Visie & Beleidsplein

U zoekt op "talentontwikkeling" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

157 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Hoe Gelders talent zich ontplooit!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2023 Talent development in paralympic sport: researcher and practitioner perspectives
Uitgever(s): Routledge
2023 Unravelling tennis performance
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2022 De wet van de verminderde trainingsopbrengst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De coronaperiode bij talentvolle sporters: een moment van reflectie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Measuring performance to predict performance
Uitgever(s): Ghent University
2021 Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Topsportsucces tegen elke prijs?
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 De talent formule
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Birth advantages and relative age effects
Uitgever(s): Frontiers Media SA
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Physical education
Uitgever(s): Sebastiaan Platvoet
2020 De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Impact of youth sports specialisation on career and task-specific athletic performance
Uitgever(s):
2019 Go(lf) with the flow
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2018 De weg naar het podium
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Integrating models of long-term athletic development to maximize the physical development of youth
Uitgever(s):
2017 Elite youth sport policy and management
Uitgever(s): Routledge
2017 The Netherlands
Uitgever(s):
2017 Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Open Universiteit
2017 Duurzaam investeren in sporttalent
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2017 Talent van morgen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Van aanleg naar intelligentie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Perceptual-cognitive skills and expert performance in sailing
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Monitoring endurance athletes
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Martijn Nijhoff over talentontwikkeling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Winnaars van morgen
Uitgever(s): KNVB
2016 Winnaars van morgen
Uitgever(s): KNVB
2016 'The' pathway towards the elite level in Dutch basketball
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Waarom Messi van Mars komt en Ronaldo uit Portugal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Perceptueel-motorische talentontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2016 Diamonds in the rough
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Talentgericht werken met kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Uitgeverij Coutinho
2016 Een droom
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegtalent in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Neurocognitive functioning in talented soccer players
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Jonge topvoetballers onderscheiden zich tussen de oren
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Sportkeuzes niet op basis fysieke en/of motorische vaardigheden
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 RTC schaatsen in Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De macht van kennis
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De zelfbewuste, gedisciplineerde atleet
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Niet selecteren, maar oriënteren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De autonome RTC
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 EYOF participants on EYOF and combining elite sports & education
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Boekman 100
Uitgever(s): Boekmanstichting
2014 Verantwoord faciliteren en selecteren
Uitgever(s): Boekmanstichting
2014 Een kwetsbare balans
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Evaluatie van de topsportomgeving in Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Talentherkenning in de sport en de strategie van de organisatie
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Sportklas op een basisschool
Uitgever(s): KVLO
2014 Topprogramma’s in het voortgezet onderwijs: Leerlingen zelf een rol geven in hun motorische ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2014 Talentherkenning en –ontwikkeling in de Nederlandse topsport
Uitgever(s): KVLO
2013 Olympia bestaat
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent
2013 Het topsportklimaat van het team Jong Oranje (langebaanschaatsen)
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Technical skills, the key to success?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2013 Recommendations for pedagogic talent development within Dutch elite sports
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2013 Talenten in balans?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Evaluatie van de beleidsregel voor topsport talentscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Regionale talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Visies op talentontwikkeling
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Excellente collega's in beweging?
Uitgever(s): KVLO
2013 Als het erop aan komt...
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2013 Overtuigingen over maakbaarheid van talent, doeloriëntaties en intrinsieke motivatie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Van speelplaats tot podium
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, NOC*NSF
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sport- en beweeginterventies in het onderwijs die voortijdig schoolverlaten tegengaan of talentontwikkeling in de sport stimuleren
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Hoe haal je er uit wat er in zit?
Uitgever(s): Sport Management Institute
2012 Slotbeschouwing evaluatie topsport talentscholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Evaluatie topsport talentscholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Goud in elk kind
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 Athletic skills model
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2012 Professional: profijt of profiteur?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 What makes champions?
Uitgever(s):
2012 Van latent naar talent
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2012 Zelfsturing cruciaal bij talentontwikkeling
Uitgever(s): Eisma Businessmedia bv.
2012 Paralympisch talent in het regulier onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Sporttalent herkennen en begeleiden
Uitgever(s): KVLO
2012 De basis ligt in het Sport- en Bewegingsonderwijs!
Uitgever(s): KVLO
2011 Ruwe diamanten
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2011 Literatuurstudie (hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2011 The marvels of elite sports
Uitgever(s):
2011 (Hoe) volgen we de bewegende leerling?
Uitgever(s): KVLO
2011 The International Award For Young People
Uitgever(s): KVLO
2011 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): KVLO
2011 Top-level sports and children; practice for life?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Brede blik of scherpe focus?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Dromen van de top
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2010 Factsheet talentontwikkeling
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2010 Factsheet talentontwikkeling
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2010 Participant development in sport
Uitgever(s): Sport Coach UK, Sport Northern Ireland
2010 Bekend met talent?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 De [on]mogelijkheden voor ondersteuning van topsporters in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2010 De leraar als ‘adviseur en talentontwikkelaar’
Uitgever(s): KVLO
2010 Twee kanten van de medaille
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Pedagogische kwaliteit in talenttrainingen van de KNGU
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Alles voor de sport!?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Het talent van Brabant
Uitgever(s): NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
2009 Ongekend talent
Uitgever(s): Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie
2009 Van dubbeltje tot kwartje
Uitgever(s):
2009 Maatwerk voor latente talenten?
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2009 Het spanningsveld rondom de combinatie van topsport en studie
Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2009 Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2008 Perspectives
Uitgever(s): ICSSPE, CIEPSS
2008 Combineren van topsport met studie
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Comparative elite sport development
Uitgever(s): Elsevier
2008 Ondersteuning van talenten
Uitgever(s): KVLO
2008 'Met LOOT op weg naar de top'
Uitgever(s): KVLO
2008 Talent in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2007 Voorzieningen voor talenten
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Bringing Holland into the top ten
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2007 Bringing Holland into the top ten
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 III. Europäisches athleten forum: workshop "duale karriere"
Uitgever(s): Deutscher Olympischer Sportbund
2007 Talent enzo...
Uitgever(s): NHTV Internationale Hogeschool Breda
2006 Samen naar de top
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Departement Vrijetijdswetenschappen
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Potentiële topsporters in het mbo
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2006 Talentontwikkeling in de sport
Uitgever(s): NHTV internationale hogeschool Breda
2006 Talentontwikkeling in de sport
Uitgever(s): NHTV internationale hogeschool Breda
2005 Volhouden of afhaken
Uitgever(s): St. Human Quality & Performance, Vrije Universiteit van Amsterdam, Bewegingswetenschappen
2005 Scoren met jeugd
Uitgever(s): F&G Partners bvba
2005 Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow?
Uitgever(s): Marije Titia Elferink-Gemser
2004 Education of young sportspersons (lot 1) final report
Uitgever(s): PMP, Loughborough University
2004 Education of young sportspersons (lot 1) final report
Uitgever(s): PMP, Loughborough University
2003 Handelingssuggesties bij het maken van talentontwikkelingsplannen
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Early specialization in youth sport
Uitgever(s):
2002 Blootvoeters en beschuitgras
Uitgever(s): Prometheus Amsterdam
2000 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Bibliography 20
Uitgever(s): Sport England
1999 The influence of the family in the development of talent in sports
Uitgever(s):
1998 Talentontwikkeling
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1998 The development of sporting talent 1997: an examination of the current practices for talent development in English sport
Uitgever(s): English Sport Council
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 De trouwste supporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 De thuissituatie van jeugdige sporters
Uitgever(s):
1995 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 De beste willen zijn
Uitgever(s):
1992 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1991 The nature and development of giftedness
Uitgever(s):
1982 Kindertraining
Uitgever(s): BLV Verlagsgesellschaft
1980 Schneller höher stärker...
Uitgever(s): Schors-Verlag
z.j. Almere Kenniscentrum Talent
Uitgever(s): Gemeente Almere
z.j. Publieksversie masterplan talentontwikkeling 2006-2010
Uitgever(s): NOC*NSF