2013
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 2
Uitgever(s):
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 3
Uitgever(s):
2014 Bewegen met plezier!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Perspectives on the encouragement of healthy energy balance related behaviour in the school environment
Uitgever(s): Monique Ridder
2014 Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children
Uitgever(s):
2014 Kindermonitor 2013-2014 GGD Gelderland-Zuid
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar
Uitgever(s): iResearch, Okapi
2014 De samenhang tussen de leefstijl van ouders en het beweeggedrag van hun kind (4-6 jaar)
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 'Je kunt een kind opbeuren, maar ook onder een grasmat stoppen!'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam
Uitgever(s): KVLO
2014 Welke betekenis geven betrokkenen bij een hockeyvereniging aan het gedrag van ouders langs de lijn?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Physical activity and social support in adolescents
Uitgever(s):
2013 Beweging in de wijk
Uitgever(s): Pharos
2013 Parenting and home environment as targets in childhood overweight prevention
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Ouders & clubs
Uitgever(s): Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
2013 Talenten in balans?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Ouderbetrokkenheid
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Family matters?
Uitgever(s): G. Rodenburg
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Is sport een wondermiddel?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Visies op talentontwikkeling
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Het recht op blauwe plekken
Uitgever(s): KVLO
2013 Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders
Uitgever(s): Special Heroes
2013 Gezond gewicht = gezond opvoeden
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2013 My child redeems my broken dreams
Uitgever(s):
2012 Evaluating parents and adult caregivers as "agents of change" for treating obese children
Uitgever(s): American Heart Association
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2012 Parenting practices as mediators of child physical activity and weight status
Uitgever(s): Karger GmbH
2012 Kinderen en jongeren in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Factors influencing physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Dutch children and parents' views on active and non-active video gaming
Uitgever(s):
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Ouderparticipatie op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2011 Factsheet campagne Voorbeeldgedrag ouders 2011
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Are parents of young children practicing healthy nutrition and physical activity behaviors?
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2011 Lekker buiten
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Jeugd
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geeft u uw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Sport is geen kinderspel
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Bewegen, bewegen en nog eens bewegen
Uitgever(s): Pharos
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 General parenting, childhood overweight and obesity-inducing behaviors
Uitgever(s):
2011 Parental behaviors in team sports
Uitgever(s):
2010 Neighbourhood physical activity environments and adiposity in children and mothers
Uitgever(s): Timperio et al.
2010 De wijk
Uitgever(s):
2010 Geef jij het gezonde voorbeeld?
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport
Uitgever(s): Onderwijsontwikkeling en advies, Kennispraktijk voor sport, onderwijs en gezondheid, Nederlandse Sport Alliantie
2010 Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Trimbos- Instituut
2010 Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth
Uitgever(s):
2010 Buitenspel
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 School en ouders: invloed op het beweeggedrag is een gezamenlijke klus!
Uitgever(s): KVLO
2010 Doet voorbeeld volgen?
Uitgever(s):
2010 Junior tennis players’ preferences for parental behaviors
Uitgever(s):
2009 Development and preliminary validation of a family nutrition and physical activity (FNPA) screening tool
Uitgever(s): Ihmels et al.
2009 Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Alles voor de sport!?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Family influences on children's physical activity and fruit and vegetable consumption
Uitgever(s): Pearson et al.
2009 Borstkrabbel leren is leuk!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Leren zwemmen...
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Development of scales to assess children's perceptions of friend and parental influences on physical activity
Uitgever(s): Jago et al.
2009 Sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Adolescent body satisfaction the role of perceived parental encouragement for physical activity
Uitgever(s):
2009 Evaluation of the Ramblers family walking programme
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, British Heart
2009 DOiT programma
Uitgever(s): EMGO+ Instituut
2009 Topsport in Nederland
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2009 Rondom begeleiding
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2009 Oudertevredenheid primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Online Onderzoek
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2008 Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar)
Uitgever(s): Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2008 Parental influences on adolescents' physical activity and sedentary behavior
Uitgever(s): Bauer et al.
2008 Jong geleerd is oud gedaan
Uitgever(s): GGD Hollands Noorden, sector GBO
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Kinderen en ouders 'samen actief'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Parental influences on adolescent physical activity
Uitgever(s): BioMed Central Ltd.
2007 Kinderen en overgewicht
Uitgever(s): Rean uitgeverij
2007 Nieuwe links in het gezin
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Sport jij, sport ik?
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam
2007 Werkzame werkwijzen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2007 De sportieve basisschool
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs
Uitgever(s): Werkgroep Ouderbetrokkenheid
2007 De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs
Uitgever(s):
2006 Een vertrouwd adres
Uitgever(s): Laila Faulk
2006 Langs de lijn of erover?
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 De inventiviteit van de FLASH! campagne
Uitgever(s): ZonMw
2005 Hinderen kinderen de vrijetijdsbesteding van de ouder(s)?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Hinderen kinderen de vrijetijdsbesteding van de ouder(s)?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Over vaders & zonen
Uitgever(s): Uitgeverij L.J. Veen
2004 Sportgedrag van jongeren in relatie tot het ouderlijk sportkapitaal
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk VVS
2002 Ouders bij de les
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Sportouders
Uitgever(s): Arko Sports media BV
2002 Advies van de commissie dagarrangementen
Uitgever(s): Commissie Dagarrangementen, Projectbureau Dagindeling
2001 De pedagogische taak van de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2000 Eindverslag actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1998 Buiten spelen anno 1998
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Monografieën Nieuw BW
Uitgever(s): Kluwer
1997 De trouwste supporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Besturen en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs
Uitgever(s): Koninklijke Vermande
1885 Het bewegingsspel, handleiding voor ouders en opvoeders
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
z.j. De invloed van ouders op het gedrag van kinderen
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Voorwaarden scheppen voor de sportbeoefening & interesse tonen en stimuleren
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Het stimuleren van individueel Fair Play-gedrag
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Ouders aan de kant
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
z.j. Kinderen en ouders 'samen actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Gezin & sportvereniging
Uitgever(s): NCS