Grenzeloos Actief

Grenzeloosactief_logo_def
Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ is de titel van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van het ministerie van VWS.

Grenzeloos-Actief

Doel is dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

In het programma Grenzeloos actief werken de partijen – NOC*NSF, MEE Nederland, Sportkracht12, Kenniscentrum Sport, en Vereniging Sport en Gemeenten – samen om het sport- en beweegaanbod vanuit de behoefte van de doelgroep beter met elkaar te laten matchen.

www.grenzeloos-actief.nl 

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!