Visie & Beleidsplein

U zoekt op "methodologie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

100 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2018 Online belangstelling en beleving van sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Practice theory and research
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Big data en (breedte)sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Consumerism in sport organizations
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2015 Innovations in digital research methods
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 (Het geloof in) de kracht van sportevenementen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Mixed methods in emerging academic subdisciplines: the case of sport management (INTERN)
Uitgever(s):
2014 VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Ontwikkeling van een vragenlijst over zelfmanagement in relatie tot lichamelijke beweging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2013 Empirical studies in the measurement of socio-economic inequality in health
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Directory of sport science
Uitgever(s): ICSSPE
2013 Using smartphones in survey research
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2013 Weten wat werkt
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2013 De ervaring is goud!!
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2012 Methodological manual for a sport satellite account
Uitgever(s): Statistics Netherlands
2012 Varieties of narrative analysis
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc.
2012 Validatie van een digitale vragenlijst voor het meten van totale fysieke activiteit bij jongeren van 12 t/m 18 jaar
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Tilburg
2012 Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2011 Gesneden koek?!
Uitgever(s): ZonMw
2011 Richtlijnenhandboek tevredenheid
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2011 Onderzoeksmethoden voor sportstudies
Uitgever(s): Uitgeverij Routledge
2011 Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Minderheden in de mixed-mode
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Richtlijnenhandboek economische impact
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersprofiel
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Netnography
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2009 Sporten gemeten
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 RSO 3.0
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Marktaandelen in soorten en maten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Telefoon of toetsenbord
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Methodological guidance on the economic appraisal of health effects related to walking and cycling
Uitgever(s): WHO Europe
2008 Basics of qualitative research
Uitgever(s): Sage Publications, Inc.
2008 Annual report of the interuniversity center for social science theory and methodology 2007
Uitgever(s): ICS (RUG, UU, RU)
2008 Designing effective web surveys
Uitgever(s): Cambridge University Press
2006 Costs and benefits of major sports events
Uitgever(s): Meerwaarde Onderzoeksadvies
2006 Nhtv academic studies no. 4
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2006 Physical activity measurement
Uitgever(s): IUHPE
2006 Responsieve methodologie
Uitgever(s): Uitgeverij LEMMA
2005 The hunt for the last respondent
Uitgever(s): SCP
2005 De jacht op de laatste respondent
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Sociologie
Uitgever(s): Uitgeverij Boom, Meppel
2004 Research methods for sport studies
Uitgever(s): Routledge
2004 Richt uw eigen tuin in!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Impactagenda
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2003 Participatief jeugdonderzoek
Uitgever(s): Van Gorcum
2003 Kerngegevens sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Fonds
2003 Presentie als ingebedde interventie
Uitgever(s): Boom Tijdschriften
2003 Qualitative research practice
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2002 10 voor meten, 5 voor gebruik
Uitgever(s): Stichting Rekenschap
2002 Actieve sportbeoefening in Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2001 Notitie wetenschappelijke integriteit
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
2001 Evaluation in health promotion
Uitgever(s): WHO
2000 De vragenlijst
Uitgever(s): Wolters Noordhoff
1999 Designing qualitative research
Uitgever(s): Sage Publications
1999 Vragen naar sportdeelname vergeleken
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek
1999 General household survey
Uitgever(s): Sport England
1999 Measuring the economic impact of visitors to sports tournaments and special events
Uitgever(s): National Recreation and Park Association
1999 Evalueren
Uitgever(s): Boom
1999 Doing social research
Uitgever(s): McGraw-Hill
1999 Multiple regression
Uitgever(s): Pine Forge Press
1999 Experiencing sport
Uitgever(s): John Wiley & Sons Ltd
1999 The logical framework approach (LFA)
Uitgever(s): Norwegian Agency for development cooperation
1998 Zoeken naar oplossingen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
1998 Applied statistics for the behavioral sciences
Uitgever(s): Houghton Mifflin Company
1997 Epidemiologie van sport en gezondheid
Uitgever(s): Uitgeverij De Tijdstroom bv
1997 Standaard protocollen voor de ontwikkeling en de test van dataverzamelingsprocedures
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1997 Qualitative research
Uitgever(s): SAGE Publications
1996 Een vitaal kennissysteem
Uitgever(s): Overlegcommissie verkenningen
1995 Researching culture
Uitgever(s): SAGE publications
1995 Beleidsevaluatie
Uitgever(s): Samson H.D. Tjeenk Willink
1994 Afstemming van vraag en aanbod ten aanzien van sportbeleidsinformatie
Uitgever(s): Onderzoekbureau Diopter
1992 Nordic outdoor recreation
Uitgever(s): Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, Finnish Forest Reearch Institute
1990 Verklarende statistiek
Uitgever(s): Uitgeverij het Spectrum
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1989 Fourth generation evaluation
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc
1988 Ontwikkeling van een methode ter bepaling van het gebruik van openluchtrecreatie-projecten
Uitgever(s): Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW)
1987 Statistiek in woorden
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1986 Methoden der freizeitforschung
Uitgever(s): Leske und Budrich
1984 Veranderend vrijetijdsgedrag
Uitgever(s): Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek
1980 Logen, gogen en gewone mensen in het studieveld van de vrije tijd
Uitgever(s): Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht
1979 The value of leisure
Uitgever(s): OTIUM PUBLICATIONS
1968 Observeren en redeneren
Uitgever(s): Boom
z.j. Beter vrijwilligersbeleid met Digimon
Uitgever(s): Movisie
z.j. Overzicht methoden bewegingsonderwijs PO
Uitgever(s):